Byggnadslån

När du behöver låna pengar för att bygga ett hus, eller göra en större ombyggnad eller renovering, kan du få ett byggnadslån. Andra namn på byggnadslån är bygglån, byggnadskredit eller byggkreditiv.

När du har ett byggnadslån får du inte ut hela beloppet på en gång utan får använda krediten efter hand som du betalar fakturor för bygget. Det fungerar i stort sett som en checkkredit eller en kontokredit. När huset eller ombyggnaden är färdig lägger banken om byggnadslånet till ett vanligt bolån.

Att tänka på

 • Du behöver ha en kontantinsats på minst 15 procent.
 • En spärrförbindelse reserverar en del av lånet till en byggentreprenör eller leverantör. Sätt dig in i hur det fungerar.
 • Det finns ingen garanti för att banken beviljar ett bolån när bygget är klart - ta reda på vad som gäller!

Ansöka om byggnadslån

Innan du ansöker om ditt byggnadslån behöver du ta fram ett underlag till banken, som visar vad du ska bygga och vad det kommer att kosta.

Du behöver bland annat förse banken med:

 • En kalkyl över produktionskostnaderna – i den ska du redovisa alla kostnader fram till ett färdigt hus. Exempelvis ska tomtkostnaden ingå, liksom kostnader för hus- eller materialsatsen, anslutningsavgifter för el och värme, arbetskostnader, lagfarter, pantbrev, bygglov och räntor för lånet.
 • Tomtkarta
 • Köpekontrakt för tomten
 • Entreprenadkontrakt (eller offerter) och köpeavtal
 • Bygglov
 • Startbesked från kommunen, vilket du behöver för att få starta bygget. Där fastställer kommunen bland annat vilken kontrollplan som ska gälla. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska göras av byggprojektet för att det ska uppfylla samhällets krav.
 • Handlingar som ligger till grund för bygglovet och startbeskedet, exempelvis ritningar, tekniska beskrivningar och materialbeskrivningar
 • Lyftplan – en plan över hur du ska göra uttag från byggnadslånet.

Så fungerar byggnadslånet

När du ansöker om ett byggnadslån behöver banken ha uppgifter om det blivande huset eller ombyggnaden och om vad bygget kommer att kosta. Banken gör också en förhandsvärdering av huset.

Processen i stora drag
Säkerhet för lånet
Kontantinsats
Avgifter och ränta
Utbetalningar
Spärrförbindelse
Förlänga byggnadslånet