Personuppgifter

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

Du kan läsa mer om dataskyddslagstiftningen (GDPR) på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter.

Dina personuppgifter

Vi behandlar bara de personuppgifter som du själv har lämnat och kan då komma att registrera namn, e-postadress, telefon, mobiltelefon och postadress. Vi tar hänsyn till din integritet genom att begränsa uppgifterna till ett minimum.

Vilka personuppgifter registreras och vad används de till?
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Vilken rättslig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?
Hur länge sparas dina personuppgifter?
Hur lagras personuppgifterna?
Vilka rättigheter har du enligt dataskyddslagstiftningen?
Ändra, radera eller invända mot behandling av dina personuppgifter?
Om du är missnöjd