Hemförsäkringar

En hemförsäkring är ett försäkringspaket som består av flera viktiga delar. Du behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker, till exempel om du råkar ut för en brand, vattenskada eller inbrott. I hemförsäkringar ingår även ett reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd. Du kan till exempel få ersättning för vårdkostnader om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är utomlands. Hemförsäkringen kan också täcka kostnader för en advokat om du hamnar i en tvist, betala om någon kräver dig på skadestånd och ge ersättning om du blir överfallen.

Att tänka på

  • Du behöver en hemförsäkring, oavsett hur du bor. Den kan täcka höga kostnader som du annars måste stå för själv.

  • Kontrollera att hemförsäkringen gäller för alla i familjen och hushållet.

  • Bor du i bostadsrätt eller villa så behöver du komplettera din hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring eller en villaförsäkring.

  • Alla försäkringsbolag erbjuder basförsäkringar som ger ett bra grundskydd. Du kan också köpa mer omfattande hemförsäkringar. Här kan du jämföra olika hemförsäkringar.
  • Genom skadeförebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador i ditt hem.

Jämför hemförsäkringar

Vad ingår?

I en hemförsäkring ingår ett egendomsskydd för dina saker om de blir stulna eller skadade. Hemförsäkringen innehåller även ett reseskydd, överfallsskydd, rättsskydd och ett ansvarsskydd. 

Försäkringsbolagen paketerar sina försäkringsprodukter olika. Alla bolag erbjuder en hemförsäkring med basskydd. Om du vill utöka ditt försäkringsskydd kan du som regel

  • teckna en redan färdigpaketerad försäkring som innehåller både basskyddet och flera tillägg
  • själv välja vilka tillägg som du vill utöka ditt basskydd med

I vår jämförelse av hemförsäkringar kan du se vad som ingår i olika hemförsäkringar

Grundskydd

Här listar vi de delar som alla hemförsäkringar innehåller och det skydd som du alltid får när du tecknar en hemförsäkring (se dock ID-skydd nedan).

Egendomsskydd vid skador och stöld
Ersättning för merkostnader
Reseskydd
Rättsskydd
Ansvarsskydd (skadeståndsskydd)
Överfallsskydd
ID-skydd ingår i de flesta hemförsäkringar

Utökat skydd

Med en hemförsäkring får du alltid ett viktigt grundskydd. Vill du ha en mer omfattande försäkring kan du välja några tillägg. En allriskförsäkring ger ett bättre skydd vid oturshändelser och ett utökat reseskydd innehåller alltid ett avbeställningsskydd. Försäkringsbolagen erbjuder även mer omfattande hemförsäkringar med dessa tillägg. Sådana försäkringar kallas Stor, Plus, Super eller Large.

Allrisk-, oturs- eller drulleförsäkring
Utökat reseskydd
Hemelektronik
Värdesaker
Olycksfall

Sanering av skadedjur ingår inte i hemförsäkringen

Sanering av skadedjur som till exempel vägglöss ingår inte i en hemförsäkring. Det ingår däremot normalt i en villaförsäkring.

Vägglöss

Vanliga frågor

Gäller min hemförsäkring även för min sambo?

Ofta är din sambo eller den du är gift med medförsäkrad om han/hon är bosatt och folkbokförd på samma adress som du och ni delar hushåll. Flera bolag har dock som krav att alla som ska omfattas (även dina barn) ska skrivas ut med namn i försäkringsbrevet.

Min hund bet grannens flicka i armen. Föräldrarna kräver ersättning för hennes skador. Det här är väl inte mitt fel eftersom flickan rusade fram mot hunden?

Som hundägare har du ett strikt ansvar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det innebär att du måste ersätta skador som din hund orsakar. Som regel bryr man sig alltså inte om vems felet är.

Du bör göra en anmälan till den ansvarsförsäkring som ingår i alla hemförsäkringar. Bolaget utreder då om du är skadeståndsskyldig och betalar ersättning för flickans skador.

Som alltid finns det en självrisk i hemförsäkringen (ca 1 500 kr) och den måste du själv betala.