Jämför hemförsäkringar

Här kan du själv jämföra innehållet i de flesta hemförsäkringarna som finns i Sverige.

Viktigt att jämföra i hemförsäkringar

Alla hemförsäkringar har ett egendomsskydd som kan ersätta dig om dina saker blir skadade i till exempel en brand eller en vattenskada eller blir stulna vid ett inbrott. Men det finns viktiga skillnader mellan olika hemförsäkringar när det gäller exempelvis

  • maxbelopp vid stöld av smycken efter ett inbrott i ditt hem
  • maxbelopp för egendom som du förvarar eller har med dig utanför din bostad
  • hur försäkringarna ersätter vid stöld i äldreboende
  • det högsta belopp som rättsskyddet betalar för dina ombudskostnader om du skulle hamna i en domstolstvist.

Andra viktiga skillnader mellan försäkringarna är exempelvis

  • om det ingår en allrisk som kan ge ersättning om du tappar din dator eller mobil i marken
  • om det ingår ett avbeställningsskydd i ditt reseskydd som gör att kan få ersättning om du behöver avboka din resa
  • eller om det ingår ett ID-skydd som kan ge dig råd och assistans om du utsätts för en ID-stöld.

Läs om vad som ingår i en hemförsäkring.

Bostadsrättstillägg?

Bor du i bostadsrätt är det viktigt att du även har en bostadsrättsförsäkring som du kan teckna till själv som ett tillägg till din hemförsäkring.

Vår jämförelse grundar sig på försäkringsbolagens villkor

Vår jämförelse grundar sig på försäkringsbolagens villkor som vi går igenom i detalj. Vi jämför de delar i villkoren som vi bedömer utgör det viktigaste skyddet i försäkringen för en genomsnittlig konsument. Vi tittar även på innehållet i villkoren där de skiljer sig tydligt åt mellan bolagen och framhåller de skillnader som finns. När vi tittar på de delar som vi anser är viktigast ser vi till exempel till den ekonomiska konsekvens som en stor skada kan få för en konsument.

Hur ser du skillnad mellan försäkringarna?

Vi jämför två produkter från varje försäkringsbolag (med undantag för Länsförsäkringsgruppen): en försäkring som ger ett basskydd  och en så kallad stor- eller tilläggsprodukt.. De betecknas så här i jämförelsen:

Basnivå
En försäkring på basnivå får inte högsta poäng eftersom den ger lägre ersättning till exempel om saker som du förvarar i vinds- och källarförråd skadas.
Med allrisk
Allrisk (drulle) i försäkringen ger högre poäng eftersom du kan få ersättning för om du till exempel skulle tappa datorn i golvet.
Stor, Large, Plus eller Super
I paketförsäkringar ingår bland annat allrisk och utökat reseskydd. De får högre poäng eftersom de kan ersätta till exempel en avbeställning av resa på grund av sjukdom.
Allrisk och utökat reseskydd
När ett försäkringsbolag inte säljer färdiga paket, utan du själv måste välja utökningarna, har vi gjort dem jämförbara med paketförsäkringar genom att bedöma försäkringarna inklusive tilläggen allrisk och utökat reseskydd. 

Kontrollera att hemförsäkringen gäller för alla i familjen och hushållet

En och samma hemförsäkring gäller oftast för alla som är skrivna på samma adress och som delar hushåll med varandra. Hos några bolag räcker inte folkbokföringen utan det krävs i stället att varje person som ska ingå står med sitt namn på försäkringsbrevet - och det kan kombineras med krav på så kallad hushållsgemenskap.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss