Spara till barn och barnbarn

Många föräldrar, far- och morföräldrar och andra sparar till barn. De vanligaste sparformerna är sparkonton, fonder och kapitalförsäkringar. Vi berättar vad du ska tänka på när du sparar till barn. 

När du ska spara till ditt barn eller barnbarn behöver du först bestämma i vems namn du tänker spara. Sparar du i ditt eget namn behåller du kontrollen och bestämmer själv när barnet ska få tillgång till pengarna. Sparar du i barnets namn räknas pengarna på barnets konto som en fullbordad gåva och barnet får tillgång till pengarna när barnet fyller 18 år.

Lyssna på Bank- och finanspodden om att spara till barn.

 

Att tänka på

  • I vems namn tänker du spara, i eget namn eller i barnets namn?
  • Vilken risk och vilka produkter tänker du dig? Sparkonto, fonder, eller aktier?
  • Välj skatteskal för sparande i värdepapper - ISK eller kapitalförsäkring?

Barn är omyndiga

Alla, oavsett ålder, kan äga tillgångar. Men barn under 18 år är omyndiga och har begränsad rättshandlingsförmåga. Att inte ha rättshandlingsförmåga betyder att man inte får ta hand om eller bestämma över sin egendom och inte heller kan åta sig olika förpliktelser.

Den som är under 18 år är omyndig och har bara begränsad möjlighet att ingå avtal, ta emot gåvor eller ta hand om sina tillgångar. Ett barn kan därför till exempel inte köpa en bil, få kredit eller ge bort sin egendom. Barn kan få ta emot en gåva, men bara om de kan förstå innebörden av gåvan. Däremot kan barn aldrig ta emot fast egendom utan samtycke från överförmyndaren.

Regler om omyndiga och om förmyndare och andra ställföreträdare finns i föräldrabalken.

Omyndiga och avtal

Utgångspunkten är att ett barn inte kan ingå några avtal på egen hand. Om någon ändå ingår ett avtal med ett barn är avtalet ogiltigt - såvida inte föräldrarna samtycker till avtalet. Ett annat undantag är att barn från 16 års ålder får disponera egna arbetsinkomster. Dessutom kan en 16-åring som har eget hushåll ingå avtal för sitt hushåll.

Det krävs samtycke från förmyndaren
Eget hushåll och 16-årsgränsen