Vad kan vi hjälpa dig med?

Oberoende fakta och vägledning för dig som konsument

Vi ger dig som konsument oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning i bank-, försäkrings- och pensionsfrågor. Vi är stiftelser som har Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationerna i våra styrelser.

Veckans vanligaste frågor

Jag blev sjuk under resan. Vad täcker min försäkring?

Reseskyddet i hemförsäkringen täcker nödvändiga och skäliga vårdkostnader om man drabbats av akut sjukdom eller olycksfall under resa. Du kan även få hjälp med hemtransport med ambulansflyg.

Reseskyddet omfattar inte pågående sjukdomar eller om du har en sjukdom med ett pågående vårdbehov. Det krävs att du har varit symptomfri en viss tid före avresan. För mer information kontakta ditt försäkringsbolag eller den larmcentral som ditt försäkringsbolag samarbetar med.

Befinner du dig inom EU/EES har du rätt till samma sjukvård som medborgarna i landet, genom ditt EU-kort från Försäkringskassan. EU-kortet ersätter däremot inte kostnader för hemresor med till exempel ambulansflyg. Då behöver du ha en hemförsäkring eller en separat reseförsäkring.

Vad är EU-kortet - det europeiska sjukvårdskortet?

Vad är EU-kortet/det europeiska sjukförsäkringskortet?
EU-kortet (det europeiska sjukförsäkringskortet) ger dig rätt till vård när du reser inom EU/EES och Schweiz. Du har rätt till vård vid sjukhus, läkar- och tandläkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Du betalar enbart de patientavgifter som landets egna invånare betalar. Beställ EU-kortet från Försäkringskassan.

Jag ska resa inom EU. Behöver jag teckna en reseförsäkring när jag har mitt EU-kort?
Ja, du behöver en annan reseförsäkring. EU-kortet ersätter inte hemresor med till exempel ambulansflyg. En reseförsäkring kan, till skillnad från EU-kortet, även ge tillgång till privat sjukvård. Hemförsäkringen innehåller ett bra reseskydd under 45 dagar. Planerar du att vara borta en längre tid behöver du förlänga ditt reseskydd innan din nuvarande försäkring upphör.

Är det bra att ha en produktförsäkring?

Många gånger har du redan ett bra skydd i din hemförsäkring, särskilt om du har ett allriskskydd. Hemförsäkringar med allrisktillägg skyddar alla dina saker. För en del saker som till exempel TV-apparater och datorer (ej mobiler) kan det även genom din hemförsäkring ingå ett särskilt nyvärdesskydd eller elektronikskydd som gäller i 2-4 år.

En produktförsäkring gäller enbart för en specifik vara. En produktförsäkring kan däremot ha lägre självrisk än hemförsäkringen eller ingen självrisk alls. Du slipper ofta också ett åldersavdrag. Din ersättning kan därför bli högre än genom din hemförsäkring. Men en produktförsäkring är ofta dyr i förhållande till produktens värde.

Ska jag binda räntan eller ska jag välja 3-månadersränta?

 Det är viktigt att tänka igenom vad som är viktigt för just dig:

  • Hur känslig är din ekonomi för ränteändringar?
  • Vill du ha flexibilitet och kunna byta bank ganska snabbt?
  • Eller vill du ha förutsebarhet och veta vilken ränta du har under en längre period?

Läs mer om Boränta här.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er långivare för ett rådgivande samtal för att hitta en lösning som passar er. Har den av er som till exempel vill bo kvar i er bostad möjlighet att stå för hela bolånet, godtar banken det i de flesta fall och skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade i dessa situationer.