Bostadsrättsförsäkringar

Du som äger en bostadsrätt behöver både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Försäkringarna skyddar din bostad, dina saker och hjälper dig om du blir krävd på skadestånd.

När du äger en bostadsrätt ansvarar du för skador på fast inredning, väggar, tak och golv. Du har också ett ansvar mot föreningen och dina grannar. Brand och vattenskador kan lätt sprida sig i en fastighet. Om du har orsakat en skada på ett vårdslöst sätt kan bostadsrättsföreningen och grannarna kräva dig på ersättning.

Att tänka på

  • Äger du en bostadsrätt behöver du både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg.
  • Du kan köpa ett individuellt bostadsrättstillägg eller så kan din bostadsrättsförening erbjuda en försäkring för alla medlemmar.
  • Ett bostadsrättstillägg ger ersättning för skador inne i en bostadsrätt.
  • Drabbas du av en skada ska du anmäla den till ditt försäkringsbolag och till din bostadsrättsförening.
  • Lyssna på Försäkringspodden om Vattenskador i bostadsrätter.
Jämför bostadsrättstillägg

Vattenskada i bostadsrätt

Om din bostadsrätt drabbas av en vattenskada kan du få hjälp från tre håll: din egen bostadsrättsförsäkring, från föreningen och från föreningens fastighetsförsäkring.

Vattenskador uppstår oftast i kök eller i badrum. Orsaken kan vara diskmaskiner eller golvbrunnar som har läckt eller bristfälliga yt- och tätskikt. Det är vanligt att vattenskadan inte bara drabbar din lägenhet utan även andra lägenheter och fastigheten.

Om du upptäcker en vattenskada i din nyköpta bostad, läs mer här.

Du har ansvaret

Om du får en vattenskada i din lägenhet på grund av vattenläckage från ett våtutrymme, kök, golvbrunn, avlopp eller installation är det du som är ansvarig för skadorna i din lägenhet. Oavsett om läckaget kommer från din lägenhet eller från grannens lägenhet. Du är som huvudregel också ansvarig för skador i din lägenhet vid läckage från fastigheten eller vid läckage utifrån, till exempel genom yttertaket. Din bostadsrättsförsäkring kan ersätta dig för de skador som din lägenhet drabbas av.

Undantag i försäkringsskyddet
Föreningen har ansvaret
Undantag från föreningens ansvar
Merkostnader

Externa webbplatser

Länk till vattenskadecentrum

Vanliga frågor

Gäller försäkringen vid brand om jag har gått hemifrån och inte har uppsikt?

Ja, boendeförsäkringar ersätter brandskador om inte försäkringstagaren framkallat brandskadan med uppsåt eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt. Då kan ersättningen sättas ned. Det anses inte vara grovt vårdslöst att till exempel ha en mobil eller en dator på laddning och sedan lämna bostaden.