Låneskydd

Låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån. Försäkringen ska göra det möjligt att betala lånet även om du blir arbetslös, inte kan arbeta efter ett olycksfall eller en sjukdom eller om den du delar lånet med dör. 

Oftast kan du välja om låneskyddet ska omfatta både dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga och olycksfall eller sjukdom. Det finns alltid krav som ska vara uppfyllda och försäkringarna har karenstid, det vill säga börjar gälla först en viss tid.

Det finns andra försäkringar som kan fungera på liknande sätt, till exempel livförsäkringar.

Att tänka på

Alternativ till låneskydd

I stället för låneskydd kan du teckna separata försäkringar för varje situation där låneskyddet annars hade inträtt. Du kanske redan har visst skydd via försäkringar från jobbet? 

Du kan jämföra låneskydd med separata försäkringar vid

Kontrollera vilket skydd du har

Många har en inkomstförsäkring som ger ersättning vid arbetslöshet via sitt fackförbund och du kan ha en livförsäkring via din anställning. I de flesta kollektivavtal finns en tjänstegrupplivförsäkring (TGL),

Livförsäkring
Inkomstförsäkring vid arbetslöshet 
Sjukförsäkring vid inkomstbortfall