Bolån

Ett bolån tar du för att finansiera ett köp av till exempel en villa eller bostadsrätt eller för att bekosta en utbyggnad eller renovering av bostaden.

Det som avgör hur mycket du får låna är marknadsvärdet på bostaden och din betalningsförmåga. I vår bolånekalkyl kan du räkna på kostnaderna för ett bolån. Det är bra att kontakta flera långivare och begära offerter från dem innan du tar ett bolån. Aktuella bolåneräntor hittar du i Jämför boräntor.

Lyssna på Bank- och finanspodden:

Att tänka på

  • Du behöver ha en kontantinsats på minst 15 procent
  • Långivaren vill ha en säkerhet i bostaden
  • Du måste amortera på bolånet om du har hög belåning
  • Ett lånelöfte är inte en garanti för att du får låna
  • Titta på bankens genomsnittsräntor för att bedöma den ränta du blir erbjuden
Bolånekalkyl

Ränteskillnadsersättning

Om du vill lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden gått ut har banken rätt till en ersättning, som kallas ränteskillnadsersättning. Du kan beräkna hur mycket du ska betala i ränteskillnadsersättning med hjälp av vår kalkyl.

Du som är konsument har rätt att betala tillbaka ett bolån när som helst, helt eller delvis. Men om räntan är bunden och du löser lånet under tiden som räntan är bunden har långivaren rätt att ta ut viss ersättning. Långivaren får inte ta ut full ersättning och därför finns det i konsumentkreditlagen regler om hur ersättningen ska beräknas.

Syftet med ränteskillnadsersättningen är att långivaren ska få skälig ersättning för den förlust som uppstår när du förtidslöser ett räntebundet bolån. Långivaren är skyldig att begränsa sin förlust genom att omplacera de återbetalda lånen så förmånligt som möjligt. Det kan långivaren göra på olika sätt. Ett sätt är att köpa bostadsobligationer och ett annat är att ge ut räntebundna lån till andra konsumenter.

Beräkna ränteskillnadsersättning för ditt lån med hjälp av vår kalkyl.

Beräkningen

Enligt konsumentkreditlagen får ränteskillnadsersättningen högst motsvara skillnaden mellan räntan på lånet och den ränta som vid återbetalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer med en löptid som motsvarar lånets återstående bindningstid ökat med 1 procentenhet. Beräkningen beskrivs närmare i allmänna råd från Finansinspektionen.

Jämförelseränta

När kan det vara aktuellt att betala ränteskillnadsersättning?

Om du löser ditt lån när räntan är bunden kan du få betala ränteskillnadsersättning. Det måste framgå av låneavtalet att långivaren har rätt till sådan ersättning. Här ser du några exempel på när det kan bli aktuellt.

Exempel

Säkerhetsbyte

Om du köper ny bostad och väljer att ha kvar ditt bolån i samma bank går det ibland att göra ett så kallat säkerhetsbyte.

Flytta med lånet till nya bostaden

Närmare om beräkningen av ränteskillnadsersättning

Reglerna för hur man beräknar ränteskillnadsersättning trädde i kraft 2014 och gäller om du band räntan på ditt lån den 1 juli 2014 eller senare. Har du bundit räntan före den 1 juli 2014 används i stället äldre regler.

Så här beräknas ersättningen om du bundit räntan från den 1 juli 2014
Så tas jämförelseräntan fram
Jämförelseräntan första steget
Jämförelseräntan andra steget
Bostadsobligationer som ingår
Nuvärdesberäkning
Kontakta din långivare
Tänk efter innan du löser lånet
Äldre regler - så här beräknas ersättningen om du bundit räntan före den 1 juli 2014

Vanliga frågor

Vad är lagfart?

När du har köpt en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Lantmäteriet kontrollerar att vissa inskrivningsåtgärder är uppfyllda, t.ex. att köpehandlingarna uppfyller vissa formella krav. Sedan antecknas du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis. Kostnaden för lagfart (stämpelskatt) är för närvarande 1,5% av köpeskillingen eller 1,5 % av taxeringsvärdet (om taxeringsvärdet skulle vara högre). Tillkommer även en administrativ avgift.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckning i en fastighet. För att få låna pengar till en bostad kräver långivaren en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till långivaren. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om denna är en bostad, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet.
För att få ett pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och ett pantbrev utfärdas som bevis. De flesta pantbrev har lagts om till datapantbrev och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Kostnaden för pantbrev (stämpelskatt) är för närvarande 2 % av det belopp som intecknas. Tillkommer en administrativ avgift.

Vad är fastighetsregistret?

Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.