Sparkonton med insättningsgaranti

Det finns olika typer av sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och konton med bindningstider eller andra begränsningar för uttag. 

Banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder sparkonton måste ha tillstånd av Finansinspektionen. Sparkonton är trygga eftersom sparandet också skyddas av den statliga insättningsgarantin. Du kan räkna på vad ett sparande på sparkonto ger i vår Sparkalkyl.

Att tänka på

Insättningsgaranti - trygghet om banken går i konkurs

Insättningsgaranti innebär att du får tillbaka sparade pengar om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs, eller om Finansinspektionen av någon annan anledning beslutar att garantin ska tas i anspråk - dock högst 1 050 000 kr

Insättningsgarantin täcker ditt sparbelopp inklusive den ränta du hunnit få fram till den dag då garantin träder i kraft. Du har även rätt till den ränta som ännu inte har utbetalats. Garantin gäller per bank och kreditmarknadsbolag oavsett hur många konton du har i samma institut.

Har du ett konto tillsammans med någon annan gäller en garanti per person. Har du däremot bara dispositionsrätt över någon annans konto har du ingen ”egen” garanti utöver kontohavarens. 

Konton i sparkassor omfattas inte av insättningsgarantin.

Insättningsgarantin i svenska institut

Alla typer av konton omfattas – både bundna konton som har uttagsbegränsningar och konton där du kan ta ut pengar när som helst. Om du har konton i flera banker eller kreditmarknadsbolag, omfattas du av flera insättningsgarantier.

Instättningsgarantin är obligatorisk
Högre maxbelopp vid särskilda livshändelser 
Utbetalning
Insättningsgarantin påverkas inte av regler om bankkrishantering

Utländska institut

Har du ett sparkonto hos en utländsk bank eller en utländsk banks filial i Sverige är det garantisystemet i den utländska bankens hemland som gäller.

Maxbelopp
Utländsk bank med filial i Sverige
Sparande i en utländsk bank som inte är svensk filial
Regeringen kan garantera utbetalningar från utländska garantier

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.

Jag har tidigare haft ett inlåningskonto utan insättningsgaranti, vad gäller nu?

Före den 1 januari 2021 kunde inlåningsföretag erbjuda konsumenter sparkonton utan insättningsgaranti. De måste nu enligt lag ha antingen avvecklat sin verksamhet eller fått tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse, vilket innebär att alla sparkonton som erbjuds nu har insättningsgaranti.

Vad är en sparkassa?

En sparkassa (kallas också spar- och låneförening) är en ekonomisk förening som tar emot kapital som lån från sina medlemmar. Ett vanligt exempel på en sparkassa är ett bostadskooperativ. Tänk på att de pengar du sätter in i en sparkassa inte omfattas av den statliga insättningsgarantin och du kan förlora ditt belopp om sparkassan går i konkurs.

Läs också om