Låneskydd

Låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån. Försäkringen ska göra det möjligt att betala lånet även om du blir arbetslös, inte kan arbeta efter ett olycksfall eller en sjukdom eller om den du delar lånet med dör. 

Låneskydd är ett samlingsnamn på försäkringar som långivare säljer och som kan vara bra att ha när du tar lån. Oftast kan du välja om låneskyddet ska omfatta både dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga och olycksfall eller sjukdom.

Det finns alltid teckningskrav som ska vara uppfyllda och försäkringarna har karenstid, det vill säga börjar gälla först en viss tid efter att du tecknat dem. Det finns andra försäkringar som kan täcka de situationer där låneskyddet annars hade inträtt, till exempel livförsäkringar.

podcast-icon-black.svg Lyssna på Försäkringspodden: Pengar till anhöriga om du dör - efterlevandeskydd, livförsäkring eller låneskyddsförsäkring?

Att tänka på

  • Ofta erbjuds du låneskydd när du tar ett bolån men det finns låneskydd också för andra lån.
  • Kontrollera i vilka situationer låneskyddet gäller. Bara dödsfall?
  • Fundera på om andra försäkringar fungerar lika bra för dig och din familj, till exempel livförsäkringar.

Alternativ till låneskydd

I stället för låneskydd kan du teckna separata försäkringar för varje situation där låneskyddet annars hade inträtt. Du kanske redan har visst skydd via försäkringar från jobbet? 

Du kan jämföra låneskydd med separata försäkringar vid

Kontrollera vilket skydd du har

Många har en inkomstförsäkring som ger ersättning vid arbetslöshet via sitt fackförbund och du kan ha en livförsäkring via din anställning. I de flesta kollektivavtal finns en tjänstegrupplivförsäkring (TGL),

Livförsäkring
Inkomstförsäkring vid arbetslöshet 
Sjukförsäkring vid inkomstbortfall