Försäkringar

Om du blir sjuk, får barn eller går i pension får du ersättning från socialförsäkringarna. Vissa får också ersättning från sin arbetsgivare i de situationerna. Däremot behöver du teckna egna, privata försäkringar för att få ersättning för till exempel ditt hem, bil och annat. 

Privata försäkringar kan du teckna antingen som gruppförsäkringar eller som individuella försäkringar. En gruppförsäkring kan tecknas av alla som till exempel har samma arbetsgivare eller tillhör samma fackförening. Den är ofta billig, men kan ge sämre skydd än en individuell försäkring.

För att prioritera och välja privata försäkringar, använd gärna vår guide Vilka försäkringar behöver jag?

Komplettera samhällets skydd?

Du kan också teckna försäkringar som kompletterar den ersättning du kan få från samhället eller din arbetsgivare om du blir långvarigt sjuk. Du bör ta reda på vilket försäkringsskydd dina barn har, särskilt på loven och fritiden. Barn har ett sämre skydd via samhällets försäkringar än vuxna som börjat arbeta och skolornas försäkringar ersätter bara olycksfall, aldrig om ditt barn får bestående men efter en sjukdom.

Att tänka på

 • Räcker ersättningen från försäkringskassan om du blir långvarigt sjuk?
 • Har dina barn försäkring? Skolans försäkring täcker aldrig sjukdom och ibland inte fritiden.
 • Läs om olika försäkringsbehov på sidan Vilka försäkringar behöver jag?

Vilka försäkringar finns det?

Det finns både allmänna och privata försäkringar. Allmänna försäkringar är till exempel sjukpenning och föräldrapenning. De kallas också socialförsäkringar och sköts av Försäkringskassan. 

Privata försäkringar är frivilliga och sköts av försäkringsbolag. Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsbolagen. De flesta anställda har dessutom olika kollektivavtalade försäkringar från sin arbetsgivare, som till exempel tjänstepension. 

Olika försäkringar

Samhället och många gånger arbetsgivare kan ge vuxna personer ersättning vid sjukdom. Barn är sämre skyddade.

Försäkringar från samhället
Försäkringar från arbetsgivaren
Privata försäkringar

Ta dig tid att jämföra försäkringar

Försäkringar skiljer sig åt, både vad gäller innehåll och pris. Vi jämför det viktigaste innehållet så att det blir lättare för dig att välja eller byta försäkring.

Jämförelser av sak-, person- och pensionsförsäkringar
Faktablad behöver bli bättre

Veckans vanligaste frågor

Kan jag få ersättning från min försäkring om jag missar flyget på grund av långa köer i säkerhetskontrollen?

Du kan inte få ersättning från reseskyddet i din hemförsäkring om du missar ditt flyg på grund av långa köer till säkerhetskontrollen. Du kan däremot få ersättning från försäkringen om ditt flyg är försenat eller om du missar ditt flyg på grund av problem med din transport till flygplatsen.

Hur skaffar jag ett avbeställningsskydd?

Du kan skaffa ett avbeställningsskydd på flera sätt:

 • Betala en del av resan med ditt bank-, betal- eller kreditkort som har koppling till exempelvis Visa, Master- eller Eurocard. Även kort som inte har någon koppling till en bank kan innehålla ett avbeställningsskydd, t ex American Express.
 • Köpa av ditt hemförsäkringsbolag. De säljer ofta tillägg till sitt reseskydd eller så kan du byta till en mer omfattande hemförsäkring.
 • Köpa hos resebyråerna, som ofta säljer egna avbeställningsskydd.
 • Köpa ett avbeställningsskydd direkt från reseförsäkringsbolagen. 
Mitt kort blev stulet från ett hotellrum och någon gjorde ett uttag. Har jag varit grovt oaktsam?

Ja, i ett sådant fall kan du själv få stå för de obehöriga uttag som gjorts. Allmänna reklamationsnämnden – som prövar tvister mellan konsumenter och bland annat banker – har i flera avgöranden slagit fast att det är att betrakta som grovt oaktsamt att lämna kvar sitt kort utan uppsikt, exempelvis på ett hotellrum. Det gäller även om hotellrummet har varit låst. Däremot är det inte att betrakta som grovt oaktsamt att lämna sitt kort på hotellrummet om man låser in kortet i en safetybox.

Ansvaret för obehöriga uttag när man har förlorat sitt kort regleras i betaltjänstlagen . Enligt lagen är du skyldig att

 • skydda de personliga behörighetsfunktioner som är knutna till kortet 
 • snarast anmäla till betaltjänstleverantören när du fått veta att kortet har kommit bort eller använts obehörigen
 • i övrigt följa de villkor som enligt avtalet gäller för användning av kortet.

Om det har skett obehöriga uttag för att du inte skyddat din personliga behörighetsfunktion, t.ex. din kod, får du stå för beloppet upp till högst 400 kr. Har du på ett grovt oaktsamt sätt inte följt dina skyldigheter enligt punkterna ovan får du svara för uttagen upp till högst 12 000 kr. Skulle du ha agerat särskilt klandervärt finns det ingen max-gräns för vad du ansvarar för.

Ska jag binda räntan eller ska jag välja 3-månadersränta?

 Det är viktigt att tänka igenom vad som är viktigt för just dig:

 • Hur känslig är din ekonomi för ränteändringar?
 • Vill du ha flexibilitet och kunna byta bank ganska snabbt?
 • Eller vill du ha förutsebarhet och veta vilken ränta du har under en längre period?

Läs mer om Boränta här.