Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

Betalningar

I dagens samhälle krävs det att du har tillgång till ett betalkonto med tilläggstjänster som kort, swish och girobetalningar för att kunna sköta dina betalningar på ett effektivt sätt. Att betala kontant har blivit ovanligt och till och med svårt.

För att du ska få ett betalkonto med tilläggstjänster som passar dig bör du jämföra alternativ, även pris och villkor. Det är viktigt att du utgår från dina behov och inte den marknadsföring du möts av. Du bör även ställa dig frågan om du kan hantera tjänsterna säkert.

På vår webbplats hittar du information om din rätt till betalkonto med grundläggande funktioner. Du har också möjlighet att jämföra kontokort, både pris och villkor, och att jämföra de vanligaste banktjänsterna. Vi skriver också mer om vilka rättigheter du som konsument har vid betalningar och obehöriga transaktioner.

Många sätt att betala idag innebär att du faktiskt betalar på kredit. Det finns risker i det – om du inte har kontroll kan du drabbas av ekonomiska problem och har du många små krediter kan din möjlighet att få bolån nu eller i framtiden försämras.

Att tänka på

Vanliga frågor

Jag har köpt en resa med mitt kreditkort. Resan blev inställd på grund av Corona-pandemin. Har jag rätt till ersättning?

Om du har köpt en vara eller en tjänst på kredit, till exempel med ett kreditkort, har du ett extra skydd jämfört med om du betalat kontant eller med bankkort. Vid kreditköp har banken ett solidariskt ansvar tillsammans med säljföretaget för fel och brister i det du har köpt. Det innebär att du kan kontakta din kreditgivare (vanligtvis banken) och kräva ersättning när den du har ingått avtal med har försatts i konkurs och inte levererat den köpta varan eller tjänsten.

Dina rättigheter står i 29 § konsumentkreditlagen. Det lagskyddet har du inte om du betalat med ett bankkort där beloppet dras direkt från ditt konto, eftersom det inte är ett kreditköp. Det gäller inte heller om du betalat genom en överföring från ett tillgodohavande på ditt konto till säljarens konto.

Får butiken ta ut en avgift när jag betalar med kort?

En betalningsmottagare (exempelvis en butik) får inte ta ut en särskild avgift för att du betalar med kort. Denna bestämmelse gäller inte i alla länder, därför är det inte säkert att förbudet gäller exempelvis för ett flygbolag som bedriver sin verksamhet från ett annat land. Inte heller auktionsföretag som köper och säljer i så kallad kommission omfattas av förbudet mot att ta ut en avgift vid kortbetalning.