Bolån

Ett bolån tar du för att finansiera ett köp av till exempel en villa eller bostadsrätt eller för att bekosta en utbyggnad eller renovering av bostaden.

Det som avgör hur mycket du får låna är marknadsvärdet på bostaden och din betalningsförmåga. I vår bolånekalkyl kan du räkna på kostnaderna för ett bolån. Det är bra att kontakta flera långivare och begära offerter från dem innan du tar ett bolån. Aktuella bolåneräntor hittar du i Jämför boräntor.

Lyssna på Bank- och finanspodden:

Att tänka på

 • Du behöver ha en kontantinsats på minst 15 procent
 • Långivaren vill ha en säkerhet i bostaden
 • Du måste amortera på bolånet om du har hög belåning
 • Ett lånelöfte är inte en garanti för att du får låna
 • Titta på bankens genomsnittsräntor för att bedöma den ränta du blir erbjuden
Bolånekalkyl

Ansöka om bolån

När du behöver låna pengar till en bostad kan du ofta få ett preliminärt lånebesked ganska snabbt, men i regel krävs det att du lämnar in en låneansökan innan du får ett klart besked att lånet beviljats. Lånelöftet är  ingen garanti för att du får lånet.

Innan du får ett slutligt besked om lånet gör långivaren en fullständig kreditprövning. Däremot kan ett lånelöfte bygga på en mer begränsad kreditprövning. Lånelöftet är därför ingen garanti om att du får lånet.

Om du får låna, och hur mycket, beror bland annat på:

 • Bolånetaket
  Banken får maximalt bevilja bolån på 85 procent av bostadens pris.
 • Kreditprövningen
  Banken prövar om du har tillräcklig återbetalningsförmåga för det lån du söker.
 • Bankens interna regler
  Till exempel hur mycket banken högst lånar ut i förhållande till din inkomst.

Ansökan om bolån och lånelöfte

Det första steget när du ska låna pengar för att köpa en bostad är ofta att ansöka om ett lånelöfte.

Ansöka om lånelöfte
Vad är ett lånelöfte
Preliminär kreditprövning
Lånelöftet garanterar inte att du får låna
Långivaren avgör om du får låna
Avslag på lånet
Handpenningslån
Överbryggningslån

Kreditprövning

När du ansöker om ett bolån ska långivaren göra en kreditprövning för att kontrollera att du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amorteringar på lånet.

Kreditprövning

Bolån i utländsk valuta

En del banker erbjuder bolån till svenskar som till exempel arbetar i Norge eller Danmark. Vissa banker erbjuder även bolån till utländska medborgare som exempelvis vill köpa ett fritidshus i Sverige och belåna huset i en svensk bank. Men flera banker och långivare erbjuder inte alls bolån till utländska medborgare eller till svenskar som arbetar utomlands.

Risk för betalningsproblem om valutakurserna ändras
När är bolånet ett lån i utländsk valuta?
Arrangemang för att begränsa valutakursrisker
Arrangemang i bankerna
Varningar

Säkerhet för lånet - pantsättning

För att få låna pengar till en bostad kräver långivaren en säkerhet för lånet. Du lämnar säkerhet genom att pantsätta din bostad till långivaren.

Inteckning eller registrering

Lagfart, pantbrev och andra kostnader

När du har köpt ett hus ska du ansöka om lagfart för att registrera att du är ägare. Kostnaden för lagfarten kallas stämpelskatt. Om en långivare vill ha fastigheten som säkerhet för ett lån tillkommer också stämpelskatt för pantbrev. Är det en bostadsrätt som ska pantsättas tar bostadsrättsföreningen ibland ut en pantsättningsavgift.

Vad kostar det?

Vanliga frågor

Vad är lagfart?

När du har köpt en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Lantmäteriet kontrollerar att vissa inskrivningsåtgärder är uppfyllda, t.ex. att köpehandlingarna uppfyller vissa formella krav. Sedan antecknas du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis. Kostnaden för lagfart (stämpelskatt) är för närvarande 1,5% av köpeskillingen eller 1,5 % av taxeringsvärdet (om taxeringsvärdet skulle vara högre). Tillkommer även en administrativ avgift.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckning i en fastighet. För att få låna pengar till en bostad kräver långivaren en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till långivaren. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om denna är en bostad, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet.
För att få ett pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och ett pantbrev utfärdas som bevis. De flesta pantbrev har lagts om till datapantbrev och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Kostnaden för pantbrev (stämpelskatt) är för närvarande 2 % av det belopp som intecknas. Tillkommer en administrativ avgift.

Vad är fastighetsregistret?

Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.