Rätt till sparkonto

Du har rätt få öppna ett sparkonto i en bank. En förutsättning  är att banken kan kontrollera din identitet.

Banken får bara neka dig ett sparkonto om de kan presentera ”särskilda skäl” för det. Som sparkonto räknas konton där du kan spara pengar, men inte koppla ett kort, giro eller en internetbank till. 

Skäl för att neka någon ett sparkonto

Särskilda skäl för att neka någon ett konto kan vara att kunden tidigare varit ohederlig mot banken, att det finns misstanke om penningtvätt eller risk för att banken bidrar till brottslig verksamhet genom att öppna ett konto. 

Har du inget svenskt personnummer?
Frågor banken har rätt att ställa