Spara till barn

Många föräldrar, far- och morföräldrar och andra sparar till barn. De vanligaste sparformerna är sparkonton och fonder. Vi berättar vad du ska tänka på när du sparar till barn. 

Om du väljer att börja spara till ditt barn eller ditt barnbarn så finns det några saker att ta ställning till. Det första är i vems namn du tänker öppna sparandet.

Lyssna på Bank- och finanspodden om att spara till barn.

Väljer du att spara i ditt eget namn så behåller du kontrollen och bestämmer själv när barnet ska få tillgång till pengarna. Om du väljer att spara i barnets namn så räknas pengarna på barnets konto som en fullbordad gåva. Det betyder dessutom att barnet kommer att få tillgång till pengarna när det fyller 18 år.

Att tänka på

Hur ska du tänka

När du ska spara till barn behöver du fatta tre beslut: I vems namn ska du spara, vilken sparform ska du välja och inom vilket skatteskal du ska spara.

Om du öppnar sparandet i ditt eget namn disponerar du helt och hållet över det själv. Väljer du däremot att öppna ett konto i barnets namn är pengarna att anse som barnets. Du som förälder har visserligen rätt att förvalta kapitalet men inte rätt att ta ut och använda det för egen del.

Hur du väljer att spara till ditt barn eller barnbarn kan få stor framtida betydelse. Vill du spara med låg risk på ett sparkonto eller är du villig att ta högre risk men samtidigt få en möjlighet att pengarna kan växa mer? Tänk alltid på att den ökade risk som ett sparande i exempelvis fonder innebär även gör att du utsätter kapitalet för en möjlig värdeminskning.

Olika former av sparande beskattas olika. Välj det sparande du tycker fungerar bäst.

I vems namn står kontot

Det första beslut du måste ta är om du vill spara i eget namn eller i barnets namn. Sparar du i barnets namn är det barnets pengar och barnet får tillgång till pengarna när det fyller 18 år. Sparar du i eget namn så behåller du kontrollen och avgör själv när barnet ska få del av tillgångarna.

Spara i ditt namn
Spara i barnets namn
Vem disponerar över barnets konto
Sparande till barn är gåvor

Välja sparform

Valet av sparform beror mycket på vilken risk och vilken möjlig avkastning du vill ha: Låg risk - liten risk för förlust. Hög risk - högre risk för förluster.

Sparkonto
Fonder
Värdepapper

Välja skatteskal

Det tredje beslutet är val av skatteskal: Om du väljer att spara i fonder, aktier eller andra värdepapper behöver du förvara dem i ett skatteskal. Beroende på vilket val du gör beskattas de olika, antingen löpande genom en schablonskatt eller när du säljer - kapitalvinstskatt.

Att spara i en kapitalförsäkring
Investeringssparkonto
Fondkonto
Skatt och deklaration