Vad kan vi hjälpa dig med?

Oberoende fakta och vägledning för dig som konsument

Vi ger dig som konsument oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning i bank-, försäkrings- och pensionsfrågor. Vi är stiftelser som har Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationerna i våra styrelser.

Vanliga frågor

Min utombordsmotor var inte fastbultad när den blev stulen. Nu får jag inte full ersättning från försäkringsbolaget. Vad gäller?

I försäkringsvillkoren finns aktsamhetskrav som bland annat säger att en utombordsmotor ska vara låst med godkänt lås. Beroende på effekt kan den också behöva vara fastbultad (fast monterad) för att ersättas. 

Om du inte uppfyllt aktsamhetskravet minskas ersättningen. Normalt minskas ersättningen med 25% eller 50% men den kan också helt utebli beroende på graden av oaktsamhet.

Hur skaffar jag ett avbeställningsskydd?
  • Genom att betala en del av resan med ditt bank-, betal- eller kreditkort som har koppling till exempelvis Visa, Master- eller Eurocard. Även kort utan koppling till en bank kan innehålla ett avbeställningsskydd, t ex American Express.
  • Genom ditt hemförsäkringsbolag. De säljer ofta tillägg till sitt reseskydd eller så kan du byta till en mer omfattande hemförsäkring.
  • Hos resebyråerna, som ofta säljer egna avbeställningsskydd.
  • Genom att köpa ett direkt från reseförsäkringsbolagen. Deras produkter kan också säljas hos resebyråerna.
Min 16-åriga dotter har köpt en mopedbil men har inte något mopedkörkort ännu. Kan hon registrera sig som ägare och försäkra den?

Eftersom din dotter är under 18 år och saknar mopedkörkort ska mopedbilen försäkras av någon av vårdnadshavarna. Från den dagen din dotter har fått sitt mopedkörkort ansvarar hon själv för att försäkra mopedbilen. Detta framgår av lag om fordons registrering och användning 4§.

Är det onödigt att ha flera försäkringar?

Min son har flera olycksfallsförsäkringar, en i skolan och en barnförsäkring. Han är även medförsäkrad i en försäkring jag har via min arbetsgivare. Är det onödigt?

Nej, ideella ersättningar, som exempelvis för medicinsk invaliditet och  bestående funktionsnedsättning, kan utbetalas från flera försäkringar. En faktisk kostnad som till exempel kostnad för vård ersätts dock bara en gång, annars blir du överkompenserad.

Har du låga försäkringsbelopp kan det till och med vara bra med flera försäkringar, den sammanlagda ersättningen för till exempel medicinsk invaliditet kan då bli högre än om du valt att ha en försäkring med ett högt försäkringsbelopp. Försäkringarnas omfattning varierar dessutom så en kostnad kan ersätts från en försäkring men inte en annan.

Har ni någon mall för framtidsfullmakter?

Nej, vi har ingen mall. Vi länkar till en mall från Svenska Bankföreningen, som gäller enbart för bankärenden. Vill du ha en mer generell framtidsfullmakt kan du antingen skriva en fullmakt själv, eller kontakta en jurist för att få hjälp. Läs även vår information om framtidsfullmakter.