Avgifter för banktjänster

Banker får sätta vilket pris de vill på sina banktjänster. Undantaget är priset på betalkonton med grundläggande funktioner, som enligt EU ska vara "rimligt".

Banker och andra betaltjänstföretag får bara ta ut en avgift för en tjänst om du har fått information om den i förväg, exempelvis i kontoavtalet eller i en prislista. Alla priser ska finnas lättillgängliga så att du kan jämföra och välja vilka du vill ha. Priset på ett så kallat konto med grundläggande funktioner ska enligt EU vara "rimligt". Det är den allmänna kostnadsnivån och hur kostnaderna ser ut för sådana konton i landet som avgör vad som är ett rimligt pris.

Att tänka på

Jämför avgifter för banktjänster

Att ha ett bankkort, betala räkningar och göra överföringar är exempel på banktjänster som du kan få betala en avgift för. För att avgöra vad du är beredd att betala bör du se över hur ofta du använder tjänsterna och jämföra avgiften hos olika banker. 

Bankernas betaltjänster skiljer sig åt och det finns ingen lösning som är bäst för alla eftersom alla kunder har olika behov och förutsättningar. 

Avgift för paket eller basutbud

Vissa banker tar ut en avgift för ett paket eller ett basutbud av tjänster i stället för att ta en avgift för varje enskild tjänst. I paketet eller basutbudet ingår normalt ett konto med tillhörande internet- och betaltjänster. Du kan sedan få betala extra avgifter för tjänster som inte ingår i paketet eller basutbudet. I vår egen jämförelse av bankavgifter hittar du kostnaden för bankernas basutbud, vad som ingår i avgiften och vad andra banktjänster kostar.

Avgifter för förmånskunder

Förutom att det är vanligt att banker paketerar tjänster har vissa banker  dessutom olika förmånskundsystem där ett betalpaket kan vara avgiftsfritt eller erbjudas till reducerat pris om du till exempel har bolån, värdepapper, pensionssparande och annat.

Vanliga frågor

Får butiken ta ut en avgift när jag betalar med kort?

En betalningsmottagare (exempelvis en butik) får inte ta ut en särskild avgift för att du betalar med kort. Denna bestämmelse gäller inte i alla länder, därför är det inte säkert att förbudet gäller exempelvis för ett flygbolag som bedriver sin verksamhet från ett annat land. Inte heller auktionsföretag som köper och säljer i så kallad kommission omfattas av förbudet mot att ta ut en avgift vid kortbetalning.

Jag har sagt upp min banktjänst. Kan jag få tillbaka årsavgiften?

Om du säger upp ditt avtal med banken och har betalt en avgift i förskott så har du rätt att få tillbaka den del som avser resterande avtalstid.

Min bank har börjat ta en avgift för en tjänst som tidigare var kostnadsfri, får banken det?

Ja, så länge som banken i god tid har informerat dig om avgiften.