Avgifter för banktjänster

För att hitta vilka banktjänster som passar dig bäst bör du börja med att se över dina behov. Därefter kan du jämföra vad de kostar hos olika banker och andra betaltjänstföretag. På vår webbplats hittar du två olika jämförelser av avgifter för vanliga banktjänster.

Det finns inga lagregler om hur mycket betalt en bank eller något annat finansiellt företag får ta för sina tjänster. Grundregeln är att prissättningen av banktjänster är fri. Det är du som avgör om tjänsten är prisvärd. Alla priser som banken tillämpar på sina tjänster ska finnas lätt tillgängliga.

Rimliga avgifter för betalkonton

Prissättningen av så kallade betalkonton med grundläggande funktioner är det enda undantaget från den grundregeln. Priset för ett sådant konto ska vara rimligt med hänsyn till den allmänna kostnadsnivån, och vad sådana konton brukar kosta, i medlemsstaten.

En förutsättning för att banken ska kunna ta ut en avgift för en tjänst är att du har fått information om avgiften i förväg. Informationen kan lämnas till exempel i kontoavtalet eller i en prislista.

Att tänka på

  • Välj banktjänster som bäst passar dina behov. Vill du till exempel ha ett  fysiskt bankkontor nära dig?
  • Om du har till exempel sparande i en bank kan det ge lägre avgifter på andra tjänster.
  • Vi har två olika jämförelser av avgifter för banktjänster. Den senaste jämför betaltjänster enligt EU-standard. Jämförelserna överlappar varandra vad gäller att betala räkningar via giro och brevgiro och i att göra enstaka och stående överföringar. 

Vilka betaltjänster är bäst?

Bankernas betaltjänster skiljer sig åt och det finns ingen lösning som är bäst för alla eftersom alla kunder har olika behov och förutsättningar. 

För att välja den lösning som passar dig bäst bör du se över dina behov, till exempel hur ofta du betalar räkningar, betalar med kort i butik eller gör överföringar mellan olika konton. Sådant som kan påverka ditt val kan vara tillgång till bankkontor, internetbank, girotjänster och avgifter.

Förmånskund?

Det är vanligt att banker paketerar vissa tjänster och erbjuder dem till ett paketpris. Ofta är en betaltjänst en viktig del i paketlösningarna. Vissa banker har dessutom olika förmånskundsystem där ett betalpaket kan vara avgiftsfritt eller erbjudas till reducerat pris.

Vanliga frågor

Får butiken ta ut en avgift när jag betalar med kort?

En betalningsmottagare (exempelvis en butik) får inte ta ut en särskild avgift för att du betalar med kort. Denna bestämmelse gäller inte i alla länder, därför är det inte säkert att förbudet gäller exempelvis för ett flygbolag som bedriver sin verksamhet från ett annat land. Inte heller auktionsföretag som köper och säljer i så kallad kommission omfattas av förbudet mot att ta ut en avgift vid kortbetalning.

Jag har sagt upp min banktjänst. Kan jag få tillbaka årsavgiften?

Om du säger upp ditt avtal med banken och har betalt en avgift i förskott så har du rätt att få tillbaka den del som avser resterande avtalstid.

Min bank har börjat ta en avgift för en tjänst som tidigare var kostnadsfri, får banken det?

Ja, så länge som banken i god tid har informerat dig om avgiften.

Läs också om