Välja typ av investering

Avsikten med din investering är att du ska få ränta eller värdeökning på de investerade pengarna. Men handel med värdepapper innebär alltid en risk. I värsta fall kan dina investerade pengar försvinna. Det finns också investeringar som gör att du riskerar att förlora mer än det kapital du investerat.

Vilken typ av investering som passar dig beror på vilka risker du är villig att ta med dina pengar. Det viktigaste att tänka på innan du investerar är att du förstår exakt vad du investerar i, vilka risker du tar och att se till att du sprider dina risker. Du kan även ta hjälp av en licensierad rådgivare för att få hjälp att välja investeringar.

Investera i värdepapper?

Att handla med värdepapper innebär alltid en osäkerhet om hur värdet kommer att utvecklas. Och det finns risker. Du kan förlora större eller mindre delar av det kapital du investerar. För att minska din risk för förluster kan du sprida dina investeringar i olika värdepapper eller fonder.

Hög eller låg risk?
Vad kommer värdepappren att bli värda?
Riskspridning
Portföljresonemang
Belåna sina värdepapper
Likviditet
Paketlösningar