Tjänstepension

Tjänstepensionen är viktig för din slutliga pension. Har du ingen tjänstepension bör du spara mer själv. Jämför vilka villkor och avgifter du har i din kollektivavtalade eller individuella tjänstepension. 

Ju längre tid du har kvar till pensionen desto större påverkan har kostnaderna. Hos oss kan du räkna på vad tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar kostar hos försäkringsbolagen.

Vill du se hur stor din pension blir, gör en prognos på minpension.se. Har du ingen tjänstepension, eller bara vill spara själv till din pension, kan du läsa om Eget sparande till pension.

Att tänka på

Kollektivavtalade tjänstepensioner

Vi har information om de fyra största tjänstepensionsavtalen, exempelvis hur mycket pengar som sätts av till din tjänstepension. 

Arbetsgivaren betalar normalt in 4,5 - 6 procent av din månadslön på upp till 47 625 kronor till tjänstepensionen (2024). Dessutom 30 - 31,5 procent på lönen över det. En lön på 35 000 kr per månad kan ge 18 900 kr - 25 200 kr per år i sparande.

Välja förvaltning själv?

Du kan själv välja hur hela eller delar tjänstepensionen ska förvaltas. Gör du inte något aktivt val placeras tjänstepensionen i det så kallade ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring med låga avgifter.

Vi jämför villkor och kostnader

Informationen ska göra det lättare för dig att fatta beslut om vilka bolag du vill ska få förvalta din tjänstepension. Du hittar först allmän information om avtalsområdet, exempelvis hur mycket pengar som sätts av till din tjänstepension och vad som händer om du inte vill göra några egna val. 

Inom ett avtalsområde - till exempel ITP 1 - kan du gå vidare och jämföra de valbara bolagen mot varandra. Du kan till exempel få svar på om de har en garanti, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras inför utbetalningen. Du kan också beräkna ett så kallat Jämförpris, som visar om ditt sparalternativ är billigare eller dyrare än andra.

Avtalsområden

Beroende på vilket kollektivavtal du tillhör och hur mycket du tjänar avsätts olika procentsatser av din lön till tjänstepension. Det skiljer sig åt om du kan välja var hela eller delar av din pension ska placeras.

Privatanställd tjänsteman född 1979 - (ITP 1)
Privatanställd tjänsteman - född 1978 (ITP 2)
Privatanställd arbetare (SAF-LO)
Kommun och region (AKAP-KR)
Statligt anställd född 1988 - (PA16 avd 1)
Statligt anställd - född 1987 (PA16 avd 2)

Efterlevandeskydd

Det kostar att ha ett efterlevandeskydd i din tjänstepension. Ditt pensionskapital blir lägre om du har ett efterlevandeskydd men gör också att dina efterlevande kan få pengar från din pension.

Återbetalningsskydd och familjeskydd

Vanliga frågor

Har jag en tjänstepension?

De allra flesta av dem som arbetar har en tjänstepension (ca 90%). Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du alltid tjänstepension. Om du inte har kollektivavtal kan du ändå ha en individuell tjänstepension. Kontrollera med din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Det är arbetsgivaren som betalar in premien för avtals- eller tjänstepensionen.  Du kan också se vilka tjänstepensioner du har på minpension.se.

Vad är skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring?

Traditionella försäkringar: till traditionell försäkring hör de försäkringar som inte är fondförsäkring. Endast fondförsäkring definieras i Inkomstskattelagen. I en traditionell försäkring är det oftast försäkringsbolaget som placerar pengarna i en mix av räntebärande papper, aktier och fastigheter. Bolaget ger vanligen en garanti i någon form.

Fondförsäkringar: fondförsäkring är en försäkring som alltid är anknuten till fonder som förvaltas av fondförvaltare. Vanligtvis är det försäkringstagaren själv som väljer fonder och risknivå. Det finns då ingen garanti för sparandet.

Kan jag flytta min kollektivavtalade tjänstepension?

Kollektivavtalade pensioner kan du oftast flytta relativt billigt och oavsett hur gamla pensionerna är, men bara inom ett begränsat utbud av försäkringsbolag och fonder. 

Jämför villkor

Du kan läsa villkoren här på webbplatsen. Du kan samtidigt ta reda på vad ditt försäkringssparande kostar genom webbtjänsten Jämförpris:

Jämför kollektivavtalade tjänstepensioner

Vi har också olika guider och checklistor om pension

Kan jag flytta min individuella tjänstepension?

Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

Jämför villkor

Du kan läsa villkoren här på webbplatsen. Du kan samtidigt ta reda på vad ditt försäkringssparande kostar genom webbtjänsten Jämförpris:

Jämför individuella tjänstepensioner

Vi har också olika guider och checklistor om pension. Där kan du till exempel läsa hur du gör för att flytta ett pensionssparande.