Om webbplatsen

Webbplatsen är gemensam för Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Innehållet vänder sig i första hand till dig som är konsument. Webbplatsen fungerar bäst i webbläsaren Chrome.

Kontakta alltid webbredaktionen om du har några frågor kring hur du får använda materialet på webbplatsen: konsumenternas@konsumenternas.se.

Så får du använda vårt material

Materialet från den här webbplatsen får mångfaldigas och spridas både på papper och elektroniskt om du respekterar nedanstående.

Undvik möjlig förvanskning
Länkningspolicy
Kontakta webbredaktionen

Lyssna på konsumenternas.se

Du kan lyssna på vår webbplats med hjälp av ett hjälpmedel som heter Talande webb. 

Identifierar varken din dator eller dig som person

Vi lagrar ingen information om vem du som besökare är och kan varken identifiera din dator eller dig som person.

Cookies