Lån

Tänk igenom i vilka situationer du verkligen behöver låna. Har du många lån kan det påverka din kreditvärdighet negativt, dvs minska dina möjligheter att nu eller i framtiden få andra lån, som bolån.

För de allra flesta är det nödvändigt att låna pengar när de ska köpa en bostad. Men många lånar också till konsumtion. Det är stora skillnader mellan olika lån när det gäller räntor och avgifter. Du kan spara mycket pengar genom att jämföra olika kreditgivare och deras villkor.

Har du många lån kan det försvåra dina möjligheter att få ett bolån, eller något annat lån du verkligen behöver. Ju sämre kreditvärdighet du har, desto högre ränta får du betala när du tar lån.

Att tänka på

  • Lån försvinner bara genom amortering, det vill säga att du betalar tillbaka det du lånat.
  • Om du redan har dyra lån, använd vårt verktyg Lånelabbet för att se  hur mycket billigare de kan bli om du till exempel lyckas sänka räntan.
  • Hos oss kan du jämföra boräntor och du kan räkna ut vad det skulle kosta att avbryta ett bundet lån i förtid, betala i ränteskillnadsersättning.

Frågor och svar

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.

 

Ska jag binda räntan eller ska jag välja 3-månadersränta?

 Det är viktigt att tänka igenom vad som är viktigt för just dig:

  • Hur känslig är din ekonomi för ränteändringar?
  • Vill du ha flexibilitet och kunna byta bank ganska snabbt?
  • Eller vill du ha förutsebarhet och veta vilken ränta du har under en längre period?

Läs mer om Boränta här.

Jag har tagit ett lån på distans (internet). Har jag ångerrätt då?

Ja du har rätt att ångra lånet. Rätten att ångra lån och krediter finns i konsumentkreditlagen och ångerrätten gäller oavsett om du tog lånet på distans eller inte. Men ångerrätten gäller inte för bolån, de är undantagna.

Läs också om