Investeringssparkonton (ISK)

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du kombinera olika sparprodukter, exempelvis fonder, aktier och obligationer.

Sparandet på ett ISK är inte bundet. Det innebär att du kan sälja eller byta sparprodukter på kontot när du vill. Du betalar ingen skatt när du säljer eller byter sparprodukter men däremot en årlig skatt på värdet av ditt ISK-konto. Bolagen tar också ut olika avgifter för sparprodukterna som du valt att ha på ditt ISK-konto. 

Att tänka på

  • Du väljer själv vilka sparprodukter du vill ha på ditt ISK
  • Du kan byta eller sälja sparprodukter när du vill
  • Du betalar avgifter för sparprodukterna på kontot
  • Du betalar en årlig skatt på värdet av sparandet 
  • Du kan flytta ditt ISK-konto till ett annat sparinstitut 
Jämför investeringssparkonton (ISK)

Välja sparprodukter inom ISK

På ett investeringssparkonto kan du spara i fonder, aktier, obligationer, aktieindexobligationer, warranter och andra så kallade finansiella instrument. Du får också förvara pengar (likvida medel) på kontot. Utbudet av sparprodukter varierar mellan bolagen. 

För att få förvaras på ett investeringssparkonto måste de finansiella instrumenten vara 

  • upptagna till handel på en reglerad marknad (börs) inom EU/EES eller
  • upptagna till handel på en motsvarande marknad utanför EES eller
  • upptagna till handel på en handelsplattform

Flytta tillgångar till ett ISK-konto

Du får flytta vissa tillgångar som du redan äger till ett ISK. Men det räknas skattemässigt som en försäljning.

Flytta tillgångar till ett ISK-konto

Flytta tillgångar från ett ISK-konto

Du kan flytta tillgångar du har på ett ISK till ett annat ISK-konto.

Flytta tillgångar från ett ISK-konto

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.