Bolån

Ett bolån tar du för att finansiera ett köp av till exempel en villa eller bostadsrätt, men du kan också ta ett bolån för att bekosta en utbyggnad eller renovering av bostaden. När du tar ett bolån vill långivaren ha en säkerhet i bostaden.

För de flesta av oss är ett bostadsköp den största investeringen som vi någonsin gör och de allra flesta måste låna till köpesumman. Det är främst banker som lämnar bolån, men även vissa kreditmarknadsbolag. Det är bra att kontakta flera långivare och begära offerter från dem innan du tar ett lån.

Marknadsvärdet på bostaden och din betalningsförmåga avgör hur mycket pengar du får låna. I vår bolånekalkyl kan du räkna på hur stort lån du kan komma att få. Där kan du också se hur mycket du behöver amortera på lånet.

Lyssna på Bank- och finanspodden:

Att tänka på

  • Du behöver ha en kontantinsats på minst 15 procent
  • Du måste amortera på bolånet om du har hög belåning
  • Ett lånelöfte är inte en garanti för att du får låna
  • Titta på bankens genomsnittsräntor för att bedöma den ränta du blir erbjuden
Bolånekalkyl

Ränteskillnadsersättning

Om du vill lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden gått ut har banken rätt till en ersättning, som kallas ränteskillnadsersättning. Du kan beräkna hur mycket du ska betala i ränteskillnadsersättning med hjälp av vår kalkyl. De nuvarande reglerna för hur ersättningen beräknas gäller från den 1 juli 2014. Äldre regler fortsätter dock att gälla för lån där räntan bands före den 1 juli 2014. 

Enligt konsumentkreditlagen har du rätt att när som helst lösa ditt lån, även om räntan är bunden. Men om du löser lånet innan bindningstiden går ut har långivaren rätt att ta ut ersättning, under förutsättning att det finns en överenskommelse om det i låneavtalet. Sådan ersättning kallas ränteskillnadsersättning.

Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning som räknas ut enligt en viss modell. Hur beräkningen ska gå till framgår av konsumentkreditlagen och av allmänna råd från Finansinspektionen. Modellen kan tillämpas i de flesta fall, men om det i ett enskilt fall skulle vara uppenbart att schablonen leder till att långivaren blir överkompenserad, kan det strida mot god kreditgivningssed om långivaren utnyttjar hela rätten till ersättning.

Beräkna ränteskillnadsersättning för ditt lån med hjälp av vår kalkyl.

Tänk efter innan du löser lånet

Funderar du på att förtidslösa ditt lån för att få lägre ränta? Det är svårt att bedöma om det lönar sig. Ibland kan det vara en fördel att lösa lånet i förtid och teckna ett nytt lån om du kan binda ditt nya lån till en lägre ränta på längre tid.

Gör en beräkning av om det lönar sig

Byte av säkerhet

Om du köper ny bostad men vill ha lånet i samma bank kan du behöva betala ränteskillnadsersättning om du byter inom en bindningstid.

Fråga om banken går med på ett säkerhetsbyte

Beräkning av ränteskillnadsersättning

Reglerna för hur man beräknar ränteskillnadsersättning ändrades 2014. Dessa regler gäller om du band räntan på ditt lån den 1 juli 2014 eller senare. Har du bundit räntan före den 1 juli 2014 används i stället de äldre reglerna. Skillnaden mellan reglerna handlar framför allt om hur jämförelseräntan räknas ut. Den nya beräkningen bygger på bostadsobligationsräntor i stället för på statspapperräntor. Syftet med de nyare reglerna är att det ska vara billigare för kunden att förtidslösa lån.

Nya regler – så här beräknas ersättningen om du bundit räntan från den 1 juli 2014
Så tas jämförräntan fram
Jämförräntan första steget
Jämförräntan andra steget
Bostadsobligationer som ingår
Nuvärdesberäkning
Kontakta din långivare
Tänk efter innan du löser lånet
Äldre regler - så här beräknas ersättningen om du bundit räntan före den 1 juli 2014

Vanliga frågor

Vad är lagfart?

När du har köpt en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Lantmäteriet kontrollerar att vissa inskrivningsåtgärder är uppfyllda, t.ex. att köpehandlingarna uppfyller vissa formella krav. Sedan antecknas du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis. Kostnaden för lagfart (stämpelskatt) är för närvarande 1,5% av köpeskillingen eller 1,5 % av taxeringsvärdet (om taxeringsvärdet skulle vara högre). Tillkommer även en administrativ avgift.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckning i en fastighet. För att få låna pengar till en bostad kräver långivaren en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till långivaren. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om denna är en bostad, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet.
För att få ett pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och ett pantbrev utfärdas som bevis. De flesta pantbrev har lagts om till datapantbrev och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Kostnaden för pantbrev (stämpelskatt) är för närvarande 2 % av det belopp som intecknas. Tillkommer en administrativ avgift.

Vad är fastighetsregistret?

Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er långivare för ett rådgivande samtal för att hitta en lösning som passar er. Har den av er som till exempel vill bo kvar i er bostad möjlighet att stå för hela bolånet, godtar banken det i de flesta fall och skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade i dessa situationer.