Lånelabbet

Har du flera lån och behöver få en totalbild? Testa med olika räntor och avgifter och jämför lånen – vilket lån är dyrast? Lägg in olika belopp för amortering och jämför dina lån före och efter förändring.

I kalkylen kan du lägga in alla dina lån, både blancolån och bolån. Du kan fylla i olika räntor, avgifter och amorteringsbelopp för att se hur månadskostnaden och den totala kreditkostnaden påverkas av eventuella förändringar. Du kan också jämföra hur lång tid det tar tills lånen är slutbetalda om du väljer olika amorteringsbelopp. Lånelabbet hjälper dig att prioritera vilket lån du ska betala av först om du har möjlighet att betala snabbare än du tänkte från början. Använd även kalkylen om du vill räkna på hur mycket en rabatt på bolånet ger i minskade kostnader.

Att tänka på

  • Fokusera inte bara på månadskostnaden – tänk på att en lång återbetalningstid gör lånet dyrare. Titta därför på vad lånet kostar totalt tills det är återbetalt.
  • Om du vill ändra ditt amorteringsbelopp är det inte säkert att du får ändra på betalningsplanen. Däremot har du alltid rätt att förtidslösa hela lånet.
  • Med en ökad amortering blir det en högre månadsutgift men på sikt minskar räntekostnaderna. Vill du i stället sänka månadskostnaden genom att amortera mindre, blir återbetalningstiden längre och lånet blir dyrare i slutändan.

Hur påverkar ändrade räntor och amorteringar dina kostnader?

I Lånelabbet får du en översikt av dina lånekostnader och kan göra beräkningar av hur ändrade räntor och amorteringar påverkar kostnaderna. Du kan också plocka bort lån som du tänker lösa och se hur det påverkar dina totala kostnader. Fyll i uppgifterna om dina nuvarande lån i ”före-rutorna” och gör ändringar i ”efter-rutorna”.

Har du fått ett erbjudande om ett samlingslån?

Du kan dölja ett eller flera gamla lån och i stället fylla i uppgifter om samlingslånet och sedan jämföra.

Diagram visar hur månadskostnaden och skulden förändras över tid

I diagrammen finns linjer och staplar som visar hur månadskostnaden och skulden förändras över tid – före och efter förändring. Både i resultattabellen och i diagrammet kan du se hur lång tid det tar tills lånen är slutbetalda, men maximalt upp till 50 år. Har du ett amorteringsfritt bolån, eller ett bolån med låg amortering, kommer lånet inte att vara slutbetalt efter 50 år.