Byggnadslån

När du behöver låna pengar för att bygga ett hus, eller göra en större ombyggnad eller renovering, kan du få ett byggnadslån. Andra namn på byggnadslån är bygglån, byggnadskredit eller byggkreditiv.

När du har ett byggnadslån får du inte ut hela beloppet på en gång utan får använda krediten efter hand som du betalar fakturor för bygget. Det fungerar i stort sett som en checkkredit eller en kontokredit. När huset eller ombyggnaden är färdig lägger banken om byggnadslånet till ett vanligt bolån.

Att tänka på

  • Du behöver ha en kontantinsats på minst 15 procent.
  • En spärrförbindelse reserverar en del av lånet till en byggentreprenör eller leverantör. Sätt dig in i hur det fungerar.
  • Det finns ingen garanti för att banken beviljar ett bolån när bygget är klart - ta reda på vad som gäller!

Omläggning till bolån

När bygget är klart görs en slutbesiktning. Vid slutbesiktningen blir entreprenader och leveranser godkända och ansvaret för huset lämnas över till köparen. Banken kan då lägga om byggnadslånet till ett vanligt bolån, så kallat avlyft.

För att banken ska lägga om lånet behöver du också visa upp ett slutbesked från byggnadsnämnden i kommunen. Slutbeskedet innebär att byggnaden eller ombyggnaden anses slutförd. Slutbeskedet visar också att alla krav som ställts är uppfyllda (krav enligt bygglov, kontrollplan, startbesked med mera). Dessutom måste en slutvärdering av huset göras.

Slutbesked krävs vid omläggning till bolån

För att banken ska lägga om lånet behöver du också visa upp ett slutbesked från byggnadsnämnden i kommunen. Slutbeskedet innebär att byggnaden eller ombyggnaden anses slutförd. Slutbeskedet visar också att alla krav som ställts är uppfyllda (krav enligt bygglov, kontrollplan, startbesked med mera). Dessutom måste en slutvärdering av huset göras.