Jämför hästförsäkringar

Hitta rätt hästförsäkring. Här kan du se innehållet i olika hästförsäkringar och jämföra försäkringsbolagens villkor.

Med både liv- och veterinärvårdsförsäkring får din häst ett heltäckande försäkringsskydd

En hästförsäkring består ofta av en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätta kostnader för undersökning och behandling om hästen blir sjuk eller skadas vid ett olycksfall. Du kan utöver veterinärvårdsförsäkring också lägga till en livförsäkring som ger en engångsersättning om hästen dör innan den uppnått en viss ålder.

Veterinärvårdsbeloppet avgörande

Veterinärvårdsbeloppet täcker kostnaderna för vård och det är du själv som väljer hur högt belopp du vill ha. Vilket belopp du väljer påverkar priset på premien. Livbeloppet sänks då hästen blir äldre och upphör vid en viss ålder. Hur detta skiljer sig mellan bolagen kan du se i vår jämförelse.

Två självrisker

Förutom en fast självrisk betalar du oftast en rörlig självriskdel av det som överstiger den fasta självrisken. När du tecknar din försäkring får du välja nivå på självriskerna och ditt val påverkar priset på försäkringen.

Undantag för vissa sjukdomar

I de olika bolagens hästförsäkringar finns undantag för sjukdomar som inte omfattas. För närmare information om bolagens undantag hänvisas till respektive bolag.

Byta hästförsäkring

Om din häst har en sjukdomshistorik kan det innebära risker med att byta försäkring. Det bolag som du byter till kommer inte att ersätta skador eller sjukdomar som kan härledas bakåt i tiden, alltså när hästen var försäkrad i ett annat bolag. Många gånger kan det nya försäkringsbolaget införa undantag i försäkringen för sådant som hästen drabbats av tidigare.

Vill du byta försäkring är det därför viktigt att du först ansöker om en försäkring hos det nya bolaget och ser vilken typ av försäkring du kan få där innan du säger upp din befintliga.  

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss