Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Lån & Betalningar

För att fungera i samhället måste du kunna sköta dina betalningar på ett effektivt sätt och du kommer med stor sannolikhet att någon gång vara beroende av att kunna få ett lån, till exempel för att köpa bostad. Möjligheten att få ett bolån kan minska om du redan har andra lån eller flera kreditkort.

De senaste tio, tjugo åren har många konsumenters sätt att betala förändrats radikalt. Möjligheten att betala med kontanter har närmast förvunnit och ersatts av nya, digitala sätt att betala. Den här förändringen har gått snabbt och de flesta har anpassat sig, men det har också skapat stora problem för många konsumenter. Nu för tiden erbjuds du dessutom ofta att betala genom någon form av kredit, vilket alltså innebär att du betalar med lånade pengar. Om du inte betalar tillbaka lånet snabbt kan det förvandlas till en dyr kredit som påverkar din ekonomi och kreditvärdighet.

Prissättningen på både lån och betalningar, till exempel kostnaden för att ha internetbank, är i princip fri. Det finns konsumentskyddande regler i både konsumentkreditlagen och betaltjänstlagen, men det är ändå viktigt att du granskar avtalsvillkoren innan du ingår något avtal.

På vår webbplats hittar du fakta och information om allt från konsumtionslån till olika sätt att betala. I våra jämförelser kan du hitta information om bolåneräntor samt kostnader för kontokort, betalkonton och andra banktjänster.

Att tänka på

  • För högkostnadskrediter finns det ett pristak och ett betalkonto med grundläggande funktioner ska ha en rimlig avgift. I övrigt är prissättningen fri för lån och betalningar.
  • Större banker måste från och med den 1 januari 2021 erbjuda uttag av kontanter i automat.
  • Det finns ingen rättighet att få ett lån.
  • Finns det möjlighet att betala direkt vid e-handel ska du erbjudas det före alternativ som innebär att du betalar på kredit.
  • Gör du ett kreditköp kan du göra samma invändning mot kreditgivaren som du kan göra mot säljaren.

 

Vanliga frågor

Fick inga pengar i uttagsautomaten men de har dragits från kontot. Vad gör jag?

I vissa fall kan bokade uttag "falla bort" efter några dagar. Ligger transaktionen däremot kvar, så kontakta den bank som har gett ut kortet. Banken gör då en utredning bl.a. genom att kontrollera den s.k. eljournalen från den aktuella uttagsautomaten. Eljournalen visar bl.a. om det har varit något tekniskt fel på automaten vid det aktuella tillfället. Banken ska också ta fram en s.k. avstämningsrapport av vilken det framgår om det exempelvis funnits några överblivna sedlar kvar i automaten vid det aktuella tillfället.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Det är upp till långivaren. I samband med skilsmässa eller dödsfall är det vanligt att en av makarna ensam önskar ta över gemensamma lån. Långivaren gör då en förnyad kreditprövning för att undersöka om den kvarvarande maken ensam har återbetalningsförmåga för lånet. Det är inte ovanligt att prövningen resulterar i att långivaren nekar den kvarvarande maken att ensam ta över lånen, men det är viktigt att långivaren tar hänsyn till de omständigheter som råder i just ditt fall.