Bostadsrättsförsäkringar

Du som äger en bostadsrätt behöver både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Försäkringarna skyddar din bostad, dina saker och hjälper dig om du blir krävd på skadestånd.

När du äger en bostadsrätt ansvarar du för skador på fast inredning, väggar, tak och golv. Du har också ett ansvar mot föreningen och dina grannar. Brand och vattenskador kan lätt sprida sig i en fastighet. Om du har orsakat en skada på ett vårdslöst sätt kan bostadsrättsföreningen och grannarna kräva dig på ersättning.

Att tänka på

 • Äger du en bostadsrätt behöver du både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg.
 • Du kan köpa ett individuellt bostadsrättstillägg eller så kan din bostadsrättsförening erbjuda en försäkring för alla medlemmar.
 • Ett bostadsrättstillägg ger ersättning för skador inne i en bostadsrätt.
 • Drabbas du av en skada ska du anmäla den till ditt försäkringsbolag och till din bostadsrättsförening.
 • Lyssna på Försäkringspodden om Vattenskador i bostadsrätter.

Ditt ansvar

I en bostadsrätt är ditt ansvar för lägenheten omfattande. Du ansvarar själv för det inre underhållet av lägenheten. Du har också ett ansvar mot föreningen och dina grannar.

Ditt ansvar för lägenheten

Ditt ansvar för det inre underhållet av lägenheten omfattar normalt följande delar:

 • Ytskikt
  väggar, tak och golv inklusive golvmaterial som parkett och klinker,
 • Fast inredning
  köksinredning, vitvaror och sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera,
 • Glas och bågar i fönster,
 • Lägenhetens inner- och ytterdörrar.

I bostadsrättsföreningens stadgar ska det framgå vad som ingår i ditt ansvar för det inre underhållet och vilka delar som föreningen har ansvar för.  

Ditt ansvar mot föreningen och grannarna

Ofta kan skador som orsakas av brand eller vatten sprida sig till övriga delar av fastigheten och drabba både föreningen och grannar.

Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt kan i vissa fall bostadsrättsföreningen och grannarna kräva dig på ersättning som motsvarar deras självrisker. Får du ett skadeståndskrav bör du anmäla det till ansvarsskyddet i din hemförsäkring så att ditt hemförsäkringsbolag kan utreda om du har blivit skadeståndsskyldig.

Vanliga frågor

Gäller försäkringen vid brand om jag har gått hemifrån och inte har uppsikt?

Ja, boendeförsäkringar ersätter brandskador om inte försäkringstagaren framkallat brandskadan med uppsåt eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt. Då kan ersättningen sättas ned. Det anses inte vara grovt vårdslöst att till exempel ha en mobil eller en dator på laddning och sedan lämna bostaden.