Lån & Betalningar

För att fungera i samhället måste du kunna sköta dina betalningar på ett effektivt sätt och du kommer med stor sannolikhet att någon gång vara beroende av att kunna få ett lån, till exempel för att köpa bostad. Möjligheten att få ett bolån kan minska om du redan har andra lån eller flera kreditkort.

De senaste tio, tjugo åren har många konsumenters sätt att betala förändrats radikalt. Möjligheten att betala med kontanter har närmast förvunnit och ersatts av nya, digitala sätt att betala. Den här förändringen har gått snabbt och de flesta har anpassat sig, men det har också skapat stora problem för många konsumenter. Nu för tiden erbjuds du dessutom ofta att betala genom någon form av kredit, vilket alltså innebär att du betalar med lånade pengar. Om du inte betalar tillbaka lånet snabbt kan det förvandlas till en dyr kredit som påverkar din ekonomi och kreditvärdighet.

Prissättningen på både lån och betalningar, till exempel kostnaden för att ha internetbank, är i princip fri. Det finns konsumentskyddande regler i både konsumentkreditlagen och betaltjänstlagen, men det är ändå viktigt att du granskar avtalsvillkoren innan du ingår något avtal.

På vår webbplats hittar du fakta och information om allt från bolån och konsumtionslån till olika sätt att betala. Vår information om lån rör konsumentkrediter, alltså lån från företag till konsumenter. Lån mellan privatpersoner och från myndigheter som till exempel centrala studiestödsnämnden (csn) faller utanför vårt arbetsområde. I våra jämförelser kan du hitta information om bolåneräntor samt kostnader för kontokort, betalkonton och andra banktjänster.

Att tänka på

  • För högkostnadskrediter finns det ett pristak och ett betalkonto med grundläggande funktioner ska ha en rimlig avgift. I övrigt är prissättningen fri för lån och betalningar.
  • Större banker måste från och med den 1 januari 2021 erbjuda uttag av kontanter i automat.
  • Det finns ingen rättighet att få ett lån.
  • Finns det möjlighet att betala direkt vid e-handel ska du erbjudas det före alternativ som innebär att du betalar på kredit.
  • Gör du ett kreditköp kan du göra samma invändning mot kreditgivaren som du kan göra mot säljaren.

 

Vanliga frågor

Min bank har börjat ta en avgift för en tjänst som tidigare var kostnadsfri, får banken det?

Ja, så länge som banken i god tid har informerat dig om avgiften.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er långivare för ett rådgivande samtal för att hitta en lösning som passar er. Har den av er som till exempel vill bo kvar i er bostad möjlighet att stå för hela bolånet, godtar banken det i de flesta fall och skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade i dessa situationer.

 

Måste inte alla butiker ta emot kontanter?

Nej. Principen i Riksbankslagen är att alla är skyldiga att ta emot betalning i kontanter. Men det går att avtala bort skyldigheten i många verksamheter, som till exempel i butiker.