Investeringssparkonton (ISK)

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du kombinera olika sparprodukter, exempelvis fonder, aktier och obligationer.

Sparandet på ett ISK är inte bundet. Det innebär att du kan sälja eller byta sparprodukter på kontot när du vill. Du betalar ingen skatt när du säljer eller byter sparprodukter men däremot en årlig skatt på värdet av ditt ISK-konto. Bolagen tar också ut olika avgifter för sparprodukterna som du valt att ha på ditt ISK-konto. 

Att tänka på

  • Du väljer själv vilka sparprodukter du vill ha på ditt ISK
  • Du kan byta eller sälja sparprodukter när du vill
  • Du betalar avgifter för sparprodukterna på kontot
  • Du betalar en årlig skatt på värdet av sparandet 
  • Du kan flytta ditt ISK-konto till ett annat sparinstitut 
Jämför investeringssparkonton (ISK)

Skatt på sparande inom ISK

Värdet av sparandet på ditt ISK-konto beskattas varje år. 

Du betalar en årlig skatt baserad på värdet av innehavet på ditt ISK-konto. Skatten tas ut oavsett om värdet på ditt sparande har ökat eller minskat under året.

Du kan däremot sälja och byta värdepapper som du har på ett ISK utan att det i sig utlöser någon skatt. Du kan alltså sälja med vinst utan att behöva skatta för vinsten. 

Så beskattas ISK

På ett ISK betalar du en årlig schablonskatt, inte skatt på enskilda försäljningar som gett vinst.

Skatteunderlaget
Din schablonintäkt räknas ut
Årlig beskattning med 30 procent
Skatten visas förtryckt i deklarationen 

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.