Sparande

Att spara innefattar i praktiken allt från att spara tryggt på ett sparkonto med insättningsgaranti till investeringar med hög risk där du kan förlora alla pengar, eller i värsta fall mer än så.

Det är bara sparkonton med insättningsgaranti som är riskfria. Tänk bara på att hålla dig under maxbeloppet, så att ditt sparande omfattas av insättningsgarantin. Alla andra sparformer är investeringar som innebär att du utsätter dina pengar för risk i någon grad.

Ju högre avkastning du eftersträvar desto högre risk måste du ta. Och ju högre risk du tar desto mer pengar måste du vara beredd att förlora. Vår erfarenhet är att många konsumenter inte är medvetna om vilka risker de utsätter sina pengar för. I stället hamnar fokus ofta på den möjliga avkastningen.

Att tänka på

Vilket skydd har jag för mina besparingar och värdepapper?

Skulle banken eller bolaget som du sparat eller investerat i gå i konkurs, är ditt sparande omgärdat av flera lagstadgade skydd.

Sammanfattningsvis kan man säga att både ditt sparande och dina värdepapper är skyddade, men på olika sätt. Insättningsgaranti och investerarskydd är viktiga begrepp att känna till. 

Sparkonton och betalkonton

Insättningsgarantin skyddar belopp upp till 1 050 000 kr (100 000 euro i utländska banker).

Så skyddas sparkonton och betalkonton

Investeringssparkonton (ISK) och värdepapper i depå

Institutet ska hålla kundernas tillgångar avskilda från sina egna, plus att investerarskyddet gäller, dock max för 250 000 kr. Insättningsgaranti för likvida medel gäller i vissa fall.

Så skyddas ISK och depåer

Fonder

Institutet ska hålla kundernas tillgångar avskilda från de egna plus att investerarskyddet gäller, dock max för 250 000 kr.

Så skyddas fonder

Kapitalförsäkring

Särskilda regler gäller för att motverka konkurs.

Så skyddas kapitalförsäkringar

IPS - Individuellt pensionssparande

Kundernas tillgångar ska hållas avskilda från bolagets egna tillgångar.

Så skyddas IPS – individuellt pensionssparande

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.

Vad gör jag om jag har ett konto med bankbok men bankboken är borta?

De flesta konton som tidigare hade bankbok har sedan länge omvandlats till konton utan bankbok. Om du ändå skulle hitta ett konto med bankbok så kan du inte utan vidare avsluta kontot om du inte har bankboken.

Om banken bedömer att dina uppgifter är trovärdiga är det vanligaste att banken låter efterlysa bankboken i Post och Inrikes Tidningar. Efter sex månader kan sedan banken betala ut pengarna till dig. I annat fall får du ansöka om "dödande av förekommen handling" hos Kronofogden. Kronofogden annonserar i Post och Inrikes Tidningar och alla har möjlighet att komma med information senast ett visst datum. Enligt lagen om dödande av förekommen handling så ska den tiden vara minst ett år men högst två. Om ingen har hört av sig med information inom den tiden och bankboken fortfarande är borta beslutar Kronofogden därefter att handlingen ska dödas. Först då kan du avsluta kontot hos banken.

Om det inte är så stor summa på kontot så händer det att banken betalar ut den utan vare sig efterlysning eller dödning av bankboken.

Vad är blankning?

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du säljer aktierna därför att du tror att aktiernas kurs ska sjunka. Du lånar aktierna och säljer dem till en köpare. Sen köper du tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren. Om återköpspriset är lägre än försäljningspriset när du köper tillbaka aktierna, inklusive kostnader, så har du gjort en vinst.

Blankning innebär en relativt stor risk. Vid vanliga aktieköp finns en begränsad risk, en placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst pga. av en kursuppgång och du måste då kunna betala den aktuella kursen.