Jämför avgifter för banktjänster

Hur ofta brukar du betala räkningar, hur ofta använder du brevgiro, hur ofta gör du överföringar mellan olika konton?  Se vad tjänsterna  kostar i olika banker och betaltjänstföretag. 

Inte samma avgifter i alla banker

Alla banker har olika sätt att ta ut avgifter för sina tjänster. En del företag tar ut en avgift för tjänsten Internetbank, medan andra inte gör det men då innehåller tjänsten bara ett grundutbud. Det kan till exempel betyda att du kan se saldon på dina konton och överföra pengar mellan egna konton i banken, men om du vill kunna betala räkningar och göra överföringar till andras konton är det en tilläggstjänst som du får betala för.

Vissa banker tar ut en avgift för ett paket eller ett basutbud av tjänster. Vanligtvis för att de tillhandahåller ett konto med tillhörande internet- och betaltjänster. I jämförelsen redovisas kostnaden för de bankerna under årsavgiften för internetbanken. Du ser det genom att det i jämförelsen framgår att kostnaden ingår i en viss tjänst.

Vill du i stället jämföra kontokort? Eller läsa fakta om avgifter för banktjänster.

Dyrt utan internetbank

Att betala räkningar i kassan är ofta dyrt. Att betala via brevgiro kan vara ett bättre alternativ om du inte kan eller vill betala med hjälp av datorn. Löser du in en bankgiro- eller plusgiroavi kostar det normalt inget om du sätter in pengarna på ett konto i samma bank men banken kan ta ut avgifter även för det. Vill du lösa ut en sådan avi kontant är det vissa banker som inte tillhandahåller den tjänsten.

Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.