Investeringssparkonton (ISK)

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du kombinera olika sparprodukter, som exempelvis aktier, fonder och obligationer.

Ett investeringssparkonto (ISK) fungerar som ett slags förvaringsplats (skatteskal) för olika typer av finansiella instrument, exempelvis fonder och aktier. Du väljer själv vilken eller vilka sparprodukter du vill ha på ditt ISK, utifrån de alternativ som ditt ISK-bolag erbjuder.

Sparandet på ett ISK är inte bundet, så du kan sälja och byta dina sparprodukter när och hur ofta du själv vill. Du kan byta mellan olika sparformer, exempelvis byta aktier mot fonder eller byta mellan olika fonder. Försäljning och byten utlöser inte någon skatt. 

Däremot beskattas värdet av tillgångarna du har på ditt ISK varje år. Och du betalar skatt oavsett om värdet på sparandet har ökat eller minskat. 

Själva investeringssparkontot är avgiftsfritt men bolagen tar ut olika avgifter beroende på vilka sparprodukter du väljer att ha på ditt ISK-konto. I vår jämförelse av ISK kan du bland annat se vilka sparprodukter bolagen erbjuder och vilka avgifter som de tar ut.

Att tänka på

  • Du väljer själv vilka sparprodukter du vill ha på ditt ISK
  • Sparandet på ett ISK är inte bundet. Du kan sälja eller byta innehav när du vill utan att det utlöser någon skatt
  • Du betalar en årlig skatt på värdet av sparandet och avgifter på de sparprodukter du väljer
  • Du kan flytta ditt ISK-konto till ett annat sparinstitut som erbjuder ISK
Jämför investeringssparkonton (ISK)

Skatt på sparande inom ISK

Värdet av sparandet på ditt ISK-konto beskattas varje år. 

Du betalar en årlig skatt baserad på värdet av innehavet på ditt ISK-konto. Skatten tas ut oavsett om värdet på ditt sparande har ökat eller minskat under året.

Du kan däremot löpande sälja värdepapper som du har på ett ISK utan att det i sig utlöser någon skatt. Du kan alltså sälja med vinst utan att behöva skatta för vinsten. 

Beskattning

Du behöver inte räkna fram skatten själv. Det gör ditt ISK-bolag.

ISK beskattas varje år 
Du behöver inte deklarera själv

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.