Investeringssparkonton (ISK)

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du kombinera ett sparande i olika sparprodukter, exempelvis i aktier, fonder och obligationer.

Ett investeringssparkonto (ISK) fungerar som ett slags förvaringsplats (skatteskal) för olika typer av finansiella instrument, exempelvis fonder och aktier. Du väljer själv vilken eller vilka sparprodukter du vill ha på ditt ISK utifrån de alternativ som ditt ISK-bolag erbjuder.

Sparandet på ett ISK är inte bundet, så du kan byta sparprodukter när och hur ofta du själv vill på ditt ISK, till exempel byta aktier mot fonder eller byta mellan olika fonder, utan att det i sig utlöser någon skatt. Du kan också sälja av tillgångar från ditt/dina ISK när du själv vill.

Däremot schablonbeskattas värdet av tillgångarna du har på ditt  ISK varje år. Du betalar skatt oavsett om värdet på sparandet har ökat eller minskat. 

Själva investeringssparkontot är avgiftsfritt men bolagen tar ut olika avgifter beroende på vilka sparprodukter du väljer att ha. I vår jämförelse över ISK kan du bland annat se vilka sparformer bolagen erbjuder och vilka avgifter som tas ut.

Att tänka på

  • Du väljer själv vilka sparformer du vill ha på ditt/dina ISK
  • Sparandet på ett ISK är inte bundet. Du kan sälja eller byta innehav när du vill utan att det utlöser någon skatt
  • Du betalar en årlig skatt på värdet av sparandet och avgifter på de sparformer du väljer
  • Värdepapper som du har på ett ISK skyddas av investerarskyddet
  • Pengar skyddas av insättningsgarantin
Jämför investeringssparkonton (ISK)

Skatt på sparande inom ISK

Värdet av sparandet på ditt ISK-konto schablonbeskattas varje år. 

Du betalar en årlig skatt baserad på värdet av innehavet på ditt ISK-konto. Skatten tas ut oavsett om värdet på ditt sparande har ökat eller minskat under året.

Du kan däremot löpande sälja värdepapper som du har på ett ISK utan att det i sig utlöser någon skatt. Du kan alltså sälja med vinst utan att behöva skatta för den. 

Schablonbeskattning

Du behöver inte räkna fram skatten själv. Det gör ditt ISK-bolag.

ISK är ett schablonbeskattat konto
Du behöver inte deklarera själv