Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

Boendeförsäkringar

Den vanligaste boendeförsäkringen är hemförsäkringen. Bor du i en hyresrätt behöver du bara den. Bor du däremot i en bostadsrätt eller villa ska du också ha en bostadsrätts- eller villaförsäkring.

Alla behöver en hemförsäkring. Det är ett grundläggande försäkringsskydd som inte bara omfattar dina saker utan också innehåller ett reseskydd, rättsskydd, överfallsskydd och ansvarsskydd (skadeståndsskydd). Bor du i en hyresrätt så behöver du bara en hemförsäkring som skyddar dina saker. Men bor du i bostadsrätt måste du ha både en hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring, så att du kan få hjälp att hantera skador som kan uppstå i själva bostaden. Likaså behöver du en villaförsäkring utöver hemförsäkringen om du bor i villa. Villaförsäkringar säljs oftast tillsammans med hemförsäkringar och man brukar därför teckna en kombinerad villahemförsäkring.

Äger du ett fritidshus ska du teckna en särskild fritidshusförsäkring

Det går inte att ha en hemförsäkring för ett fritidshus eftersom det inte är ditt permanenta boende och ersättningen för lösöre som du har genom hemförsäkringens så kallade bortaskydd är begränsad. Däremot kan du normalt teckna ett särskilt lösöresskydd till din fritidshusförsäkring

Dolda felförsäkringar och färdigställandeskydd kan bli aktuella om du ska sälja eller köpa en villa eller fritidshus, eller bygga nytt.

Att tänka på

Skadeförebyggande tips