Oberoende fakta och vägledning

- om bank, försäkring och pension

Vi ger dig som konsument oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning i bank-, försäkrings- och pensionsfrågor. Vi är stiftelser som har Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationerna i våra styrelser.

Veckans vanligaste frågor

Är jag försäkrad under mina universitets-/högskolestudier?

Studenter vid de svenska statliga universiteten och högskolorna är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen administreras av Kammarkollegiet.

Jag har fått in vatten i källaren. Gäller villaförsäkringen?

För att villaförsäkringen ska gälla måste läckaget bero på att ett rör gått sönder eller att vatten strömmat från markytan direkt in i byggnaden genom en ventil, fönster eller dörröppning. Försäkringen gäller också om vattnet kommit upp ur avloppet.

Om vattnet däremot trängt in i huset på grund av bristfällig dränering kan du inte få någon ersättning.

Ska jag binda räntan eller ska jag välja 3-månadersränta?

 Det är viktigt att tänka igenom vad som är viktigt för just dig:

  • Hur känslig är din ekonomi för ränteändringar?
  • Vill du ha flexibilitet och kunna byta bank ganska snabbt?
  • Eller vill du ha förutsebarhet och veta vilken ränta du har under en längre period?

Läs mer om Boränta här.

Reseförseningar, hur ersätts de av försäkringsbolagen?

Här finns stora skillnader i bolagens villkor. Normalt ska förseningen bero på att ett allmänt färdmedel blivit försenat, att bagage inte kommit fram i tid eller att du själv råkar ut för en olycka på väg till t ex flygplatsen.
Med allmänt färdmedel menas flyg, buss, tåg, alltså sånt som allmänheten har tillgång till. En buss som hyrts av en grupp vänner betraktas däremot inte som allmänt färdmedel. Förseningen ska normalt vara minst 4-24 timmar, beroende på bolag.
Ersättningen kan betalas ut på olika sätt: – som ett schablonbelopp, dvs utan att du behöver redovisa några kostnader till följd av förseningen – som en kostnadsersättning upp till ett maxbelopp. Spara kvittona.
Om du t ex krockar på vägen till flygplatsen och därför missar en avgång betalar försäkringen nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma i kapp resplanen. Sådant brukar kallas för resestartskydd. Även anslutningsskydd kan räknas hit.