Sparkonton med insättningsgaranti

Det finns olika typer av sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och konton med bindningstider eller andra begränsningar för uttag. 

Sparkonton i en bank eller ett kreditmarknadsbolag måste ha tillstånd av Finansinspektionen för att få ta emot pengar från privatpersoner och företag. Sparkonton i sådana företag är trygga eftersom sparandet skyddas av en statlig insättningsgaranti - bankgaranti. Däremot har konton hos sparkassor inget sådant skydd. 

Rätt att öppna ett konto 

De banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder inlåningskonton har en skyldighet att ta emot insättningar från alla. Till exempel en betalningsanmärkning bör enligt Finansinspektionens allmänna råd om inlåningskonton inte vara tillräcklig anledning för att neka någon att öppna ett konto. Läs mer om rätten till ett sparkonto.

Lyssna på Bank- och finanspodden om sparkonton och buffertsparande.

Lyssna på Bank- och finanspodden om rätt att få ett bankkonto.

 

Att tänka på

Insättningsgaranti - trygghet om banken går i konkurs

Insättningsgarantin gäller för sparkonton hos banker och kreditmarknadsbolag. Garantin innebär att du får tillbaka dina insatta sparpengar om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs eller om Finansinspektionen av någon annan anledning beslutar att garantin ska tas i anspråk - dock högst 1 050 000 kr. 

Insättningsgarantin täcker ditt sparbelopp inklusive den ränta du hunnit få fram till den dag då garantin träder i kraft (dock högst 1 050 000 kr). Garantin gäller per bank och kreditmarknadsbolag oavsett hur många konton du har i samma institut.

Har du ett konto tillsammans med någon annan gäller en garanti per person. Har du däremot bara dispositionsrätt över någon annans konto har du ingen ”egen” garanti utöver kontohavarens. 

Konton i sparkassor omfattas inte av insättningsgarantin.

Svenska institut

Du kan ha konton i flera banker eller kreditmarknadsbolag och därmed omfattas av flera insättningsgarantier.

Konton i flera banker
Maxbelopp
Högre maxbelopp skyddas vid särskilda livshändelser 
Garantin är obligatorisk
Konton godkänns av Riksgälden
Sparkassor
Utbetalning
Insättningsgarantin påverkas inte av regler om bankkrishantering

Utländska institut

Har du ett sparkonto hos en utländsk bank eller en utländsk banks filial i Sverige är det garantisystemet i den utländska bankens hemland som gäller.

Maxbelopp
Utländsk bank med filial i Sverige
Sparande i en utländsk bank som inte är svensk filial
Regeringen kan garantera utbetalningar från utländska garantier

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.

Hur sparar jag på bästa sätt?

Det finns många olika sätt att spara.

Här på webbplatsen kan du läsa om sparkonton och andra sparformer

Det finns till exempel olika sorters sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och sådana som har bindningstider eller andra begränsningar för uttag.

Jag har hittat en gammal bankbok, kan jag få ut pengarna?

Om du hittar en bankbok som inte varit använd på länge så har du inte någon ovillkorlig rätt att få beloppet i bankboken utbetalt. Enligt reglerna om preskription så försvinner möjligheten att göra en rättighet gällande efter tio år. Bankerna öppnar numera bara bankbokslösa konton och de flesta konton som tidigare hade bankböcker har omvandlats till vanliga konton utan bankbok. Om du hittar en gammal bankbok ska du kontakta banken för att undersöka vad som har hänt med kontot. Om kontot med pengarna finns kvar i banken brukar banken betala ut beloppet även om det gått mer än tio år.

Läs också om