Oberoende fakta och vägledning

- om bank, försäkring och pension

Vi hjälper dig som konsument med oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning i bank-, försäkrings- och pensionsfrågor. Vi är stiftelser som har Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationerna i våra styrelser.

Veckans vanligaste frågor

Mina sommardäck har stulits ur ett flerbilsgarage. Gäller bilförsäkringen?

Vid inbrott i garaget får du full ersättning för vad hjulen (däck och fälgar) är värda.

Är det däremot inte någon som brutit sig in i garaget får du räkna med lägre ersättning. Hur mycket ersättningen sätts ned framgår av försäkringsvillkoren.

Är det bra att ha en produktförsäkring?

Många gånger har du redan ett bra skydd i din hemförsäkring, särskilt om du har ett allriskskydd. Hemförsäkringar med allrisktillägg skyddar alla dina saker. För en del saker som till exempel TV-apparater och datorer (ej mobiler) kan det även genom din hemförsäkring ingå ett särskilt nyvärdesskydd eller elektronikskydd som gäller i 2-4 år.

En produktförsäkring gäller enbart för en specifik vara. En produktförsäkring kan däremot ha lägre självrisk än hemförsäkringen eller ingen självrisk alls. Du slipper ofta också ett åldersavdrag. Din ersättning kan därför bli högre än genom din hemförsäkring. Men en produktförsäkring är ofta dyr i förhållande till produktens värde.

Ska jag binda räntan eller ska jag välja 3-månadersränta?

 Det är viktigt att tänka igenom vad som är viktigt för just dig:

  • Hur känslig är din ekonomi för ränteändringar?
  • Vill du ha flexibilitet och kunna byta bank ganska snabbt?
  • Eller vill du ha förutsebarhet och veta vilken ränta du har under en längre period?

Läs mer om Boränta här.

Jag tycker att min djurförsäkring har blivit väldigt dyr och funderar därför på att byta. Finns det några risker med det?

Om ditt djur har en sjukdomshistorik kan det innebära risker med att byta försäkring. Det bolag som du byter till kommer inte att ersätta skador eller sjukdomar som kan härledas bakåt i tiden, alltså när djuret var försäkrat i ett annat bolag. Många gånger kan det nya försäkringsbolaget införa undantag i försäkringen för sådant som djuret drabbats av tidigare.

Vill du byta försäkring är det därför viktigt att du först ansöker om en försäkring hos det nya bolaget och ser vilken typ av försäkring du kan få där innan du säger upp din befintliga. 

Är jag försäkrad under mina universitets-/högskolestudier?

Studenter vid de svenska statliga universiteten och högskolorna är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen administreras av Kammarkollegiet.