Varning för bedrägeri!

Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från våra olika telefonnummer som slutar på 22 58 00, . Det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Vi ringer aldrig upp så. Läs mer här.

Bostadsrättsförsäkringar

När du bor i bostadsrätt behöver du både en hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring. Bostadsrättsförsäkringen krävs för att ersätta skador i lägenheten och för att du har ett ansvar mot föreningen och dina grannar. 

Du kan köpa en bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till din hemförsäkring. Ett annat alternativ är att din bostadsrättsförening tecknar en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla sina medlemmar. Vi jämför bostadsrättsförsäkringar som du kan teckna som tillägg till din hemförsäkring. Du hittar jämförelsen i Hel översikt av hemförsäkringar

Anmäla en skada

Så fort din bostadsrättslägenhet har drabbats av en skada ska du anmäla det dels till ditt försäkringsbolag där du har din bostadsrättsförsäkring, dels till bostadsrättsföreningen. Föreningen får sedan anmäla skador som har drabbat fastigheten till föreningens fastighetsförsäkring. Läs mer på sidan Anmäla en skada.

Att tänka på

 • En bostadsrättsförsäkring ger ersättning för skador inne i en bostadsrätt.
 • Bostadsrättsförsäkringen gäller för tak, väggar, golv och fast inredning.
 • Du behöver även ha en hemförsäkring. Den skyddar dina saker.

Ditt ansvar

I en bostadsrätt är ditt ansvar för lägenheten omfattande. Du ansvarar själv för det inre underhållet av lägenheten. Du har också ett ansvar mot föreningen och dina grannar.

Ditt ansvar för lägenheten

Ditt ansvar för det inre underhållet av lägenheten omfattar normalt följande delar:

 • Ytskikt
  väggar, tak och golv inklusive golvmaterial som parkett och klinker,
 • Fast inredning
  köksinredning, vitvaror och sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera,
 • Glas och bågar i fönster,
 • Lägenhetens inner- och ytterdörrar.

I bostadsrättsföreningens stadgar ska det framgå vad som ingår i ditt ansvar för det inre underhållet och vilka delar som föreningen har ansvar för.  

Ditt ansvar mot föreningen och grannarna

Ofta kan skador som orsakas av brand eller vatten sprida sig till övriga delar av fastigheten och drabba både föreningen och grannar.

Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt kan i vissa fall bostadsrättsföreningen och grannarna kräva dig på ersättning som motsvarar deras självrisker. Får du ett skadeståndskrav bör du anmäla det till ansvarsskyddet i din hemförsäkring så att ditt hemförsäkringsbolag kan utreda om du har blivit skadeståndsskyldig.

Vanliga frågor

Gäller försäkringen vid brand om jag har gått hemifrån och inte har uppsikt?

Ja, boendeförsäkringar ersätter brandskador om inte försäkringstagaren framkallat brandskadan med uppsåt eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt. Då kan ersättningen sättas ned. Det anses inte vara grovt vårdslöst att till exempel ha en mobil eller en dator på laddning och sedan lämna bostaden.