Avgifter för banktjänster

Det finns ingen lag som reglerar vad en bank eller ett annat finansiellt företag får ta betalt för sina tjänster. Prissättningen av banktjänster är fri. Det är du som avgör om tjänsten är prisvärd. 

För att hitta vilka banktjänster som passar dig bäst bör du börja med att se över dina behov. Därefter kan du jämföra vad de kostar hos olika banker och andra betaltjänstföretag.

Alla priser som banken tillämpar på sina tjänster ska finnas lätt tillgängliga. En förutsättning för att banken får ta ut en avgift för en tjänst är att du har fått information om avgiften i förväg. Informationen ska stå i till exempel kontoavtalet eller i en prislista.

Avgifter för betalkonton måste vara rimliga

Så kallade betalkonton med grundläggande funktioner är det enda undantaget från grundregeln att prissättningen är fri. Priset för ett sådant konto ska vara rimligt med hänsyn till den allmänna kostnadsnivån, och vad sådana konton brukar kosta i det land inom EU där du bor.

Att tänka på

  • Välj banktjänster som bäst passar dina behov, till exempel hur ofta du betalar räkningar via giro och brevgiro eller gör enstaka och stående överföringar.  
  • Om du har till exempel sparande i en bank kan det ge lägre avgifter på andra tjänster.
  • Vi har två olika jämförelser av avgifter för banktjänster. Vår egen jämförelse av bankavgifter och en som jämför betaltjänster enligt EU-standard. Jämförelserna överlappar varandra i vissa delar.
Jämför avgifter

Jämför betaltjänster och avgifter enligt EU-standard

I vårt uppdrag ingår att jämföra betaltjänster enligt ett EU-direktiv. Syftet är att jämföra avgifter för betalkonton och andra vanliga tjänster på ett likartat sätt i hela EU.

Vi ger dig möjlighet att jämföra de vanligaste betaltjänsterna enligt EU-standard. De flesta betaltjänsterna ingår i betalkonton med grundläggande funktioner som alla som bor i Sverige i princip har rätt till. Läs mer om betalkonton med grundläggande funktioner på sidan Rätt till betalkonto.

Du kan till exempel ta reda på vad det kostar att göra en överföring mellan olika banker, göra automatuttag i och utanför Sverige och att betala med Swish. Du kan också jämföra vad det kostar att öppna ett betalkonto och ha ett vanligt bankkort. 

Jämförelsen kan uppvisa vissa tekniska problem som vi inte kan styra över. Då hänvisar vi till vår egen jämförelse av bankavgifter som delvis överlappar den enligt EU-standard.

EU bestämmer vilka tjänster som ska jämföras

Från den 31 oktober 2018 är betaltjänstföretag, alltså banker och kreditmarknadsbolag, skyldiga att rapportera till Finansinspektionen (FI) vilka avgifter de tar ut för olika typer av betaltjänster till konsumenter.

Jämförelsen visar företagets lägsta avgift
Avgifterna via Finansinspektionen

Vanliga frågor

Får butiken ta ut en avgift när jag betalar med kort?

En betalningsmottagare (exempelvis en butik) får inte ta ut en särskild avgift för att du betalar med kort. Denna bestämmelse gäller inte i alla länder, därför är det inte säkert att förbudet gäller exempelvis för ett flygbolag som bedriver sin verksamhet från ett annat land. Inte heller auktionsföretag som köper och säljer i så kallad kommission omfattas av förbudet mot att ta ut en avgift vid kortbetalning.

Jag har sagt upp min banktjänst. Kan jag få tillbaka årsavgiften?

Om du säger upp ditt avtal med banken och har betalt en avgift i förskott så har du rätt att få tillbaka den del som avser resterande avtalstid.

Min bank har börjat ta en avgift för en tjänst som tidigare var kostnadsfri, får banken det?

Ja, så länge som banken i god tid har informerat dig om avgiften.