Bostadsrättsförsäkringar

När du bor i bostadsrätt behöver du både en hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring. Bostadsrättsförsäkringen krävs för att ersätta skador på själva lägenheten och för att du har ett ansvar mot föreningen och dina grannar. 

Du kan köpa en bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till din hemförsäkring. Ett annat alternativ är att din bostadsrättsförening tecknar en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar. Vi jämför innehållet i bostadsrättstillägg, alltså bostadsrättsförsäkringar som du kan teckna som tillägg till din hemförsäkring. 

Anmäla en skada

Så fort din bostadsrättslägenhet har drabbats av en skada ska du anmäla det till både det försäkringsbolag där du har din bostadsrättsförsäkring och till din förening. Bostadsrättföreningen får sedan anmäla skador som har drabbat fastigheten till sin fastighetsförsäkring. Läs mer på sidan Anmäla en skada.

Att tänka på

  • En bostadsrättsförsäkring ger ersättning för skador inne i en bostadsrätt.
  • Bostadsrättsförsäkringen gäller för tak, väggar, golv och fast inredning.
  • Du behöver även ha en hemförsäkring. Den skyddar dina saker.
Jämför bostadsrättstillägg

Vattenskada i bostadsrätt

Om din bostadsrätt drabbas av en vattenskada kan du få hjälp från tre håll: din egen bostadsrätts-försäkring, från föreningen och från föreningens fastighetsförsäkring.

Vattenskador uppstår oftast i kök eller i badrum. Orsaken kan vara diskmaskiner eller golvbrunnar som har läckt eller bristfälliga yt- och tätskikt. Det är vanligt att vattenskadan inte bara drabbar din lägenhet utan även andra lägenheter och fastigheten.

Om du upptäcker en vattenskada i din nyköpta bostad, läs mer här.

Du har ansvaret

Om du får en vattenskada i din lägenhet på grund av vattenläckage från ett våtutrymme, kök, golvbrunn, avlopp eller installation är det du som är ansvarig för skadorna i din lägenhet. Oavsett om läckaget kommer från din lägenhet eller från grannens lägenhet. Du är som huvudregel också ansvarig för skador i din lägenhet vid läckage från fastigheten eller vid läckage utifrån, till exempel genom yttertaket. Din bostadsrättsförsäkring kan ersätta dig för de skador som din lägenhet drabbas av.

Undantag i försäkringsskyddet
Föreningen har ansvaret
Undantag från föreningens ansvar
Merkostnader

Externa webbplatser

Länk till vattenskadecentrum

Vanliga frågor

Gäller försäkringen vid brand om jag har gått hemifrån och inte har uppsikt?

Ja, boendeförsäkringar ersätter brandskador om inte försäkringstagaren framkallat brandskadan med uppsåt eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt. Då kan ersättningen sättas ned. Det anses inte vara grovt vårdslöst att till exempel ha en mobil eller en dator på laddning och sedan lämna bostaden.