Bostadsrättsförsäkringar

Du som äger en bostadsrätt behöver både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Försäkringarna skyddar din bostad, dina saker och hjälper dig om du blir krävd på skadestånd.

När du äger en bostadsrätt ansvarar du för skador på fast inredning, väggar, tak och golv. Du har också ett ansvar mot föreningen och dina grannar. Brand och vattenskador kan lätt sprida sig i en fastighet. Om du har orsakat en skada på ett vårdslöst sätt kan bostadsrättsföreningen och grannarna kräva dig på ersättning.

Att tänka på

  • Äger du en bostadsrätt behöver du både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg.
  • Du kan köpa ett individuellt bostadsrättstillägg eller så kan din bostadsrättsförening erbjuda en försäkring för alla medlemmar.
  • Ett bostadsrättstillägg ger ersättning för skador inne i en bostadsrätt.
  • Drabbas du av en skada ska du anmäla den till ditt försäkringsbolag och till din bostadsrättsförening.
  • Lyssna på Försäkringspodden om Vattenskador i bostadsrätter.
Jämför bostadsrättstillägg

Brandskada i bostadsrätt

Som regel är det bostadsrättsföreningen som har ansvar för brandskador i din lägenhet eller på fastigheten. Det är bara om du har vållat branden genom vårdslöshet som du bär ansvaret. 

Brandskador uppstår ofta genom att spisplattor glömts påslagna eller att ljus lämnats utan uppsikt. Skadorna kan bli mer eller mindre omfattande beroende på rökens och eldens spridning.

Föreningen har huvudansvaret

Uppstår det en brand i en bostadsrättsförening har föreningen som huvudregel ansvaret både för skadorna som drabbar din lägenhet och fastigheten. Det gäller oavsett om branden har börjat i din lägenhet eller om den har spridit sig till din lägenhet.

Fastighetsförsäkringen bör täcka föreningens ansvar
Vad har du rätt till?
Ditt ansvar vid vårdslöshet
Merkostnader

Vanliga frågor

Gäller försäkringen vid brand om jag har gått hemifrån och inte har uppsikt?

Ja, boendeförsäkringar ersätter brandskador om inte försäkringstagaren framkallat brandskadan med uppsåt eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt. Då kan ersättningen sättas ned. Det anses inte vara grovt vårdslöst att till exempel ha en mobil eller en dator på laddning och sedan lämna bostaden.