Livssituationer

Frågor om bank och försäkring blir särskilt aktuella i vissa situationer i livet. Här kan du exempelvis läsa om vad du ska tänka på när du tar hand om ett dödsbo, köper bostad eller genomgår en skilsmässa. 

Många känner oro för kontakten med banker och försäkringsbolag när de ska sköta ett dödsbo och många unga känner inte till hur försäkringar fungerar när de flyttar hemifrån - kanske för att studera, för att bli inneboende eller för att köpa sin första bostad. Vi har samlat tips för olika livssituationer. Vi har särskild information till kontaktpersoner för nyanlända.

Att tänka på

  • Vi informerar om bank-, försäkrings- och pensionsfrågor.
  • I övriga frågor hänvisar vi till andra aktörer, ibland myndigheter.
  • Vi har bara information på svenska.

Vanliga frågor

Gäller min hemförsäkring även för min sambo?

Ofta är din sambo eller den du är gift med medförsäkrad om han/hon är bosatt och folkbokförd på samma adress som du och ni delar hushåll. Flera bolag har dock som krav att alla som ska omfattas (även dina barn) ska skrivas ut med namn i försäkringsbrevet.

Hur sparar jag på bästa sätt?

Det finns många olika sätt att spara.

Här på webbplatsen kan du läsa om sparkonton och andra sparformer

Det finns till exempel olika sorters sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och sådana som har bindningstider eller andra begränsningar för uttag.

Är det onödigt att ha flera barnförsäkringar?

Min son har flera olycksfallsförsäkringar, en i skolan och en barnförsäkring. Han är även medförsäkrad i en försäkring jag har via min arbetsgivare. Är det onödigt?

Nej, vissa så kallade ideella ersättningar kan betalas ut från flera försäkringar, som till exempel för medicinsk invaliditet och en bestående funktionsnedsättning, En faktisk kostnad som till exempel kostnad för vård ersätts dock bara en gång.

Har du låga försäkringsbelopp kan det till och med vara bra med flera försäkringar. Den sammanlagda ersättningen för till exempel medicinsk invaliditet kan då bli högre än om du valt att ha en enda försäkring med högt försäkringsbelopp. Försäkringarnas omfattning varierar dessutom så en kostnad kan ersätts från en försäkring men inte en annan.