Ränta och avgifter

När du tar ett lån betalar du ränta på lånet. Räntan är det pris du betalar för att få låna. Ibland tillkommer också avgifter, till exempel uppläggningsavgift och aviavgift.

Den ränta som står i ditt låneerbjudande eller ditt låneavtal är en årsränta, alltså vad du i procent betalar på skulden per år. För att få fram vad du betalar i ränta per månad delar du räntekostnaden för hela året med 12.

Till exempel: Om du har en skuld på 100 000 kr och den angivna räntan är 5 procent så betalar du 5 000 kr i ränta per år. Per månad blir det cirka 417 kr.

Långivaren bestämmer räntan

Som huvudregel bestämmer varje långivare själv vilken ränta de vill ta ut.

Räntan beror på risk
Räntan är avdragsgill
Särskilda regler om högkostnadskrediter

Nominell och effektiv ränta

Med den nominella räntan menas den ränta som långivaren tar ut för lånet. Det är den nominella räntan man använder för att räkna ut hur mycket du ska betala i kronor varje månad och år. Men för att du enkelt ska kunna jämföra vad ett lån kommer att kosta dig hos olika långivare måste långivarna också ange den effektiva räntan och visa med ett exempel. Den informationen ska de redovisa i både marknadsföring, förköpsinformation och i det enskilda låneavtalet.

Effektiv ränta
Effektiv ränta vid SMS-lån

Fast eller rörlig ränta

Räntan du betalar kan vara antingen fast eller rörlig.

Fast ränta
Rörlig ränta

Ändra räntan

På lån med rörlig ränta kan räntan förändras över tiden. Långivaren får bara höja räntan om det står i avtalet och ska tillämpa ett villkor om ränteändringar på samma sätt till din förmån som till din nackdel.

Långivaren får bara höja räntan under vissa förutsättningar
Både höja och sänka räntan
Om räntan är kopplad till en referensränta

Långivaren ska informera

Långivaren måste informera innan höjning
Information på papper, e-post eller på hemsidan
Det räcker inte med en annons - om det inte rör bolån

Kontraktsränta

Kontraktsränta (kallas även limitränta, kreditavgift, årsavgift) är en viss procentsats av det beviljade låneutrymmet som du betalar oavsett om du utnyttjar låneutrymmet eller inte.

Betalas vanligtvis i förskott

Avgifter

Avgifter för lånet, exempelvis aviavgifter eller uppläggningsavgifter, får bara tas ut om de är avtalade och om avgiften avser kostnader som långivaren har för lånet

Avgifter får bara höjas om långivarens kostnader har ökat
Avgifter kan höjas utan att du fått information om det i förväg