Sparande & Pension

Har du möjlighet att spara eller investera pengar kan det skapa en viktig trygghet i livet. Ta också reda på hur du kan påverka din pension, som ju kommer att bli din framtida inkomst.

På vår webbplats hittar du information om sparande - olika sparformer, och investeringar - samt pension. Till din hjälp finns också Pensionstips för alla åldrar. Dessutom jämförelser och beräkningsverktyg.  

Att tänka på

Vanliga frågor

Kan man flytta ett IPS-sparande?

Ja, du har rätt att flytta ditt individuella pensionssparande (IPS-konto) till ett annan bolag som erbjuder IPS-konton. Kontakta det bolag som du vill flytta ditt IPS-konto till, så får du information om vilka sparprodukter du kan flytta till det nya kontot och vilka du eventuellt behöver sälja av inför flytten. 

Vad är skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring?

Traditionella försäkringar: till traditionell försäkring hör de försäkringar som inte är fondförsäkring. Endast fondförsäkring definieras i Inkomstskattelagen. I en traditionell försäkring är det oftast försäkringsbolaget som placerar pengarna i en mix av räntebärande papper, aktier och fastigheter. Bolaget ger vanligen en garanti i någon form.

Fondförsäkringar: fondförsäkring är en försäkring som alltid är anknuten till fonder som förvaltas av fondförvaltare. Vanligtvis är det försäkringstagaren själv som väljer fonder och risknivå. Det finns då ingen garanti för sparandet.

Läs också om