Hemförsäkringar

En hemförsäkring är ett försäkringspaket som består av många viktiga delar. Du behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. 

Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker, kläder med mera (så kallad lös egendom) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörs i en brand- eller vattenskada. Det gäller både saker i din bostad och i vinds- eller källarförrådet. Hemförsäkringen kan även ersätta kostnader för akut vård på resor, kostnader för en advokat i en tvist, ge ersättning om du skulle bli överfallen eller betala om någon skulle kräva dig på skadestånd. 

Bor du i en hyresrätt behöver du endast en hemförsäkring. Din hyresvärd  ska ansvara för bostadens ytskikt och fasta inredning, det vill säga golv, väggar, kök, badrum, dörrar, fönster med mera. 

Du kan anpassa din hemförsäkring efter olika perioder i ditt liv, till exempel om du är student eller flyttar till ett äldreboende. Läs om Vilka försäkringar behöver jag?

Att tänka på

  • En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker. Den ger dig dessutom ett reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd.
  • Kontrollera att hemförsäkringen gäller för alla i familjen och hushållet.
  • Reseskyddet i hemförsäkringen hjälper dig om du blir akut sjuk eller skadad när du är på resa. 
  • Om du orsakar en skada och blir krävd på skadestånd kan ansvarsskyddet i din hemförsäkring betala skadeståndet. 
  • Genom att vidta skadeförebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador på din egendom. Du bidrar dessutom till att begränsa den negativa miljöpåverkan som alla skador innebär. 
     
Jämför hemförsäkringar

Vad ingår?

I en hemförsäkring ingår ett egendomsskydd för dina saker om de blir stulna eller skadade. Hemförsäkringen innehåller även ett reseskydd, överfallsskydd, rättsskydd och ett ansvarsskydd. 

Försäkringsbolagen paketerar sina försäkringsprodukter olika. Alla bolag erbjuder en hemförsäkring med basskydd. Om du vill utöka ditt försäkringsskydd kan du som regel

  • teckna en redan färdigpaketerad försäkring som innehåller både basskyddet och flera tillägg
  • själv välja vilka tillägg som du vill utöka ditt basskydd med

I vår jämförelse av hemförsäkringar kan du se vad som ingår i olika hemförsäkringar

Grundskydd

Här listar vi de delar som alla hemförsäkringar innehåller och det skydd som du alltid får när du tecknar en hemförsäkring (se dock ID-skydd nedan).

Egendomsskydd vid skador och stöld
Ersättning för merkostnader
Reseskydd
Rättsskydd
Ansvarsskydd (skadeståndsskydd)
Överfallsskydd
ID-skydd ingår i de flesta hemförsäkringar

Utökat skydd

Med en hemförsäkring får du alltid ett viktigt grundskydd. Vill du ha en mer omfattande försäkring kan du välja några tillägg. En allriskförsäkring ger ett bättre skydd vid oturshändelser och ett utökat reseskydd innehåller alltid ett avbeställningsskydd. Försäkringsbolagen erbjuder även mer omfattande hemförsäkringar med dessa tillägg. Sådana försäkringar kallas Stor, Plus, Super eller Large.

Allrisk-, oturs- eller drulleförsäkring
Utökat reseskydd
Hemelektronik
Värdesaker
Olycksfall

Sanering av skadedjur ingår inte i hemförsäkringen

Sanering av skadedjur som till exempel vägglöss ingår inte i en hemförsäkring. Det ingår däremot normalt i en villaförsäkring.

Vägglöss

Vanliga frågor

Mitt barns lånedator från skolan blev stulen på ett café, gäller hemförsäkringen?

Hemförsäkringen gäller för egendom som du äger, hyr eller lånar till exempel en skoldator. En dator betraktas som stöldbegärlig egendom. Om den blir stulen på ett café ersätter hemförsäkringen bara om den rycks ifrån dig vid rån, väskryckning eller överfall. Försäkringen ersätter alltså inte om du blir av med din dator när du har lämnat den utan uppsikt utanför bostaden.   

Har du ett allriskskydd i hemförsäkringen kan du däremot få ersättning om du till exempel råkar spilla kaffe på datorn eller tappar den i golvet så att den går sönder.

Gäller min hemförsäkring även för min sambo?

Ofta är din sambo eller den du är gift med medförsäkrad om han/hon är bosatt och folkbokförd på samma adress som du och ni delar hushåll. Flera bolag har dock som krav att alla som ska omfattas (även dina barn) ska skrivas ut med namn i försäkringsbrevet.

Min hund bet grannens flicka i armen. Föräldrarna kräver ersättning för hennes skador. Det här är väl inte mitt fel eftersom flickan rusade fram mot hunden?

Som hundägare har du ett strikt ansvar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det innebär att du måste ersätta skador som din hund orsakar. Som regel bryr man sig alltså inte om vems felet är.

Du bör göra en anmälan till den ansvarsförsäkring som ingår i alla hemförsäkringar. Bolaget utreder då om du är skadeståndsskyldig och betalar ersättning för flickans skador.

Som alltid finns det en självrisk i hemförsäkringen (ca 1 500 kr) och den måste du själv betala.