Låneskydd

Låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån. Försäkringen ska göra det möjligt att betala lånet även vid arbetslöshet eller arbetsoförmåga, vid olycksfall eller sjukdom och vid dödsfall. 

Låneskydd är ett samlingsnamn på "färdigpaketerade" försäkringar som långivare erbjuder och som kan vara bra att ha när du tar lån. Oftast kan du välja om låneskyddet ska omfatta både ersättning vid dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga och vid olycksfall eller sjukdom. Men det går också att teckna separata försäkringar för de situationer där låneskyddet annars hade inträtt.

Att tänka på

  • Ofta erbjuds du låneskydd när du tar ett bolån men det finns också låneskydd för andra lån.
  • Kontrollera i vilka situationer låneskyddet gäller. Bara dödsfall?
  • Fundera på om andra försäkringsalternativ fungerar lika bra för dig och din familj.

Alternativ till låneskydd

I stället för låneskydd kan du teckna separata försäkringar för varje situation där låneskyddet annars hade inträtt. Du kanske redan har visst skydd via försäkringar från jobbet? 

Du kan jämföra låneskydd med separata försäkringar vid

  • dödsfall (livförsäkringar)
  • arbetslöshet (inkomstförsäkringar)
  • långvarig sjukdom (sjukfösäkringar)

Kontrollera vilket skydd du har

Många har via sitt fackförbund en inkomstförsäkring som ger ersättning vid arbetslöshet och du kan ha en livförsäkring via din anställning. I de flesta kollektivavtal finns en tjänstegrupplivförsäkring (TGL),

Livförsäkring
Inkomstförsäkring vid arbetslöshet 
Sjukförsäkring vid inkomstbortfall