Sparande

När man talar om att spara så innefattar det i praktiken allt från att spara tryggt på ett sparkonto med insättningsgaranti till investeringar med hög risk där du kan förlora alla pengar, eller i värsta fall mer än så.

När vi pratar om att spara så är det när du sparar utan någon risk. Det är bara sparkonton med insättningsgaranti som är riskfria. Då behöver du bara tänka på att hålla dig under maxbeloppet, så att ditt sparande omfattas av garantin. Då är det tryggt. Alla andra sparformer är investeringar som innebär att du utsätter dina pengar för risk i någon grad, vilket innebär att värdet inte bara kan gå upp utan också ned. Ett exempel på en investering som kan ha låg risk är en räntefond och ett exempel på en investering med hög risk är en option.

Vilka risker är du beredd att ta?

Om du vill ha möjlighet att få högre avkastning än vad du kan få på ett sparkonto så måste du utsätta dina pengar för risk. Det är därför viktigt att du förstår riskerna som finns i olika investeringar. En tumregel är att ju högre avkastning du eftersträvar desto högre risk måste du ta. Och ju högre risk du tar desto mer pengar måste du vara beredd att förlora. Vår erfarenhet är att många konsumenter inte är medvetna om vilka risker de utsätter sina pengar för. I stället hamnar fokus ofta på den möjliga avkastningen.

Om du ska träffa en investeringsrådgivare så ska du se till att vara förberedd. Läs vad du ska tänka på i vår Checklista för investeringsradgivning.

Sparar du i en utländsk bank med filial i Sverige

Sparar du i en utländsk bank som inte är svensk filial?

Att tänka på

Vanliga frågor

Vad gör jag om jag har ett konto med bankbok men bankboken är borta?

De flesta konton som tidigare hade bankbok har sedan länge omvandlats till konton utan bankbok. Om du ändå skulle hitta ett konto med bankbok så kan du inte utan vidare avsluta kontot om du inte har bankboken.

Om banken bedömer att dina uppgifter är trovärdiga är det vanligaste att banken låter efterlysa bankboken i Post och Inrikes Tidningar. Efter sex månader kan sedan banken betala ut pengarna till dig. I annat fall får du ansöka om "dödande av förekommen handling" hos Kronofogden. Kronofogden annonserar i Post och Inrikes Tidningar och alla har möjlighet att komma med information senast ett visst datum. Enligt lagen om dödande av förekommen handling så ska den tiden vara minst ett år men högst två. Om ingen har hört av sig med information inom den tiden och bankboken fortfarande är borta beslutar Kronofogden därefter att handlingen ska dödas. Först då kan du avsluta kontot hos banken.

Om det inte är så stor summa på kontot så händer det att banken betalar ut den utan vare sig efterlysning eller dödning av bankboken.

Läs också om