Bolån

Ett bolån tar du för att finansiera ett köp av till exempel en villa eller bostadsrätt eller för att bekosta en utbyggnad eller renovering av bostaden.

Det som avgör hur mycket du får låna är marknadsvärdet på bostaden och din betalningsförmåga. I vår bolånekalkyl kan du räkna på kostnaderna för ett bolån. Det är bra att kontakta flera långivare och begära offerter från dem innan du tar ett bolån. Aktuella bolåneräntor hittar du i Jämför boräntor.

Lyssna på Bank- och finanspodden:

Att tänka på

 • Du behöver ha en kontantinsats på minst 15 procent
 • Långivaren vill ha en säkerhet i bostaden
 • Du måste amortera på bolånet om du har hög belåning
 • Ett lånelöfte är inte en garanti för att du får låna
 • Titta på bankens genomsnittsräntor för att bedöma den ränta du blir erbjuden

Innan du tar ett bolån

Det är vanligt att man först skaffar ett lånelöfte som ger möjlighet att börja leta bostad och delta i budgivningar. Därefter ansöker du om själva bolånet. Antingen direkt hos banken eller kreditmarknadsbolaget, eller så jämför du olika erbjudanden genom låneförmedlare.

Bolånet ska återbetalas senast en viss dag, men är oftast upplagt på många år. Det brukar kallas lånets löptid, och den kan vara upp till 60 år. Bolånet är därför indelat i olika villkorsperioder där du kan välja hur länge du vill binda räntan.

Så här fungerar processen med ett bolån i korta drag:

 • Du får ett lånelöfte som ger dig möjlighet att leta bostad och delta i budgivningar
 • Du ansöker om ett lån för den bostad du tänker köpa
 • Du får ett faktablad med förhandsinformation om det lån du önskar, baserat på åtminstone en preliminär kreditprövning
 • Långivaren gör en slutlig kreditprövning
 • Du får ett bindande erbjudande från långivaren om ett lån, med en betänketid på minst sju dagar för att fundera över erbjudandet
 • Du får information om hur långivaren bestämt den ränta som du erbjuds
 • Du får en individuell amorteringsplan
 • Du accepterar långivarens erbjudande och därmed har du ingått låneavtalet.

Att tänka på innan du lånar

Innan du bestämmer dig för att ta ett lån, finns det några saker som kan vara bra att tänka på.

Har du råd att låna
Var ute i god tid
Tänk också på

Kontantinsats

Du behöver finansiera en del av ditt bostadsköp med en kontantinsats. Banken lånar inte ut mer än högst 85 procent av bostadens marknadsvärde med bostaden som säkerhet. Tänk också på att det kan tillkomma avgifter för lagfart och pantbrev om du köper ett hus.

Bolånetaket

Långivaren ska ge generell information om bolån

Den som erbjuder bolån till konsumenter ska lämna allmän information om lånen. Kravet gäller för långivare och för de låneförmedlare som är ombud för en eller flera långivare. Däremot behöver inte förmedlare som inte är knutna till vissa långivare lämna den här informationen.

Riktad till konsumenter i allmänhet
Uppgifter som ska finnas i informationen

Rådgivning om bolån

Du kan få rådgivning av långivaren innan du tar ett bolån. Det är ingen skyldighet för en långivare eller en låneförmedlare att ge dig rådgivning, så till att börja med ska du få information om ifall de erbjuder rådgivning eller inte.

Vad innebär rådgivning om bolån
Kvalitetskrav
Dokumentation
Ombud eller oberoende?

Vad är ett bolån

Det finns en definition av vad som är ett "bolån". Ett bolån är i de flesta fall ett lån som du tar med din bostad som säkerhet. Men det finns en lite vidare definition av bolån i konsumentkreditlagen.

Lån med säkerhet eller ett blancolån 

Kunskapskrav för bolånehandläggare

Alla som arbetar med bolån hos långivare och låneförmedlare ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att erbjuda, bevilja eller förmedla bolån, eller att ge råd om bolån.

Kunskapstest

Externa webbplatser

Finansinspektionen - bolånetak

Vanliga frågor

Vad är lagfart?

När du har köpt en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Lantmäteriet kontrollerar att vissa inskrivningsåtgärder är uppfyllda, t.ex. att köpehandlingarna uppfyller vissa formella krav. Sedan antecknas du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis. Kostnaden för lagfart (stämpelskatt) är för närvarande 1,5% av köpeskillingen eller 1,5 % av taxeringsvärdet (om taxeringsvärdet skulle vara högre). Tillkommer även en administrativ avgift.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckning i en fastighet. För att få låna pengar till en bostad kräver långivaren en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till långivaren. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om denna är en bostad, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet.
För att få ett pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och ett pantbrev utfärdas som bevis. De flesta pantbrev har lagts om till datapantbrev och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Kostnaden för pantbrev (stämpelskatt) är för närvarande 2 % av det belopp som intecknas. Tillkommer en administrativ avgift.

Vad är fastighetsregistret?

Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.