Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

Sparande & Pension

Har du möjlighet att sätta undan pengar på ett sparkonto eller investera dem på något sätt kan det skapa en viktig trygghet i livet. Det är också viktigt att ta reda på vilka möjligheter du har att påverka din pension som ju kommer att bli din framtida inkomst.

Att sätta undan en del av de pengar du tjänar i dag kan vara ett sätt att jämna ut skillnader i inkomst i olika faser av livet, som till exempel föräldraledighet och tiden som pensionär. Även om det är lång tid kvar tills du ska gå i pension är det viktigt att tidigt i livet lära sig hur pensionen fungerar. Det kan du läsa om i Pensionsguiden.

På vår webbplats hittar du information om olika sparformer, investeringar och pension. Läs gärna på om att välja typ av investering innan du väljer ett sparande med risk. Till din hjälp finns också jämförelser av olika bolags villkor och även beräkningsverktyg för avgifter. 

Att tänka på

  • Olika sparformer och investeringar har olika risk.
  • Ta reda på vilka eventuella avgifter och skatter som tas ut för det sparande eller den investering som du är intresserad av.
  • Du har automatiskt tjänstepension om du omfattas av kollektivavtal. Omfattas du inte av kollektivavtal kan du i stället ha en individuell tjänstepension. 
  • Har du ingen tjänstepension kan du själv behöva spara extra till din pension. Likaså om du är småföretagare. 

Vanliga frågor

Kan jag få pension från flera håll samtidigt?

Ja, pensionen kan komma från flera olika håll t ex

  • allmän pension
  • tjänstepension genom din arbetsgivare
  • privat pensionssparande.


De här summorna påverkar inte varandra på annat sätt än att de läggs ihop och blir din totala pension, som du kommer att betala skatt på.

Kostar det något att flytta ett IPS-sparande?

Ja, de flesta sparinstitut tar ut en avgift om du flyttar ditt IPS-sparande till en annan bank eller värdepappersbolag. Du kan jämföra de olika sparinstitutens flyttavgifter i vår IPS-jämförelse.

Kan jag flytta min pensionsförsäkring till annat försäkringsbolag?

Från och med den 1 maj 2008 är det möjligt att flytta kapitalet i en pensionsförsäkring, såväl till andra försäkringsbolag i Sverige som inom EES.

För att du ska få flytta ditt pensionssparande måste det framgår av ditt försäkringsavtal att du har denna rätt eller att bolaget har givit dig den rätten efter det att försäkringen tecknades. Det finns flytträtt på alla privata fondförsäkringar och på de flesta traditionellt förvaltade pensionsförsäkringar. Vissa bolag tillåter endast flytt av de pengar som betalats in efter ett speciellt datum och det finns fortfarande avtal utan någon flytträtt. Finns t ex ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen medges inte flytt.

Flytträtten innebär rätten att flytta ditt försäkringskapital från en pensionsförsäkring till en annan. Den nya pensionsförsäkringen kan vara hos samma försäkringsbolag eller hos ett annat.

Bolaget tar ut avgifter för flytten och om det är traditionellt förvaltad försäkring är det dessutom inte säkert att man får med sig hela försäkringskapitalet. Om det bolag som man flyttar från har redovisat ett högre värde på din försäkring än bolaget faktiskt har täckning för vid flyttillfället – d v s bolaget har en kollektiv konsolidering som ligger under den nivå som bolaget har bestämt – så sänks värdet på det försäkringskapital som du kan flytta till det nya bolaget.

Du kan jämföra de olika försäkringsbolagens flyttavgifter vår jämförelse av privata pensionsförsäkringar.

Läs också om