Vad kan vi hjälpa dig med?

Oberoende fakta och vägledning för dig som konsument

Vi ger dig som konsument oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning i bank-, försäkrings- och pensionsfrågor. Vi är stiftelser som har Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationerna i våra styrelser.

Veckans vanligaste frågor

Jag är i 60-årsåldern. Bör jag ha kvar min olycksfallsförsäkring?

Om du kommer att leva ett aktivt liv som pensionär kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du skulle skada dig. Riskerna för olycksfall minskar inte med åren. Tänk på att när du slutar arbeta så upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare.

Har du flera försäkringar kan det vara lämpligt att behålla en som gäller livet ut. De flesta vuxen olycksfallsförsäkringar upphör dock vid 65 års ålder och går inte att nyteckna efter 55 års ålder.

Vill du köpa en olycksfallsförsäkring efter 55 års ålder fråga efter en seniorförsäkring (även kallad 55+ försäkring) som gäller livet ut. En seniorförsäkring erbjuder ofta ett lägre försäkringsbelopp än en vuxen olycksfallsförsäkring.

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.

Kan man se hur mitt bank-id använts, t ex vid obehöriga uttag?

Ja, det kan du till viss del. I appen för bank-id kan du se historik över alla händelser med bank-id som är knutna till ditt personnummer. Det innebär att om det finns fler bank-id skapade med ditt personnummer så finns även händelserna från dem med i listan. Gör så här: Öppna appen för bank-id, välj Inställningar och klicka på ditt namn. Då visas bl.a. alternativet ”Min bank-id-historik”. Klicka på det och logga in. Då visas en lista över de händelser som finns för bank-id med ditt personnummer. Om du klickar på en av händelserna visas viss information om den. Det du ser är bland annat datum och tid, om det är fråga om en identifiering (t.ex. inloggning) eller underskrift (t.ex. godkännande av en transaktion) samt från vilket enhet bank-id använts. Men det står inte exakt vad du skrivit under eller vilka belopp du godkänt.

Ska jag binda räntan eller ska jag välja 3-månadersränta?

 Det är viktigt att tänka igenom vad som är viktigt för just dig:

  • Hur känslig är din ekonomi för ränteändringar?
  • Vill du ha flexibilitet och kunna byta bank ganska snabbt?
  • Eller vill du ha förutsebarhet och veta vilken ränta du har under en längre period?

Läs mer om Boränta här.