Försäkringar

Privata försäkringar skyddar dig ekonomiskt mot oväntade händelser som annars kan bli mycket dyra. Vi hjälper dig att välja och jämföra försäkringar.

Genom socialförsäkringarna får du hjälp av staten om du blir sjuk, får barn eller går i pension. Som ett komplement  kan du köpa privata personförsäkringar. Om du vill ha ett skydd för ditt hem, din bil eller ditt husdjur måste du själv teckna privata försäkringar. De omfattas inte av samhällets grundskydd. 

Att tänka på

  • Flera privata försäkringar är nödvändiga eftersom de kan täcka stora utgifter som du annars måste stå för själv.
  • Ditt behov av försäkringar påverkas av hur du bor och vad du äger. Läs mer om Vilka försäkringar behöver jag?
  • Innehållet i en försäkring kan variera. Du kan jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag i våra jämförelser.

Vilka försäkringar finns det?

Det finns både allmänna och privata försäkringar. Du kan också vara försäkrad genom din arbetsgivare.

Försäkringar från samhället

Allmänna försäkringar är till exempel sjukpenning och föräldrapenning. De kallas också socialförsäkringar och sköts av Försäkringskassan. Genom staten får du också pension genom Pensionsmyndigheten.

Försäkringar från arbetsgivaren

Om du arbetar och har ett kollektivavtal får du ytterligare skydd via din arbetsgivare. Du kan till exempel få ersättning vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Genom din arbetsgivare kan du också från en tjänstepension.

Privata försäkringar

Privata försäkringar är frivilliga och sköts av försäkringsbolag. Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsbolagen.

De privata försäkringarna kan tecknas antingen som gruppförsäkringar eller som eller individuella försäkringar. Försäkringar skiljer sig också åt när det gäller innehåll, pris och kundnöjdhet. 

Vanliga försäkringar

Här hittar du några de vanligaste privata försäkringarna, som du själv kan köpa hos olika försäkringsbolag.

Hemförsäkringar
Villa- eller bostadsrättstillägg
Bilförsäkringar
Barnförsäkringar
Sjuk- och olycksfallsförsäkringar
Livförsäkringar
Djurförsäkringar

Ta dig tid att jämföra försäkringar

Privata försäkringar skiljer sig åt, både vad gäller innehåll, pris och kundnöjdhet. Vi jämför det viktigaste innehållet så att det blir lättare för dig att välja eller byta försäkring.

Jämför sak-, person- och pensionsförsäkringar

Vanliga frågor

Varför ska jag teckna barnförsäkring tidigt?

Som regel har små barn ingen sjukdomshistorik och det är därför lättare att få en försäkring beviljad. Om barnet redan har drabbats av en sjukdom finns det risk för att bolaget avslår ansökan. Bolaget kan också välja att erbjuda en försäkring med begränsad omfattning. 

Vad händer om bilen stjäls när min mamma står som ägare och försäkringstagare för bilen som jag egentligen äger?

Eftersom du faktiskt äger bilen så gäller inte försäkringen varken för dig eller din mamma. Ingen av er får alltså enligt försäkringsvillkoret någon ersättning från försäkringsbolaget.

Det är du som är den faktiska ägaren som ska vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (s k försäkrat intresse).

Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

Kan försäkringsbolaget kräva att få se originalkvitto?

Nej - men har du kvittot kvar är det naturligtvis bra. Kvitton kan vara ett av flera sätt att visa att du hade föremålet. Det är du som försäkringstagare som måste visa att du har rätt till ersättning.

Om jag slutar betala för min försäkring, sägs den upp automatiskt då?

En personförsäkring, som t ex en olycksfallsförsäkring, har ingen bindningstid. Det innebär att du kan säga upp den när som helst. Sakförsäkringar har däremot nästan alltid en bindningstid på ett år. Hemförsäkring är ett exempel på en sakförsäkring.

Att sluta betala för sin försäkring räcker inte för att komma ur ett avtal. Vid utebliven betalning kan försäkringsbolaget efter en tid välja att säga upp din försäkring men det är inget de måste göra. I stället kan försäkringsbolaget välja att ha kvar dig som kund och kräva betalt för hela den återstående avtalsperioden. Med andra ord är det försäkringsbolaget som avgör om avtalet ska avslutas eller inte om du slutar att betala.

Om försäkringsbehovet upphör kan du dock säga upp din försäkring under avtalstiden. Exempel på sådan situation kan vara att du har rätt att säga upp bilförsäkringen om du säljer din bil.