Investeringssparkonton (ISK)

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du kombinera olika sparprodukter, exempelvis fonder, aktier och obligationer.

Sparandet på ett ISK är inte bundet. Det innebär att du kan sälja eller byta sparprodukter på kontor utan att att behöva betala skatt. Däremot betalar du en årlig skatt på värdet av ditt sparande. 

Bolagen tar ut olika avgifter beroende på vilken sparprodukt du har valt på ditt ISK-konto, se vår jämförelse av ISK.

Att tänka på

  • Du väljer själv vilka sparprodukter du vill ha på ditt ISK
  • Du kan byta sparprodukter när du vill
  • Du betalar avgifter för sparprodukterna på kontot
  • Du betalar en årlig skatt på värdet av sparandet 
  • Du kan flytta ditt ISK-konto till ett annat sparinstitut 
Jämför investeringssparkonton (ISK)

Skatt på sparande inom ISK

Värdet av sparandet på ditt ISK-konto beskattas varje år. 

Du betalar en årlig skatt baserad på värdet av innehavet på ditt ISK-konto. Skatten tas ut oavsett om värdet på ditt sparande har ökat eller minskat under året.

Du kan däremot sälja och byta värdepapper som du har på ett ISK utan att det i sig utlöser någon skatt. Du kan alltså sälja med vinst utan att behöva skatta för vinsten. 

Beskattning

Du behöver inte räkna fram den årliga skatten själv. Det gör ditt ISK-bolag.

Skatteregler
Förtryckt i deklarationen 

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.