Vad kan vi hjälpa dig med?

Oberoende fakta och vägledning för dig som konsument

Vi ger dig som konsument oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning i bank-, försäkrings- och pensionsfrågor. Vi är stiftelser som har Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationerna i våra styrelser.

Veckans vanligaste frågor

Om jag drabbas av en skada på grund av översvämning från en sjö som ligger nära min tomt - kan jag då räkna med ersättning från min villaförsäkring?

Om byggnaden skadas till följd av översvämning (skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag) kan du få ersättning för skadorna från din villaförsäkring. Vattnet måste dock tränga upp ur ett avlopp eller rinna in från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster. Om vattnet istället skulle tränga igenom husets dränering och grund ersätts det inte i någon försäkring. Skador på tomtmark ersätts inte heller vid översvämning.

Självrisken skiljer sig mycket åt. Ofta är självrisken hög i så kallade basförsäkringar och lägre i "stor- eller tilläggsprodukter". Jämför villaförsäkringar här.

Gäller insättningsgarantin för min pensionsförsäkring och kapitalförsäkring?

Nej. Insättningsgarantin gäller för kontanter på konton, som sparkonton och betalkonton. Däremot finns andra skyddsregler som gäller sparande i försäkringar. Läs mer om skydd för ditt sparande,

  

Till vilket värde ska jag försäkra båten?

Marknadsvärdet. När du tecknar försäkringen anger du marknadsvärdet på båten och det är den högsta ersättning du kan få. Är du osäker på värdet kan du höra med en båthandlare eller kontrollera vad motsvarande båtar säljs för i annonser.

Det kan vara bra att årligen se över sitt försäkringsbelopp då båtar ofta sjunker i värde på grund av ålder och skick.  

Ska jag binda räntan eller ska jag välja 3-månadersränta?

 Det är viktigt att tänka igenom vad som är viktigt för just dig:

  • Hur känslig är din ekonomi för ränteändringar?
  • Vill du ha flexibilitet och kunna byta bank ganska snabbt?
  • Eller vill du ha förutsebarhet och veta vilken ränta du har under en längre period?

Läs mer om Boränta här.

Den jag hyrde ut båten till stal den. Gäller min båtförsäkring?

Nej, du får ingen ersättning från din vanliga båtförsäkring om den som hyr båten försvinner med den. Eftersom det är du själv som har lämnat över båten räknas det inte som stöld i försäkringsvillkorets mening.

Om du ska hyra ut din båt bör du kontakta försäkringsbolaget för att kontrollera om du behöver teckna en tilläggsförsäkring som gäller vid uthyrning.