Låneskydd

Låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån. Försäkringen ska göra det möjligt att betala lånet även om du blir arbetslös, inte kan arbeta efter ett olycksfall eller en sjukdom eller om den du delar lånet med dör. 

Låneskydd är ett samlingsnamn på försäkringar som långivare säljer och som kan vara bra att ha när du tar lån. Oftast kan du välja om låneskyddet ska omfatta både dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga och olycksfall eller sjukdom.

Det finns alltid teckningskrav som ska vara uppfyllda och försäkringarna har karenstid, det vill säga börjar gälla först en viss tid efter att du tecknat dem. Det finns andra försäkringar som kan täcka de situationer där låneskyddet annars hade inträtt, till exempel livförsäkringar.

podcast-icon-black.svg Lyssna på Försäkringspodden: Pengar till anhöriga om du dör - efterlevandeskydd, livförsäkring eller låneskyddsförsäkring?

Att tänka på

  • Ofta erbjuds du låneskydd när du tar ett bolån men det finns låneskydd också för andra lån.
  • Kontrollera i vilka situationer låneskyddet gäller. Bara dödsfall?
  • Fundera på om andra försäkringar fungerar lika bra för dig och din familj, till exempel livförsäkringar.

Så fungerar ett låneskydd

När du tar till exempel ett bolån kan du ofta köpa till ett låneskydd. Det är en försäkring som kan täcka betalningarna för lånet om du blir arbetslös eller inte kan arbeta på grund av olycksfall eller sjukdom. Försäkringen kan också betala av lånet eller en del av lånet om du eller den du delar lånet med dör.

Du måste uppfylla vissa krav för att få teckna ett låneskydd. Ofta har försäkringen ett maximalt ersättningsbelopp, som ibland minskar ju äldre du blir. Låneskyddet upphör att gälla vid en viss ålder, som står i försäkringsvillkoren. Läs därför noga igenom försäkringsvillkoren innan du tecknar ett låneskydd. Priset (premien) för försäkringen beror på bland annat på hur gammal du är och hur stort försäkringsbelopp du väljer.

Krav och villkor i låneskydd

För att få ersättning från en låneskyddsförsäkring måste du uppfylla vissa krav.

Teckningskrav
Kvalifikationstid
Karenstid
Ersättningen