Spara till barn och barnbarn

Många föräldrar, far- och morföräldrar och andra sparar till barn. De vanligaste sparformerna är sparkonton, fonder och kapitalförsäkringar. Vi berättar vad du ska tänka på när du sparar till barn. 

När du ska spara till ditt barn eller barnbarn behöver du först bestämma i vems namn du tänker spara. Sparar du i ditt eget namn behåller du kontrollen och bestämmer själv när barnet ska få tillgång till pengarna. Sparar du i barnets namn räknas pengarna på barnets konto som en fullbordad gåva och barnet får tillgång till pengarna när barnet fyller 18 år.

Lyssna på Bank- och finanspodden om att spara till barn.

 

Att tänka på

  • I vems namn tänker du spara, i eget namn eller i barnets namn?
  • Vilken risk och vilka produkter tänker du dig? Sparkonto, fonder, eller aktier?
  • Välj skatteskal för sparande i värdepapper - ISK eller kapitalförsäkring?

Hur ska du tänka

När du ska spara till barn behöver du fatta tre beslut: I vems namn ska du spara, vilken sparprodukt ska du välja och vill du spara i något särskilt "skatteskal" som till exempel ett investeringssparkonto - ISK.

Om du öppnar sparandet i ditt eget namn disponerar du helt och hållet över det själv. Väljer du däremot att öppna ett konto i barnets namn är pengarna att anse som barnets.

Hur du väljer att spara till ditt barn eller barnbarn kan få stor framtida betydelse. Vill du spara med låg risk på ett sparkonto eller är du villig att ta högre risk men samtidigt få en möjlighet att pengarna kan växa mer? Tänk alltid på att den ökade risk som ett sparande i exempelvis fonder innebär även gör att du utsätter kapitalet för en möjlig värdeminskning.

Olika former av sparande beskattas olika. Välj det sparande du tycker fungerar bäst.

I vems namn står kontot

Det första beslut du måste ta är om du vill spara i eget namn eller i barnets namn.

Spara i ditt namn
Spara i barnets namn
Vem disponerar över barnets konto
Sparande till barn är gåvor

Välja sparprodukter

Vilken sparprodukt du ska välja beror mycket på vilken risk och vilken möjlig avkastning du vill ha: Låg risk - liten risk för förlust. Hög risk - högre risk för förluster.

Sparkonto
Fonder
Värdepapper

Välja förvaringsplats för fonder eller värdepapper

Det tredje beslutet är att du måste välja hur du vill förvara de fonder eller värdepapper du investerar i. Om du väljer att spara i fonder kommer dessa att placeras på ett fondkonto om du inte gör något val. Om du väljer att spara i aktier eller andra värdepapper förvaras dessa i en depå. Men du kan även välja att förvara fonder och värdepapper inom ett skatteskal, så som ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Beroende på vilken förvaringsplats du väljer kommer ditt sparande beskattas på olika sätt, antingen löpande genom en årlig schablonskatt eller när du säljer - kapitalvinstskatt.

Spara i en kapitalförsäkring
Spara på ett investeringssparkonto
Spara på ett fondkonto
Skatt och deklaration