Avgifter för banktjänster

Banker får sätta vilket pris de vill på sina banktjänster, eftersom det inte är reglerat i lag. Undantaget är priset på betalkonton med grundläggande funktioner, som enligt EU ska vara "rimligt". Annars är det som avgör vilka tjänster du tycker är prisvärda. 

Banker och andra betaltjänstföretag får bara ta ut en avgift för en tjänst om du har fått information om den i förväg, exempelvis i kontoavtalet eller i en prislista. Alla priser ska finnas lättillgängliga så att du kan jämföra och välja vilka du vill ha. Priset på ett så kallat konto med grundläggande funktioner ska enligt EU vara "rimligt". Det är den allmänna kostnadsnivån och hur kostnaderna ser ut för sådana konton i landet som avgör vad som är ett rimligt pris.

Att tänka på

Bäst betaltjänst? Avgifter för banktjänster

För att avgöra vad du är beredd att betala för banktjänster bör du se över hur ofta du betalar räkningar, betalar med kort i butik eller gör överföringar mellan konton. Annat som kan påverka ditt val kan vara bankens tillgång till bankkontor där du bor eller arbetar.

Bankernas betaltjänster skiljer sig åt och det finns ingen lösning som är bäst för alla eftersom alla kunder har olika behov och förutsättningar. 

Årsavgift på bastjänster?

Vissa banker tar ut en avgift för ett paket eller ett basutbud av tjänster, normalt för att de ger dig ett konto med tillhörande internet- och betaltjänster. Sedan kan du få betala tilläggskostnader för andra. I vår egen jämförelse av bankavgifter ser du om kostnaden för basutbudet ingår i årsavgiften för internetbanken och vad andra tjänster kostar.

Förmånskund?

Förutom att det är vanligt att banker paketerar tjänster har vissa banker  dessutom olika förmånskundsystem där ett betalpaket kan vara avgiftsfritt eller erbjudas till reducerat pris om du till exempel har bolån, värdepapper, pensionssparande och annat.

Dyrt att betala i kassan

Att betala räkningar i kassan är ofta dyrt. Att betala via brevgiro kan vara ett bättre alternativ om du inte kan eller vill betala med hjälp av datorn. Löser du in en bankgiro- eller plusgiroavi kostar det normalt inget om du sätter in pengarna på ett konto i samma bank.

Vanliga frågor

Får butiken ta ut en avgift när jag betalar med kort?

En betalningsmottagare (exempelvis en butik) får inte ta ut en särskild avgift för att du betalar med kort. Denna bestämmelse gäller inte i alla länder, därför är det inte säkert att förbudet gäller exempelvis för ett flygbolag som bedriver sin verksamhet från ett annat land. Inte heller auktionsföretag som köper och säljer i så kallad kommission omfattas av förbudet mot att ta ut en avgift vid kortbetalning.

Jag har sagt upp min banktjänst. Kan jag få tillbaka årsavgiften?

Om du säger upp ditt avtal med banken och har betalt en avgift i förskott så har du rätt att få tillbaka den del som avser resterande avtalstid.

Min bank har börjat ta en avgift för en tjänst som tidigare var kostnadsfri, får banken det?

Ja, så länge som banken i god tid har informerat dig om avgiften.