Konsumentstöd

Här hittar du kalkyler, jämförelser och guider. Dessutom vanliga konsumentfrågor och vad du ska tänka på om du ska anmäla en skada eller vill klaga på en bank, försäkringsbolag eller rådgivare.

Våra oberoende jämförelser av företagens produkter gör det lättare att välja en försäkring, banktjänst eller pensionsparande. Vill du byta byta bank eller försäkringsbolag har vi checklistor för vad du ska tänka på. Vi har också olika kalkyler och verktyg som gör att du till exempel kan räkna ut hur ditt lån påverkas om du amorterar mer eller får en lägre ränta och du kan se vad det skulle kosta att lösa ett bundet bolån i förtid. Har du ett klagomål kan du ta hjälp av våra guider om hur du ska göra. 

Att tänka på

Vanliga frågor

Jag var sjuk under semestern. Behövs läkarintyg för att få ersättning?

Läkarintyg är oftast helt avgörande för att du ska kunna få ersättning. Begär därför läkarintyg på alla ordinationer som läkaren förskriver. Om läkaren säger att du bör vila i sängläge på hotellrummet under visst antal dagar, är det viktigt att detta också framgår av läkarintyget. Står det bara vila, kan det lika väl avse vila i största allmänhet, på stranden eller dylikt, och sådant berättigar ofta inte till ersättning för förlorade resdagar.

Om du saknar intyg kan det i efterhand vara svårt att styrka att du faktiskt har varit sjuk. I bland kan det dock gå genom att:

  • be försäkringsbolaget tala med larmcentralen som skött din skada
  • själv ta kontakt med läkaren eller sjukhuset i utlandet.
    De kanske minns dig och i efterhand kan förtydliga vilka ordinationer de gav.
  • efter hemkomsten ta kontakt med en läkare som kanske kan intyga vilka ordinationer som brukar ges vid den sjukdom som du drabbats av.
Jag har hittat en gammal bankbok, kan jag få ut pengarna?

Om du hittar en bankbok som inte varit använd på länge så har du inte någon ovillkorlig rätt att få beloppet i bankboken utbetalt. Enligt reglerna om preskription så försvinner möjligheten att göra en rättighet gällande efter tio år. Bankerna öppnar numera bara bankbokslösa konton och de flesta konton som tidigare hade bankböcker har omvandlats till vanliga konton utan bankbok. Om du hittar en gammal bankbok ska du kontakta banken för att undersöka vad som har hänt med kontot. Om kontot med pengarna finns kvar i banken brukar banken betala ut beloppet även om det gått mer än tio år.