Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Klaga i ett försäkringsärende

Om du är missnöjd med hur försäkringsbolaget har hanterat ditt ärende ska du i första hand vända dig till de ansvariga inom bolaget, oavsett om ditt klagomål gäller ett beslut, bemötandet från din handläggare eller lång handläggningstid. 

Om du fortfarande inte är nöjd efteråt kan du ofta gå vidare till en nämnd utanför försäkringsbolaget eller till domstol. Här kan du läsa hur du ska göra och vad du ska tänka på. 

Då kan du klaga på försäkringsbolaget

Om du fortfarande inte är nöjd efter att du klagat hos försäkringsbolaget kan du ofta gå vidare till en nämnd utanför försäkringsbolaget eller till domstol.

Om du är missnöjd med ett beslut
Om du är missnöjd med exempelvis handläggningstid eller bemötande
Begära omprövning
Vem ska du kontakta med ditt klagomål?
Klagomålsrutiner som alla försäkringsbolag måste följa
Preskriptionstid - en skada måste anmälas  inom viss tid

Använd vår brevmall

Vi har tagit fram en enkel brevmall som du kan använda när du ska skriva och klaga på försäkringsbolaget. 

Brevmall