Klaga i ett försäkringsärende

Om du är missnöjd med hur försäkringsbolaget har hanterat ditt ärende ska du i första hand vända dig till de ansvariga inom bolaget, oavsett om ditt klagomål gäller rådgivning, ett beslut, bemötandet från din handläggare eller lång handläggningstid. Använd vår klagoguide för att se hur du ska göra. 

Om du fortfarande inte är nöjd efteråt kan du ofta gå vidare till en nämnd utanför försäkringsbolaget eller till domstol. Här kan du läsa hur du ska göra och vad du ska tänka på. 

Då kan du klaga på försäkringsbolaget

Om du fortfarande inte är nöjd efter att du klagat hos försäkringsbolaget kan du ofta gå vidare till en nämnd utanför försäkringsbolaget eller till domstol.

Om du anser att du fått felaktiga råd vid införsäljningen
Om du är missnöjd med beslutet 
Om du är missnöjd med exempelvis handläggningstid eller bemötande
Begära omprövning - överklaga
Vem ska du kontakta med ditt klagomål?
Klagomålsrutiner som alla försäkringsbolag måste följa
Preskriptionstid - en skada måste anmälas  inom viss tid

Använd vår brevmall

Vi har tagit fram en enkel brevmall som du kan använda när du ska skriva och klaga på försäkringsbolaget. 

Brevmall

Externa webbplatser

Advokatsamfundet - Sök advokat