Avgifter för banktjänster

Banker får sätta vilket pris de vill på sina banktjänster. Undantaget är priset på betalkonton med grundläggande funktioner, som enligt EU ska vara "rimligt".

Banker och andra betaltjänstföretag får bara ta ut en avgift för en tjänst om du har fått information om den i förväg, exempelvis i kontoavtalet eller i en prislista. Alla priser ska finnas lättillgängliga så att du kan jämföra och välja vilka du vill ha. Priset på ett så kallat konto med grundläggande funktioner ska enligt EU vara "rimligt". Det är den allmänna kostnadsnivån och hur kostnaderna ser ut för sådana konton i landet som avgör vad som är ett rimligt pris.

Att tänka på

Jämför avgifter

Jämför betaltjänster och avgifter enligt EU-standard

I vårt uppdrag ingår att jämföra betaltjänster enligt ett EU-direktiv. Syftet är att jämföra avgifter för betalkonton och andra vanliga tjänster på ett likartat sätt i hela EU.

Vi ger dig möjlighet att jämföra de vanligaste betaltjänsterna enligt EU-standard. De flesta betaltjänsterna ingår i betalkonton med grundläggande funktioner som alla som bor i Sverige i princip har rätt till. 

Jämförelsen kan uppvisa vissa tekniska problem som vi inte kan styra över. Då hänvisar vi till vår egen jämförelse av bankavgifter som delvis överlappar den enligt EU-standard.

EU bestämmer vilka tjänster som ska jämföras

Från den 31 oktober 2018 är betaltjänstföretag, alltså banker och kreditmarknadsbolag, skyldiga att rapportera till Finansinspektionen (FI) vilka avgifter de tar ut för olika typer av betaltjänster till konsumenter.

Jämförelsen visar företagets lägsta avgift
Avgifterna via Finansinspektionen

Vanliga frågor

Får butiken ta ut en avgift när jag betalar med kort?

En betalningsmottagare (exempelvis en butik) får inte ta ut en särskild avgift för att du betalar med kort. Denna bestämmelse gäller inte i alla länder, därför är det inte säkert att förbudet gäller exempelvis för ett flygbolag som bedriver sin verksamhet från ett annat land. Inte heller auktionsföretag som köper och säljer i så kallad kommission omfattas av förbudet mot att ta ut en avgift vid kortbetalning.

Jag har sagt upp min banktjänst. Kan jag få tillbaka årsavgiften?

Om du säger upp ditt avtal med banken och har betalt en avgift i förskott så har du rätt att få tillbaka den del som avser resterande avtalstid.

Min bank har börjat ta en avgift för en tjänst som tidigare var kostnadsfri, får banken det?

Ja, så länge som banken i god tid har informerat dig om avgiften.