Boendeförsäkringar

Boendeförsäkringar är samlingsnamnet på försäkringar för hus och hem. En hemförsäkring behöver alla och den räcker om du bor i hyresrätt. Bor du i bostadsrätt eller villa ska du också ha en bostadsrätts- eller villaförsäkring.

Alla behöver en hemförsäkring. Det är ett grundläggande försäkringsskydd som inte bara omfattar dina saker utan också innehåller ett reseskydd, rättsskydd, överfallsskydd och ansvarsskydd (skadeståndsskydd).

Bor du i en hyresrätt så behöver du en hemförsäkring som skyddar dina saker. Bor du i bostadsrätt måste du ha både en hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring.

Om du bor i en villa så behöver du ha en villaförsäkring utöver hemförsäkringen. Villaförsäkringar säljs oftast tillsammans med hemförsäkringar och man brukar därför teckna en kombinerad villahemförsäkring.

Det går inte att ha en hemförsäkring för ett fritidshus eftersom det inte är ditt permanenta boende. Du behöver en särskild fritidshusförsäkring.

Dolda felförsäkringar och färdigställandeskydd kan bli aktuella om du ska sälja eller köpa en villa eller fritidshus, eller bygga nytt.