Bostadsrättsförsäkringar

Du som äger en bostadsrätt behöver både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Försäkringarna skyddar din bostad, dina saker och hjälper dig om du blir krävd på skadestånd.

När du äger en bostadsrätt ansvarar du för skador på fast inredning, väggar, tak och golv. Du har också ett ansvar mot föreningen och dina grannar. Brand och vattenskador kan lätt sprida sig i en fastighet. Om du har orsakat en skada på ett vårdslöst sätt kan bostadsrättsföreningen och grannarna kräva dig på ersättning.

Att tänka på

  • Äger du en bostadsrätt behöver du både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg.
  • Du kan köpa ett individuellt bostadsrättstillägg eller så kan din bostadsrättsförening erbjuda en försäkring för alla medlemmar.
  • Ett bostadsrättstillägg ger ersättning för skador inne i en bostadsrätt.
  • Drabbas du av en skada ska du anmäla den till ditt försäkringsbolag och till din bostadsrättsförening.
  • Lyssna på Försäkringspodden om Vattenskador i bostadsrätter.
Jämför bostadsrättstillägg

Vad ingår i en bostadsrättsförsäkring?

En bostadsrättsförsäkring kan ersätta skador inne i lägenheten så att du slipper betala dyra reparationer.

Bostadsrättsförsäkringar ersätter skador på de delar som ingår i ditt ansvar för lägenhetens inre underhåll. Normalt omfattas ytskikten och den fasta inredningen samt fönster och dörrar i din lägenhet, om inte föreningen har tagit på sig ansvaret för dem. Flera försäkringsbolag ersätter även skador på inglasade balkonger och altaner samt markiser och tak över uteplatser.

Om dina saker som till exempel möbler och kläder skadas i en brand- eller vattenskada ersätts dessa skador inte genom din bostadsrättsförsäkring utan genom din hemförsäkring.

Hemförsäkringen kan också ersätta merkostnader som du drabbas av om du exempelvis behöver annat boende när lägenheten repareras.  

Vanliga frågor

Gäller försäkringen vid brand om jag har gått hemifrån och inte har uppsikt?

Ja, boendeförsäkringar ersätter brandskador om inte försäkringstagaren framkallat brandskadan med uppsåt eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt. Då kan ersättningen sättas ned. Det anses inte vara grovt vårdslöst att till exempel ha en mobil eller en dator på laddning och sedan lämna bostaden.