Efterlevandeskydd - Vad händer med pensionen när du dör?

Efterlevandeskydd går att teckna i tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar. Det ger anhöriga ersättning om du skulle dö före en viss ålder. Det finns olika efterlevandeskydd med olika förutsättningar. Skyddet är inte gratis utan innebär en lägre pension för dig.

Efterlevandeskydd är ett samlingsbegrepp för återbetalningsskydd, efterlevandeskydd med ett på förhand valt dödsfallsbelopp och familjeskydd. Vilket begrepp som används beror på vilken försäkring skyddet finns i. 

Du kan själv räkna ut vad det kostar att ha ett efterlevandeskydd i din tjänstepension, inom olika  avtalsområden. Här kan du till exempel beräkna kostnaden för efterlevandeskydd inom SAF-LO. Eller välja ett annat avtalsområde.

Att tänka på

Hur ska man tänka om att välja efterlevandeskydd?

Det är vanligt att man skaffar efterlevandeskydd för att försäkra sig om att det finns pengar kvar för en partner att klara av ett bolån ensam, eller när man har barn som inte är myndiga. Andra väljer att skaffa låneskydd eller någon form av livförsäkring i stället.

Om du väljer att avstå från efterlevandeskydd och det finns pengar kvar i din pensionsförsäkring när du dör så delas pengarna ut till andra försäkringstagare som inte heller har något efterlevandeskydd. Det kallas för arvsvinster. På samma sätt får du ta del av andras kvarvarande pensionspengar som inte går till efterlevande.

Teckna, ändra eller ta bort efterlevandeskydd

Man brukar råda konsumenter att tänka efter noga om man har det skydd man behöver innan man tar bort ett efterlevandeskydd, eftersom det kan vara svårt att skaffa det igen om man blivit äldre och ångrar sig. Däremot ska man inte heller av slentrian betala för ett skydd som sänker ens egen pension, när till exempel barnen  är vuxna och försörjer sig själva.

Skaffa återbetalningsskydd om din familjesituation ändras
Jämföra efterlevandeskydd med en livförsäkring
Ta bort ditt efterlevandeskydd