Tjänstepension

De flesta arbetsplatser har kollektivavtal och då ingår tjänstepension automatiskt i ditt anställningsavtal. Om ni inte har kollektivavtal kan du i stället ha fått en individuell tjänstepension. Har du arbetat på flera arbetsplatser kommer du ha flera olika tjänstepensioner. De samlas inte på något gemensamt pensionskonto.

Nio av tio personer som arbetar har en tjänstepension via sitt kollektivavtal. De som inte har det kan ha en individuell tjänstepension i stället. Du som inte har någon tjänstepension alls riskerar att få en lägre total pension och för dig kan det vara extra viktigt att tänka på ett eget sparande till pensionen.

Vi jämför villkor och kostnader i kollektivavtalade tjänstepensioner och individuella tjänstepensioner.

Att tänka på

  • Tjänstepensionen är en viktig del av din totala pension.
  • Omfattas du av kollektivavtal har du automatiskt en tjänstepension.
  • Omfattas du inte kollektivavtal kan du i stället ha en individuell tjänstepension – fråga din arbetsgivare
  • Du får ofta minst en tjänstepension per arbetsgivare. Har du till exempel arbetat på fem ställen har du minst fem olika tjänstepensioner.
  • Har du ingen tjänstepension kan du själv behöva spara extra till din pension.  Likaså om du är småföretagare. 

Kollektivavtalade tjänstepensioner

Vi har information om de fem största tjänstepensionsavtalen, exempelvis hur mycket pengar som sätts av till din tjänstepension. 

Arbetsgivaren betalar normalt in 4,5 procent av din månadslön på upp till 42 625 kronor till tjänstepensionen (2021). Dessutom 30 procent på lönen över det. En lön på 30 000 kr per månad kan ge 16 200 kr per år i sparande.

Välja förvaltning själv?

Du kan själv välja hur hela eller delar tjänstepensionen ska förvaltas. Gör du inte något aktivt val placeras tjänstepensionen i det så kallade ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring med låga avgifter.

Vi jämför villkor och kostnader

Informationen ska göra det lättare för dig att fatta beslut om vilka bolag du vill ska få förvalta din tjänstepension. Du hittar först allmän information om avtalsområdet, exempelvis hur mycket pengar som sätts av till din tjänstepension och vad som händer om du inte vill göra några egna val. 

Inom ett avtalsområde - till exempel ITP 1 - kan du gå vidare och jämföra de valbara bolagen mot varandra. Du kan till exempel få svar på om de har en garanti, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras inför utbetalningen. Du kan också beräkna ett så kallat Jämförpris, som visar om ditt sparalternativ är billigare eller dyrare än andra.

Efterlevandskydd

Det kostar att ha ett efterlevandeskydd i din tjänstepension. Ditt pensionskapital blir lägre om du har ett efterlevandeskydd men gör också att dina efterlevande kan få pengar från din pension.

Återbetalningsskydd och familjeskydd

Avtalsområden

Beroende på vilket kollektivavtal du tillhör och hur mycket du tjänar avsätts olika procentsatser av din lön till tjänstepension. Det skiljer sig åt om du kan välja var hela eller delar av din pension ska placeras. I första hand gäller informationen vad som är aktuellt i dag men du hittar även information om äldre tjänstepensionsavtal när du valt avtalsområde.

Privatanställd tjänsteman född 1979 - (ITP 1)
Privatanställd tjänsteman - född 1978 (ITP 2)
Privatanställd arbetare (SAF-LO)
Kommun och region född 1986 - (AKAP-KL)
Kommun och region - född 1985 (KAP-KL)
Kommunala företag (PA-KFS-09)
Statligt anställd född 1988 - (PA16 avd 1)
Statligt anställd - född 1987 (PA16 avd 2)

Vanliga frågor

Har jag en tjänstepension?

De allra flesta (ca 90%) av de som arbetar har en tjänstepension. Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du alltid tjänstepension. Om du inte omfattas av kollektivavtal kan du ändå ha en individuell tjänstepension. Kontrollera med din arbetsgivare eller ditt fackförbund om du omfattas av en tjänstepension. Det är arbetsgivaren som betalar in premien för avtals- eller tjänstepensionen. 

Du kan också se vilka tjänstepensioner du har hos MinPension.

Vad är skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring?

Traditionella försäkringar: till traditionell försäkring hör de försäkringar som inte är fondförsäkring. Endast fondförsäkring definieras i Inkomstskattelagen. I en traditionell försäkring är det oftast försäkringsbolaget som placerar pengarna i en mix av räntebärande papper, aktier och fastigheter. Bolaget ger vanligen en garanti i någon form.

Fondförsäkringar: fondförsäkring är en försäkring som alltid är anknuten till fonder som förvaltas av fondförvaltare. Vanligtvis är det försäkringstagaren själv som väljer fonder och risknivå. Det finns då ingen garanti för sparandet.