Checklista för rådgivning - bra att tänka på när du ska träffa en rådgivare

Ska du träffa en rådgivare för att få råd om hur du ska placera dina pengar? Då kan det vara bra att känna till de skyddsregler som finns och i vilka situationer de gäller. Får du rådgivningen via internet är det samma regler som gäller.

Tanken med skyddsreglerna är framförallt att du bara ska få råd om sådana placeringar som är lämpliga för dig utifrån dina ekonomiska förutsättningar och behov. Reglerna gäller när du får råd om att placera pengar i så kallade finansiella instrument. Exempel på finansiella instrument är aktier och fonder samt livförsäkringar med sparmoment, exempelvis kapitalförsäkringar. 

Ställ frågor och be om dokumentation

Ställ frågor och ha inte för bråttom, så kan man sammanfatta vad du bör tänka på när du ska träffa en rådgivare för att få råd om investeringar.

Kontrollera företaget
Rådgivare eller säljare?
Bättre skydd vid rådgivning
Oberoende rådgivning?
Se till att du förstår placeringen
Ha inte bråttom
Se till att du får en kopia av rådgivningsdokumentationen
Fakta om rådgivning på vår webbplats

Vanliga frågor

Vad är SwedSec och Insuresec?

SwedSec Licensiering AB utfärdar licenser med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden.

SwedSec tillhandahåller olika licensieringstester bland annat för rådgivare, specialister samt för ledning och kontrollfunktioner.

InsureSecs verksamhet syftar till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureSec erbjuder kunskapstester och ger licenser för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution och även för investeringsrådgivare.

 

Läs också om