Livssituationer

Bank- och försäkringsfrågor blir särskilt aktuella i vissa livssituationer. Här hittar du tips och råd om vad du bör tänka på när du till exempel ska ta hand om ett dödsbo, flytta hemifrån eller köpa bostad. 

Många känner oro för kontakten med banker och försäkringsbolag när de blir delägare i ett dödsbo och många unga känner inte till hur försäkringsskyddet fungerar när de flyttar hemifrån, kanske för att arbeta eller studera, kanske för att bli inneboende, kanske för att köpa sin första, egna bostad.  

Nyanlända kommer ibland från länder där bank- och försäkringssystemet ser annorlunda ut än i Sverige och därför har vi också samlat råd till kontaktpersoner för dem som är nya i Sverige.

Att tänka på

  • Vi informerar om bank-, försäkrings- och pensionsfrågor.
  • Vi hänvisar till myndigheter eller andra aktörer i övriga frågor.
  • Vi har endast information på svenska.

Vanliga frågor

Gäller min hemförsäkring även för min sambo?

Ofta är din sambo eller den du är gift med medförsäkrad om han/hon är bosatt och folkbokförd på samma adress som du och ni delar hushåll. Flera bolag har dock som krav att alla som ska omfattas av din hemförsäkring (även dina barn) ska noteras på försäkringsbrevet.

Hur sparar jag på bästa sätt?

Det finns många olika sätt att spara.

Här på webbplatsen kan du läsa om sparkonton och andra sparformer

Det finns till exempel olika sorters sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och sådana som har bindningstider eller andra begränsningar för uttag.

Är det onödigt att ha flera barnförsäkringar?

Min son har flera olycksfallsförsäkringar, en i skolan och en barnförsäkring. Han är även medförsäkrad i en försäkring jag har via min arbetsgivare. Är det onödigt?

Nej, vissa så kallade ideella ersättningar kan betalas ut från flera försäkringar, som till exempel för medicinsk invaliditet och en bestående funktionsnedsättning, En faktisk kostnad som till exempel kostnad för vård ersätts dock bara en gång.

Har du låga försäkringsbelopp kan det till och med vara bra med flera försäkringar. Den sammanlagda ersättningen för till exempel medicinsk invaliditet kan då bli högre än om du valt att ha en enda försäkring med högt försäkringsbelopp. Försäkringarnas omfattning varierar dessutom så en kostnad kan ersätts från en försäkring men inte en annan.