Avgifter för banktjänster

Det finns ingen lag som reglerar vad en bank eller ett annat finansiellt företag får ta betalt för sina tjänster. Prissättningen av banktjänster är fri. Det är du som avgör om tjänsten är prisvärd. 

För att hitta vilka banktjänster som passar dig bäst bör du börja med att se över dina behov. Därefter kan du jämföra vad de kostar hos olika banker och andra betaltjänstföretag.

Alla priser som banken tillämpar på sina tjänster ska finnas lätt tillgängliga. En förutsättning för att banken får ta ut en avgift för en tjänst är att du har fått information om avgiften i förväg. Informationen ska stå i till exempel kontoavtalet eller i en prislista.

Avgifter för betalkonton måste vara rimliga

Så kallade betalkonton med grundläggande funktioner är det enda undantaget från grundregeln att prissättningen är fri. Priset för ett sådant konto ska vara rimligt med hänsyn till den allmänna kostnadsnivån, och vad sådana konton brukar kosta i det land inom EU där du bor.

Att tänka på

  • Välj banktjänster som bäst passar dina behov, till exempel hur ofta du betalar räkningar via giro och brevgiro eller gör enstaka och stående överföringar.  
  • Om du har till exempel sparande i en bank kan det ge lägre avgifter på andra tjänster.
  • Vi har två olika jämförelser av avgifter för banktjänster. Vår egen jämförelse av bankavgifter och en som jämför betaltjänster enligt EU-standard. Jämförelserna överlappar varandra i vissa delar.

Bäst betaltjänst? Avgifter för banktjänster

För att avgöra vad du är beredd att betala för banktjänster bör du se över hur ofta du betalar räkningar, betalar med kort i butik eller gör överföringar mellan konton. Annat som kan påverka ditt val kan vara bankens tillgång till bankkontor där du bor eller arbetar.

Bankernas betaltjänster skiljer sig åt och det finns ingen lösning som är bäst för alla eftersom alla kunder har olika behov och förutsättningar. 

Årsavgift på bastjänster?

Vissa banker tar ut en avgift för ett paket eller ett basutbud av tjänster, normalt för att de ger dig ett konto med tillhörande internet- och betaltjänster. Sedan kan du få betala tilläggskostnader för andra. I vår egen jämförelse av bankavgifter ser du om kostnaden för basutbudet ingår i årsavgiften för internetbanken och vad andra tjänster kostar.

Förmånskund?

Förutom att det är vanligt att banker paketerar tjänster har vissa banker  dessutom olika förmånskundsystem där ett betalpaket kan vara avgiftsfritt eller erbjudas till reducerat pris om du till exempel har bolån, värdepapper, pensionssparande och annat.

Dyrt att betala i kassan

Att betala räkningar i kassan är ofta dyrt. Att betala via brevgiro kan vara ett bättre alternativ om du inte kan eller vill betala med hjälp av datorn. Löser du in en bankgiro- eller plusgiroavi kostar det normalt inget om du sätter in pengarna på ett konto i samma bank.

Vanliga frågor

Får butiken ta ut en avgift när jag betalar med kort?

En betalningsmottagare (exempelvis en butik) får inte ta ut en särskild avgift för att du betalar med kort. Denna bestämmelse gäller inte i alla länder, därför är det inte säkert att förbudet gäller exempelvis för ett flygbolag som bedriver sin verksamhet från ett annat land. Inte heller auktionsföretag som köper och säljer i så kallad kommission omfattas av förbudet mot att ta ut en avgift vid kortbetalning.

Jag har sagt upp min banktjänst. Kan jag få tillbaka årsavgiften?

Om du säger upp ditt avtal med banken och har betalt en avgift i förskott så har du rätt att få tillbaka den del som avser resterande avtalstid.

Min bank har börjat ta en avgift för en tjänst som tidigare var kostnadsfri, får banken det?

Ja, så länge som banken i god tid har informerat dig om avgiften.