Betalningar

I dagens samhälle krävs det att du har tillgång till ett betalkonto med tilläggstjänster som kort, swish och girobetalningar för att kunna sköta dina betalningar på ett effektivt sätt. Att betala kontant har blivit ovanligt och till och med svårt.

För att du ska få ett betalkonto med tilläggstjänster som passar dig bör du jämföra alternativ, även pris och villkor. Det är viktigt att du utgår från dina behov och inte den marknadsföring du möts av. Du bör även ställa dig frågan om du kan hantera tjänsterna säkert.

På vår webbplats hittar du information om din rätt till betalkonto med grundläggande funktioner. Du har också möjlighet att jämföra kontokort, både pris och villkor, och att jämföra de vanligaste banktjänsterna. Vi skriver också mer om vilka rättigheter du som konsument har vid betalningar och obehöriga transaktioner.

Många sätt att betala idag innebär att du faktiskt betalar på kredit. Det finns risker i det – om du inte har kontroll kan du drabbas av ekonomiska problem och har du många små krediter kan din möjlighet att få bolån nu eller i framtiden försämras.

Att tänka på

Vanliga frågor

Kan jag skicka pengar till alla länder?

Nej, du bör kontrollera med din bank om vilka länder som du kan skicka pengar till. Vissa länder, till exempel Iran och Nordkorea är det nästan omöjligt att skicka pengar till. Det beror på att risken för penningtvätt och/eller terrorismfinansiering är så hög att bankerna inte anser att det är möjligt att genomföra transaktioner dit.

Min betalning kom till fel mottagare. Kan banken hjälpa mig att få tillbaka pengarna?

Om du av misstag har angett fel kontonummer så kan inte banken ta tillbaka betalningen. Däremot ska banken ge dig uppgifter om till vem betalningen har gått. Sedan får du själv kräva pengarna åter från den som fått dem.

Min bank har börjat ta en avgift för en tjänst som tidigare var kostnadsfri, får banken det?

Ja, så länge som banken i god tid har informerat dig om avgiften.