Investeringssparkonton (ISK)

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du kombinera olika sparprodukter, exempelvis fonder, aktier och obligationer.

Sparandet på ett ISK är inte bundet. Det innebär att du kan sälja eller byta sparprodukter på kontot när du vill. Du betalar ingen skatt när du säljer eller byter sparprodukter men däremot en årlig skatt på värdet av ditt ISK-konto. Bolagen tar också ut olika avgifter för sparprodukterna som du valt att ha på ditt ISK-konto. 

Att tänka på

  • Du väljer själv vilka sparprodukter du vill ha på ditt ISK
  • Du kan byta eller sälja sparprodukter när du vill
  • Du betalar avgifter för sparprodukterna på kontot
  • Du betalar en årlig skatt på värdet av sparandet 
  • Du kan flytta ditt ISK-konto till ett annat sparinstitut 
Jämför investeringssparkonton (ISK)

Insättningsgaranti och investerarskydd - skydd vid konkurs

Om bolaget där du har ditt ISK går i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. 

Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. 

Skyddet för värdepapper på ditt ISK

Det finns regler om att ett finansiellt institut, exempelvis ett ISK-bolag, inte får blanda ihop sina egna tillgångar med kundernas. Skulle det mot all förmodan ändå hända, så skyddas dina värdepapper av det statliga investerarskyddet upp till det belopp som investerarskyddet täcker. Du kan läsa mer om investerarskyddet här.

Skyddet för pengar på ditt ISK

Förutom värdepapper kan du ha pengar på ditt investeringssparkonto. De skyddas så här:

  • Likvida medel (pengar) på ett ISK i en bank omfattas av den statliga insättningsgarantin upp till det belopp som garantin skyddar. Du kan läsa mer om insättningsgarantin här.
  • Likvida medel (pengar) på ett ISK hos ett fondbolag skyddas i första hand av reglerna om att ett fondbolag inte får blanda ihop kundernas medel med sina egna medel. Skulle det ändå mot all förmodan hända, omfattas de likvida medlen av investerarskyddet upp till det belopp som investerarskyddet täcker. Du kan läsa mer investerarskyddet här. 
  • Likvida medel (pengar) på ett ISK hos ett värdepappersbolag
    Du behöver kontakta det aktuella bolaget för att få information om vilket skydd som gäller för dina likvida medel hos dem.

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.