Djurförsäkringar

En djurförsäkring består av en veterinärvårdsförsäkring. Du kan också teckna en livförsäkring som ger ersättning om djuret dör före en viss ålder eller måste avlivas.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för vård om ditt djur råkar ut för ett olycksfall eller får en sjukdom. Försäkringen ersätter inte allt som ditt djur kan råka ut för och heller inte alla typer av sjukdomar. 

För hundar och katter kan du oftast teckna en försäkring från att djuren är sex veckor gamla och för hästar redan när de föds.

Att tänka på

Risker med att byta djurförsäkring

Att vara djurägare kan ibland innebära höga kostnader för djurets omvårdnad. Försäkringspremien är inte sällan en stor del av omkostnaderna. Upplever du att premien blivit dyr och därför vill försäkra ditt djur i ett annat försäkringsbolag finns det saker du bör tänka på i förväg.

Om ditt djur har en sjukdomshistorik kan det innebära risker med att byta försäkring. Det bolag som du byter till kommer inte att ersätta skador eller sjukdomar som kan härledas bakåt i tiden, alltså när djuret var försäkrat i ett annat bolag. Många gånger kan det nya försäkringsbolaget införa undantag i försäkringen för sådant som djuret drabbats av tidigare.

Vill du byta försäkring är det därför viktigt att du först ansöker om en försäkring hos det nya bolaget och ser  vilken typ av försäkring du kan få där innan du säger upp din befintliga.  

Det är upp till dig som försäkringstagare att se till att djuret är försäkrat till rätt belopp. Hos många försäkringsbolag sker en avtrappning av försäkringsbeloppet när djuret uppnår en viss ålder.