Hemförsäkringar

En hemförsäkring är ett försäkringspaket som består av många viktiga delar. Du behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. 

Hemförsäkringen innebär en möjlighet att få ersättning för dina saker (lösöret) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörs i en brand, både när de finns i bostaden eller står i ett vinds- eller källarförråd. Hemförsäkringen kan dessutom ersätta kostnader för akut vård på resor, ersätta kostnader för en advokat i en tvist, ge ersättning om du skulle bli överfallen eller betala om någon skulle kräva dig på skadestånd. 

Bor du i en hyresrätt behöver du bara ha en hemförsäkring. Din hyresvärd ansvarar för bostadens fasta egendom, det vill säga golv och väggar, kök och badrum, dörrar och fönster med mera. Skador på den fasta egendomen ska normalt åtgärdas av hyresvärden men har du själv bekostat någon fast inredning i din hyresrätt, som till exempel en spis eller ett badkar, gäller din hemförsäkring normalt även för dem. 

Du kan anpassa omfattningen på din hemförsäkring efter olika skeenden i ditt liv, till exempel om du är student eller flyttar till ett äldreboende. Läs om Vilka försäkringar behöver jag?

Att tänka på

  • En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker. Den ger dig dessutom ett reseskydd, ansvarsskydd, rättskydd och överfallsskydd.
  • Kontrollera att hemförsäkringen gäller för alla i familjen och hushållet.
  • Har du ett för lågt försäkringsbelopp kan du bli underförsäkrad. Då kan du få lägre ersättning även om exempelvis bara en sak skadas.
  • Reseskyddet i hemförsäkringen hjälper dig om du blir akut sjuk eller skadad när du är på resa. 
  • Ansvarsskyddet hjälper dig om du till exempel orsakar en skada på din hyresrätt och du blir krävd på skadestånd av din hyresvärd.
     
Jämför hemförsäkringar

Vad ingår?

I en hemförsäkring ingår ett egendomsskydd för dina saker om de blir stulna eller skadade. Men det finns dessutom skydd i andra situationer genom att reseskydd, överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd ingår. 

Försäkringsbolagen paketerar sina försäkringsprodukter olika. Alla bolag erbjuder en hemförsäkring med basskydd. Om du vill utöka ditt försäkringsskydd kan du

  • i vissa bolag teckna en redan färdigpaketerad försäkring som innehåller både basskyddet och flera tillägg
  • i andra bolag i stället själv få välja tillägg för tillägg som du vill utöka ditt basskydd med

Vad som ingår i olika hemförsäkringar och vilka ersättningar du kan få kan du se om du jämför hemförsäkringar.

Grundskydd

Här listar vi de delar som alla hemförsäkringar innehåller och det skydd som du alltid får när du tecknar en hemförsäkring (se dock ID-skydd nedan).

Egendomsskydd vid skador och stöld
Reseskydd
Rättsskydd
Ansvarsskydd (skadeståndsskydd)
Överfallsskydd
ID-skydd, i vissa hemförsäkringar

Utökat skydd

Med en hemförsäkring får du ett viktigt grundskydd. Vill du utöka ditt skydd kan du välja olika tillägg. Tilläggen ger möjlighet till ersättning vid olika händelser som till exempel en oturshändelse eller en avbeställning av resa vid sjukdom.

Det finns flera hemförsäkringar som redan innehåller utökade skydd. De kallas för Stor/Plus/Super/Large-försäkringar. I dessa försäkringar ingår som regel alltid en allriskförsäkring och ett utökat reseskydd men även andra skydd kan ingå.

Allrisk-, oturs- eller drulleförsäkring
Utökat reseskydd
Hemelektronik
Värdesaker
Olycksfall

Vanliga frågor

Gäller min hemförsäkring även för min sambo?

Ofta är din sambo eller den du är gift med medförsäkrad om han/hon är bosatt och folkbokförd på samma adress som du och ni delar hushåll. Flera bolag har dock som krav att alla som ska omfattas av din hemförsäkring (även dina barn) ska noteras på försäkringsbrevet.

Min vigselring har blivit stulen. Kan jag få ersättning för affektionsvärdet?

Enligt försäkringsvillkoren (på denna punkt är villkoren relativt lika mellan försäkringsbolagen) ersätts inte affektionsvärde. Du har endast rätt att få ersättning med likvärdig ring. Om det inte går att anskaffa en likvärdig ring får du ersättning med dagsvärdet, dvs efter avskrivning för ålder, slitage m m.

Jag har haft inbrott i mitt källarförråd, bl a stals skidor, långfärdsskridskor och en dator. Vad ersätts?

Enligt försäkringsvillkoren ersätts inte stöldbegärlig egendom (t ex dator, äkta mattor, smycken, TV, antikviteter) som stjäls ur källarförråd. Däremot ersätts dina skidor och skridskor. Maxbeloppen för stöld ur källarförråd ligger på mellan 35 000 - 200 000 kr beroende på försäkring.