Konsumentstöd

Hela vår webbplats är avsedd som konsumentstöd men i den här avdelningen har vi samlat mer konkret stöd, som kalkyler, jämförelser och guider. Dessutom hittar du vanliga frågor och information om vad du ska tänka på när du ska anmäla en skada eller vill klaga på en bank, ett försäkringsbolag eller en rådgivare.

Vi vill hjälpa dig som konsument att välja försäkringar, banktjänster och pension som passar dig och gör därför oberoende jämförelser av företagens utbud. Jämförelserna speglar hela marknaden och har ingen koppling till försäljning av något slag. Du får också tillgång till de kalkyler och verktyg vi utvecklat. Med dem kan du bland annat räkna ut hur ditt lån påverkas om du amorterar mer eller får en lägre ränta och du kan se vad det skulle kosta att lösa ett bundet bolån i förtid. 

Om du vill klaga på din bank, ditt försäkringsbolag eller klaga på din rådgivare, ångrar ett köp du gjort på distans lån eller behöver anmäla en skada, berättar vi vad du ska tänka på. Vi vill också att du bättre ska förstå vad som styr bank-, försäkrings- och pensionsområdet. Därför hittar du referat av lagar och regler och relevanta rättsfall om bank-, försäkrings- och pensionsfrågor. Du kan också ha hjälp av vad andra har frågat oss om. Kanske hittar du ditt svar bland Frågor och svar?

Att tänka på

Vanliga frågor

Jag var sjuk under semestern. Behövs läkarintyg för att få ersättning?

Läkarintyg är oftast helt avgörande för att du ska kunna få ersättning. Begär därför läkarintyg på alla ordinationer som läkaren förskriver. Om läkaren säger att du bör vila i sängläge på hotellrummet under visst antal dagar, är det viktigt att detta också framgår av läkarintyget. Står det bara vila, kan det lika väl avse vila i största allmänhet, på stranden eller dylikt, och sådant berättigar ofta inte till ersättning för förlorade resdagar.

Om du saknar intyg kan det i efterhand vara svårt att styrka att du faktiskt har varit sjuk. I bland kan det dock gå genom att:

  • be försäkringsbolaget tala med larmcentralen som skött din skada
  • själv ta kontakt med läkaren eller sjukhuset i utlandet.
    De kanske minns dig och i efterhand kan förtydliga vilka ordinationer de gav.
  • efter hemkomsten ta kontakt med en läkare som kanske kan intyga vilka ordinationer som brukar ges vid den sjukdom som du drabbats av.
Jag har hittat en gammal bankbok, kan jag få ut pengarna?

Om du hittar en bankbok som inte varit använd på länge så har du inte någon ovillkorlig rätt att få beloppet i bankboken utbetalt. Enligt reglerna om preskription så försvinner möjligheten att göra en rättighet gällande efter tio år. Bankerna öppnar numera bara bankbokslösa konton och de flesta konton som tidigare hade bankböcker har omvandlats till vanliga konton utan bankbok. Om du hittar en gammal bankbok ska du kontakta banken för att undersöka vad som har hänt med kontot. Om kontot med pengarna finns kvar i banken brukar banken betala ut beloppet även om det gått mer än tio år.