Rätt till sparkonto

Du har rätt att få ett konto i en bank om inte banken kan presentera "särskilda skäl" för att neka dig ett. Det gäller även sparkonton, som är konton där du kan spara pengar, men inte kan koppla ett kort, ett giro eller en internetbank till. En förutsättning för du ska få öppna ett sparkonto är att banken kan kontrollera din identitet.

Särskilda skäl för att neka någon ett konto kan exempelvis vara att kunden tidigare varit ohederlig mot banken, att det finns misstanke om penningtvätt eller risk för att banken främjar brottslig verksamhet genom att erbjuda ett konto. Det framgår av lagen om insättningsgaranti. Enligt allmänna råd från Finansinspektionen bör banken inte neka dig att få ett konto enbart på grund av en betalningsanmärkning.

Vill du läsa mer om Rätt till betalkonto?

Saknar du svenskt personnummer?

Även om du inte har svenskt personnummer, en svensk adress eller om du har skyddad identitet har du rätt att få öppna ett sparkonto. Men en förutsättning för att få öppna ett konto är att banken kan kontrollera din identitet. Går inte det kommer du inte att få något konto.

Frågor banken har rätt att ställa

Banken kan komma att ställa frågor till dig om dig själv, dina pengars ursprung och dina transaktioner. Detta är till följd av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) som säger att banken har skyldighet att skaffa så kallad kundkännedom.