Bolån

Ett bolån tar du för att finansiera ett köp av till exempel en villa eller bostadsrätt eller för att bekosta en utbyggnad eller renovering av bostaden.

Det som avgör hur mycket du får låna är marknadsvärdet på bostaden och din betalningsförmåga. I vår bolånekalkyl kan du räkna på kostnaderna för ett bolån. Det är bra att kontakta flera långivare och begära offerter från dem innan du tar ett bolån. Aktuella bolåneräntor hittar du i Jämför boräntor.

Lyssna på Bank- och finanspodden:

Att tänka på

  • Du behöver ha en kontantinsats på minst 15 procent
  • Långivaren vill ha en säkerhet i bostaden
  • Du måste amortera på bolånet om du har hög belåning
  • Ett lånelöfte är inte en garanti för att du får låna
  • Titta på bankens genomsnittsräntor för att bedöma den ränta du blir erbjuden
Bolånekalkyl

Vad ska du tänka på när du förhandlar om boräntan?

Det finns flera saker att tänka på än "bästa räntan" när du ska ta ett bolån. Bland annat om du ska ha fast eller rörlig ränta - så kallad räntebindningsperiod. Du bör också känna till att det finns olika ränteberäkningsmetoder. 

Den ränta som oftast anges på ett bolån är den nominella räntan. I marknadsföringen av lån och i dina lånehandlingar får du även information om den effektiva räntan. När du beräknar hur mycket du ska betala använder du den nominella räntan.

Ett bolån är indelat i flera ränteperioder

Ett bolån är oftast upplagt på lång tid, upp till 60 år. Löptiden är den tid du har på dig att betala tillbaka lånet. Under löptiden kan du välja om du vill binda räntan, och på hur lång tid. På nya bolån finns det räntebindningstider på mellan 3 månader och 10 år.

Ränteperioder
Ersättning vid förtidslösen
Olika bindningstider – inte bara positivt
Vad händer när en ränteperiod upphör

Förhandla om din boränta - men tänk på att räntesatsen ofta är preliminär

Många konsumenter kan komma överens med långivaren om en bättre ränta på bolånet än den ränta som annonseras. Om du kan få rabatt, och i så fall hur stor rabatt, beror på flera olika faktorer. Tänk på att den exakta räntesatsen på ditt lån fastställs först den dag lånet betalas ut eller sätts om. När du förhandlar med banken kan ni komma överens om en viss rabatt på den aktuella annonserade räntan eller listräntan. Har ni diskuterat en specifik räntesats är den normalt preliminär. Det betyder att om listräntan ändras mellan förhandlingen och utbetalningen blir räntesatsen antingen högre eller lägre.

Hur kan du påverka boräntan?
Större rabatt till helkunder
Se till att få rabatten skriftligt

Din ränta och genomsnittsräntan

När du ska bedöma den ränta du blir erbjuden har du hjälp av att titta på långivarens genomsnittsräntor. Alla långivare ska publicera information om genomsnittsräntor på webbplatsen. Där ska även finnas information om vilka faktorer som påverkar de räntor kunderna erbjuds. Du som får ett bolån ska dessutom få en individuell förklaring till den räntesats som du blir erbjuden.

Information om genomsnittsränta
Förklaringar till den ränta du blir erbjuden

Räntesäkring och räntetak

Den exakta räntan på ditt lån sätts den dag som lånet betalas ut, eller sätts om, minus den eventuella rabatt som ni kommit överens om. Räntesäkring är ett sätt att i förväg bestämma en viss räntesats. Om du har valt 3-månadersränta och vill försäkra dig om att räntan inte kommer att överstiga en viss maxränta finns möjlighet att avtala om räntetak.

Räntesäkring
Räntetak

Ändring av ränta

På lån med rörlig ränta kan räntan höjas eller sänkas. De flesta nya bolån har inte rent rörlig ränta, utan räntan är fast under den räntebindningstid du har valt. Avgifter för lån kan höjas, men höjningen får inte vara hur stor som helst.

Räntan kan ändras vid varje ny ränteperiod

Räntemetoder

Det finns olika metoder för att beräkna räntan, och metoderna kan variera mellan olika långivare. Räntekostnaden för två lån med samma räntesats kan därför variera något beroende på vilken metod som används.

Metoder för att beräkna ränta

Vanliga frågor

Vad är lagfart?

När du har köpt en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Lantmäteriet kontrollerar att vissa inskrivningsåtgärder är uppfyllda, t.ex. att köpehandlingarna uppfyller vissa formella krav. Sedan antecknas du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis. Kostnaden för lagfart (stämpelskatt) är för närvarande 1,5% av köpeskillingen eller 1,5 % av taxeringsvärdet (om taxeringsvärdet skulle vara högre). Tillkommer även en administrativ avgift.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckning i en fastighet. För att få låna pengar till en bostad kräver långivaren en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till långivaren. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om denna är en bostad, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet.
För att få ett pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och ett pantbrev utfärdas som bevis. De flesta pantbrev har lagts om till datapantbrev och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Kostnaden för pantbrev (stämpelskatt) är för närvarande 2 % av det belopp som intecknas. Tillkommer en administrativ avgift.

Vad är fastighetsregistret?

Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.