Avgifter för banktjänster

För att hitta vilka banktjänster som passar dig bäst bör du börja med att se över dina behov. Därefter kan du jämföra vad de kostar hos olika banker och andra betaltjänstföretag. På vår webbplats hittar du två olika jämförelser av avgifter för vanliga banktjänster.

Det finns inga lagregler om hur mycket betalt en bank eller något annat finansiellt företag får ta för sina tjänster. Grundregeln är att prissättningen av banktjänster är fri. Det är du som avgör om tjänsten är prisvärd. Alla priser som banken tillämpar på sina tjänster ska finnas lätt tillgängliga.

Rimliga avgifter för betalkonton

Prissättningen av så kallade betalkonton med grundläggande funktioner är det enda undantaget från den grundregeln. Priset för ett sådant konto ska vara rimligt med hänsyn till den allmänna kostnadsnivån, och vad sådana konton brukar kosta, i medlemsstaten.

En förutsättning för att banken ska kunna ta ut en avgift för en tjänst är att du har fått information om avgiften i förväg. Informationen kan lämnas till exempel i kontoavtalet eller i en prislista.

Att tänka på

  • Välj banktjänster som bäst passar dina behov. Vill du till exempel ha ett  fysiskt bankkontor nära dig?
  • Om du har till exempel sparande i en bank kan det ge lägre avgifter på andra tjänster.
  • Vi har två olika jämförelser av avgifter för banktjänster. Den senaste jämför betaltjänster enligt EU-standard. Jämförelserna överlappar varandra vad gäller att betala räkningar via giro och brevgiro och i att göra enstaka och stående överföringar. 
Jämför avgifter

Jämför avgifter

Jämför avgifter är en jämförelse som har funnits på vår webbplats länge. I den kan du jämföra avgifter för att ha internetbank, betala räkningar, göra överföringar från ditt konto till ett konto i en annan bank och att lösa in bank- och plusgiroavier.

Vissa företag tar ut en avgift för internetbank. Andra bolag tar inte ut någon avgift men då innehåller tjänsten bara ett grundutbud. Då kan du exempelvis se saldon på dina konton och överföra pengar mellan egna konton i banken, men om du vill kunna betala räkningar och göra överföringar till andras konton är det en tilläggstjänst som du får betala för.

Paketavgift - årsavgift

Vissa banker tar ut en avgift för ett paket eller ett basutbud av tjänster, normalt för tillhandahållandet av ett konto med tillhörande internet- och betaltjänster. Kostnaden redovisas för dessa banker i jämförelsen under årsavgiften för internetbanken. Du ser det genom att det i jämförelsen framgår att kostnaden ingår i en viss tjänst.

Dyrt att betala i kassan

Att betala räkningar i kassan är ofta dyrt. Att betala via brevgiro kan vara ett bättre alternativ om du inte kan eller vill betala med hjälp av datorn.

Löser du in en bankgiro- eller plusgiroavi kostar det normalt inget om du sätter in pengarna på ett konto i samma bank.

Vanliga frågor

Får butiken ta ut en avgift när jag betalar med kort?

En betalningsmottagare (exempelvis en butik) får inte ta ut en särskild avgift för att du betalar med kort. Denna bestämmelse gäller inte i alla länder, därför är det inte säkert att förbudet gäller exempelvis för ett flygbolag som bedriver sin verksamhet från ett annat land. Inte heller auktionsföretag som köper och säljer i så kallad kommission omfattas av förbudet mot att ta ut en avgift vid kortbetalning.

Jag har sagt upp min banktjänst. Kan jag få tillbaka årsavgiften?

Om du säger upp ditt avtal med banken och har betalt en avgift i förskott så har du rätt att få tillbaka den del som avser resterande avtalstid.

Min bank har börjat ta en avgift för en tjänst som tidigare var kostnadsfri, får banken det?

Ja, så länge som banken i god tid har informerat dig om avgiften.

Läs också om