Bostadsrättsförsäkringar

När du bor i bostadsrätt behöver du både en hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring. Bostadsrättsförsäkringen krävs för att ersätta skador på själva lägenheten och för att du har ett ansvar mot föreningen och dina grannar. 

Du kan köpa en bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till din hemförsäkring. Ett annat alternativ är att din bostadsrättsförening tecknar en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar. Vi jämför innehållet i bostadsrättstillägg, alltså bostadsrättsförsäkringar som du kan teckna som tillägg till din hemförsäkring. 

Anmäla en skada

Så fort din bostadsrättslägenhet har drabbats av en skada ska du anmäla det till både det försäkringsbolag där du har din bostadsrättsförsäkring och till din förening. Bostadsrättföreningen får sedan anmäla skador som har drabbat fastigheten till sin fastighetsförsäkring. Läs mer på sidan Anmäla en skada.

Att tänka på

  • En bostadsrättsförsäkring ger ersättning för skador inne i en bostadsrätt.
  • Bostadsrättsförsäkringen gäller för tak, väggar, golv och fast inredning.
  • Du behöver även ha en hemförsäkring. Den skyddar dina saker.
Jämför bostadsrättstillägg

Brandskada i bostadsrätt

Som regel är det bostadsrättsföreningen som har ansvar för brandskador i din lägenhet eller på fastigheten. Det är bara om du har vållat branden genom vårdslöshet som du bär ansvaret. 

Brandskador uppstår ofta genom att spisplattor glömts påslagna eller att ljus lämnats utan uppsikt. Skadorna kan bli mer eller mindre omfattande beroende på rökens och eldens spridning.

Föreningen har huvudansvaret

Uppstår det en brand i en bostadsrättsförening har föreningen som huvudregel ansvaret både för skadorna som drabbar din lägenhet och fastigheten. Det gäller oavsett om branden har börjat i din lägenhet eller om den har spridit sig till din lägenhet.

Fastighetsförsäkringen bör täcka föreningens ansvar
Vad har du rätt till?
Ditt ansvar vid vårdslöshet
Merkostnader

Vanliga frågor

Gäller försäkringen vid brand om jag har gått hemifrån och inte har uppsikt?

Ja, boendeförsäkringar ersätter brandskador om inte försäkringstagaren framkallat brandskadan med uppsåt eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt. Då kan ersättningen sättas ned. Det anses inte vara grovt vårdslöst att till exempel ha en mobil eller en dator på laddning och sedan lämna bostaden.