Låneskydd

Låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån. Försäkringen ska göra det möjligt att betala lånet även om du blir arbetslös, inte kan arbeta efter ett olycksfall eller en sjukdom eller om den du delar lånet med dör. 

Oftast kan du välja om låneskyddet ska omfatta både dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga och olycksfall eller sjukdom. Det finns alltid krav som ska vara uppfyllda och försäkringarna har karenstid, det vill säga börjar gälla först en viss tid.

Det finns andra försäkringar som kan fungera på liknande sätt, till exempel livförsäkringar.

Att tänka på

Så fungerar ett låneskydd

När du tar till exempel ett bolån kan du ofta köpa till ett låneskydd. Det är en försäkring som kan täcka betalningarna för lånet om du blir arbetslös eller inte kan arbeta på grund av olycksfall eller sjukdom. Försäkringen kan också betala av lånet eller en del av lånet om du eller den du delar lånet med dör.

Du måste uppfylla vissa krav för att få teckna ett låneskydd. Ofta har försäkringen ett maximalt ersättningsbelopp, som ibland minskar ju äldre du blir. Låneskyddet upphör att gälla vid en viss ålder, som står i försäkringsvillkoren. Läs därför noga igenom försäkringsvillkoren innan du tecknar ett låneskydd. Priset (premien) för försäkringen beror på bland annat på hur gammal du är och hur stort försäkringsbelopp du väljer.

Krav och villkor i låneskydd

För att få ersättning från en låneskyddsförsäkring måste du uppfylla vissa krav.

Teckningskrav
Kvalifikationstid
Karenstid
Ersättningen