Rådgivning om placeringar

När du får rådgivning om finansiella instrument finns det regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen.

För att få lämna råd om finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen. En rådgivare måste också anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och behov och bara föreslå sådana produkter som är lämpliga för dig. När du fått rådgivning, ska rådgivningen dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. 

Att tänka på

  • Använd gärna vår Checklista för investeringsrådgivning inför ett möte med en rådgivare. 
  • Rådgivningen ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentet.
  • Anser du att rådgivningen var felaktig, klaga till bolaget så fort som möjligt. 

Olika rådgivare

En rådgivare kan vara anställd i en bank, i ett fond- eller värdepappersbolag, hos ett anknutet ombud, hos en försäkringsförmedlare eller ett försäkringsbolag. 

För att få lämna råd om finansiella instrument, krävs tillstånd från Finansinspektionen. Rådgivare kan vara oberoende rådgivare eller rådgivare som inte får kalla sig oberoende, eftersom de inte uppfyller de krav som ställs. 

Får du rådgivning av en rådgivare som är anställd hos ett så kallat anknutet ombud, behöver däremot inte det aknutna ombudet ett eget tillstånd från Finansinspektionen. Det räcker med att det bolag som ombudet är anknutet till har tillstånd. Det anknutna ombudet ska däremot vara registrerat hos Bolagsverket.

Oberoende rådgivning

Det ställs krav för att få kalla sig oberoende rådgivare.

Oberoende rådgivare
Rådgivare som inte är oberoende

Vanliga frågor

Vad är SwedSec och Insuresec?

SwedSec Licensiering AB utfärdar licenser med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden.

SwedSec tillhandahåller olika licensieringstester bland annat för rådgivare, specialister samt för ledning och kontrollfunktioner.

InsureSecs verksamhet syftar till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureSec erbjuder kunskapstester och ger licenser för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution och även för investeringsrådgivare.