Spara till barn och barnbarn

Många föräldrar, far- och morföräldrar och andra sparar till barn. De vanligaste sparformerna är sparkonton och fonder. Vi berättar vad du ska tänka på när du sparar till barn. 

Om du väljer att börja spara till ditt barn eller ditt barnbarn så finns det några saker att ta ställning till. Det första är i vems namn du tänker öppna sparandet.

Lyssna på Bank- och finanspodden om att spara till barn.

Väljer du att spara i ditt eget namn så behåller du kontrollen och bestämmer själv när barnet ska få tillgång till pengarna. Om du väljer att spara i barnets namn så räknas pengarna på barnets konto som en fullbordad gåva. Det betyder dessutom att barnet kommer att få tillgång till pengarna när det fyller 18 år.

Att tänka på

Överförmyndarkontroll

Om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndaren.  

Ett prisbasbelopp är 52 500 kr (2023). Det innebär att gränsen för överförmyndarkontroll går vid 420 000 kr.

Överförmyndare

Det finns en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndarens huvuduppgift är att ha tillsyn över ställföreträdare, alltså förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller vuxna som har ställföreträdare, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndaren hanterar också ansökningar om att bli ställföreträdare och rekryteringar av sådana.

Länsstyrelserna har tillsyn över överförmyndarnas verksamhet. En part som inte är nöjd med ett beslut som fattats av en överförmyndare kan överklaga beslutet hos tingsrätten.

Överförmyndarkontroll

Om ett barn har stora tillgångar, eller har fått exempelvis ett arv med särskilda villkor, ska överförmyndaren kontrollera hur föräldrarna sköter förvaltningen.

Kontrollerad förvaltning
Särskild överförmyndarkontroll
Utbetalningar till barn
Undantag från överförmyndarkontroll