Jämför tjänstepensioner för privatanställda arbetare - SAF-LO

Se vilka försäkringar du kan välja på inom ditt avtalsområde. Jämför kostnader, garantier, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning. 
Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör?

Kostnaden för efterlevandeskydd 

Du får mindre i tjänstepension om du har efterlevandeskydd eftersom du går miste om arvsvinster eller får en lägre avsättning till ålderspensionen i din tjänstepension.

Vi visar den totala kostnaden för efterlevandeskydd från nu tills all tjänstepension är utbetald. Vi visar också den genomsnittliga årliga kostnaden för olika åldrar.

  • Kostnaden för efterlevandeskydd påverkas av hur stora premieavsättningar som görs inom ditt avtalsområde och hur stort kapital du har sparat ihop i din tjänstepension
  • Kostnaderna börjar räknas från och med den ålder, lön och kapital du anger
  • Kostnaden påverkas av vilken pensionsålder och utbetalningstid du väljer
  • Vi har antagit att du sparar i en ålderspension med minst ett återbetalningsskydd eller ett familjeskydd som efterlevandeskydd
  • I beräkningarna antar vi att utbetalningstiden "Livet ut" motsvarar 20 år

Här kan du läsa mer om Efterlevandeskydd.

Förutsättningar

Så har vi räknat
Avgifter och kostnader